Amos (2/9)  

1. Taip sako Viešpats: "Dėl trijų ar keturių Moabo nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jis sudegino Edomo karaliaus kaulus.
2. Aš pasiųsiu ugnį į Moabą, ir ji sudegins Kerijotų rūmus, ir Moabas mirs sąmyšyje, tarp šauksmų, skardenant trimitui.
3. Aš sunaikinsiu jo teisėją ir nužudysiu visus jo kunigaikščius".
4. Taip sako Viešpats: "Dėl trijų ar keturių Judo nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie paniekino Viešpaties įstatymą ir nesilaikė Jo įsakymų. Juos suklaidino jų pačių melai, kuriais sekė jų tėvai.
5. Aš pasiųsiu ugnį į Judą, ir ji sudegins Jeruzalės rūmus".
6. Taip sako Viešpats: "Dėl trijų ar keturių Izraelio nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie parduoda teisųjį už sidabrą, beturtį už sandalų porą.
7. Jie sutrypia silpnuosius ir iškreipia romiųjų kelią. Tėvas ir sūnus eina pas tą pačią moterį ir suteršia mano šventą vardą.
8. Jie išsitiesia ant rūbų, paimtų už užstatą prie kiekvieno aukuro, geria pasmerktųjų vyną savo dievo namuose.
9. Juk Aš išnaikinau dėl jūsų amoritus, nors jie buvo aukšti kaip kedrai ir stiprūs kaip ąžuolai. Aš sunaikinau jų vaisius virš žemės ir šaknis žemėje.
10. Aš jus išvedžiau iš Egipto krašto, vedžiojau dykumoje keturiasdešimt metų ir leidau užimti amoritų kraštą.
11. Iš jūsų sūnų Aš prikėliau pranašų ir iš jūsų jaunikaičių­nazarėnų. Ar ne taip, Izraelio vaikai?­ sako Viešpats.­
12. Bet jūs girdėte nazarėnus vynu ir pranašams įsakėte: 'Nepranašaukite!'
13. Aš prislėgsiu jus, kaip slegiamas vežimas, kai būna pilnas javų.
14. Tada greitasis nepaspruks, stipriajam nepadės jo jėga, karžygys neišsigelbės,
15. lankininkas neišsilaikys, greitakojis neišbėgs ir raitelis neišsigelbės.
16. Net drąsiausias karžygys bėgs, viską palikęs, tą dieną,­sako Viešpats".

  Amos (2/9)