Amos (5/9)  

1. Izraelio namai, išgirskite žodį, raudą, kuria į jus kreipiuosi:
2. "Parblokštas nebeatsikelia išrinktasis Izraelis, guli apleistas ant žemės, niekas jo nepakelia".
3. Taip sako Viešpats Dievas Izraelio namams: "Mieste, kuris išeidavo su tūkstančiu, išliks šimtas, ir kuris išeidavo su šimtu, išliks dešimt".
4. Taip sako Viešpats Izraelio namams: "Ieškokite manęs, tai gyvensite.
5. Neieškokite Betelio, neikite į Gilgalą, nekeliaukite į Beer Šebą! Gilgala tikrai pateks į nelaisvę ir Betelis pavirs nieku".
6. Ieškokite Viešpaties, tai gyvensite, kad Jis neužsidegtų kaip ugnis Juozapo namuose ir neprarytų jų. Nebūtų Betelyje kam ją užgesinti.
7. Jūs, kurie teisingumą pakeičiate kartybe ir teisumą sutrypiate kojomis.
8. Ieškokite To, kuris padarė Sietyno bei Oriono žvaigždynus, kuris naktį paverčia rytu ir dieną­tamsia naktimi, kuris pašaukia jūros vandenį ir jį išlieja ant žemės lietumi. Viešpats yra Jo vardas.
9. Jis leidžia sunaikinti stiprųjį ir sugriauti jo tvirtovę.
10. Jie nekenčia to, kuris apkaltina vartuose ir nemėgsta to, kuris kalba tiesą.
11. Jūs mindote silpnąjį ir imate iš jo mokesčius kviečiais. Jūs pasistatėte namus iš tašytų akmenų, tačiau negyvensite juose; užsiveisėte puikių vynuogynų, tačiau negersite jų vyno.
12. Aš žinau, kiek daug yra jūsų nusikaltimų bei nuodėmių. Jūs persekiojate nekaltąjį, imate kyšius, iškraipote vargšo bylą vartuose.
13. Išmintingasis tyli tuo metu, nes tai blogas metas.
14. Ieškokite gera, o ne pikta, kad išliktumėte gyvi. Tada Viešpats, kareivijų Dievas, bus su jumis, kaip jūs sakote.
15. Nekęskite pikta ir mylėkite gera. Įtvirtinkite teisingumą vartuose. Gal tada Viešpats, kareivijų Dievas, bus maloningas Juozapo likučiui?
16. Taip sako Viešpats, kareivijų Dievas: "Visose aikštėse ir gatvėse dejuos ir sakys: 'Vargas, vargas!' Žemdirbius šauks gedėti, o patyrusias raudotojas­dejuoti.
17. Kai praeisiu tarp jūsų, visuose vynuogynuose bus girdima rauda,­sako Viešpats".
18. Vargas tiems, kurie laukia Viešpaties dienos! Kam ji jums? Viešpaties dieną bus tamsa, o ne šviesa.
19. Kaip žmogus, kuris, bėgdamas nuo liūto, sutiktų lokį arba, įėjęs į namus ir ranka atsirėmęs į sieną, būtų įgeltas gyvatės.
20. Tamsi bus Viešpaties diena­ne šviesi. Labai tamsi, be jokios šviesos.
21. "Aš nekenčiu ir paniekinu jūsų šventes, nemėgstu jūsų iškilmių kvapo.
22. Nors jūs aukojate deginamąsias ir duonos aukas, Aš jų nepriimsiu. Aš nepažvelgsiu į jūsų riebias padėkos aukas.
23. Šalin nuo manęs su savo giesmių triukšmu, nenoriu klausyti jūsų arfų skambinimo.
24. Teisingumas tegu teka kaip vandenys, o teisumas­kaip galinga srovė!
25. Izraelio namai, ar jūs aukojote atnašas ir aukas dykumoje per keturiasdešimt metų?
26. Jūs nešiojote Sikuto, savo karaliaus, ir Kijūno, žvaigždžių dievo, atvaizdus.
27. Todėl ištremsiu jus anapus Damasko",­sako Viešpats, kurio vardas­kareivijų Dievas.

  Amos (5/9)