1Corinthians (16/16)    

1. Su rinkliava šventiesiems darykite taip, kaip nurodžiau Galatijos bažnyčioms.
2. Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų teatideda pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų man atvykus.
3. Atvykęs pasiųsiu į Jeruzalę žmones, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su palydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną.
4. Jei pasirodytų tinkama ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi.
5. Atvyksiu pas jus, perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją eisiu,
6. o pas jus, galimas daiktas, pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau.
7. Nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei Viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jus.
8. Bet Efeze išbūsiu iki Sekminių.
9. Mat man yra atvertos plačios durys našiam darbui, ir priešininkų daug.
10. Ir jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jus be baimės, nes jis dirba Viešpaties darbą kaip ir aš.
11. Taigi tegul niekas jo neniekina. Išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais.
12. O dėl brolio Apolo, tai aš didžiai troškau, kad jis su broliais keliautų pas jus, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Bet atvyks, radęs tinkamą laiką.
13. Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprūs!
14. Viską, ką darote, darykite su meile.
15. Prašau jūsų, broliai (jūs pažįstate Stepono namus: jie yra Achajos pirmatikiai ir atsidavę tarnauti šventiesiems),
16. kad jūs taip pat paklustumėt tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba.
17. Aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankymu. Jie man atstojo jus,
18. atgaivino mano ir jūsų dvasią. Todėl pripažinkite tokius žmones!
19. Jus sveikina Azijos bažnyčios. Karštai sveikina Viešpatyje Akvilas ir Priscilė kartu su bažnyčia, kuri jų namuose.
20. Jus sveikina visi broliai. Pasveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu.
21. Sveikinu jus savo, Pauliaus, ranka.
22. Jei kas nemyli Viešpaties Jėzaus Kristaus, tebūna prakeiktas! Mūsų Viešpatie, ateik!
23. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis.
24. Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje. Amen.

  1Corinthians (16/16)