1Timothy (2/6)  

1. Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,
2. už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.
3. Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,
4. kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.
5. Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus,
6. kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.
7. Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.
8. Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.
9. Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,
10. bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.
11. Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.
12. Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai.
13. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva.
14. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.
15. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.

  1Timothy (2/6)