1Corinthians (11/16)  

1. Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi.
2. Aš jus giriu, kad visame kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau.
3. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva­vyras, o Kristaus galva­Dievas.
4. Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ar pranašauja apdengta galva, paniekina savo galvą.
5. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapdengta galva, paniekina savo galvą: tai tas pats, kaip būti nuskustai.
6. Jei moteris neapsigaubia, tai tegul ir nusikerpa! O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, teapsigaubia.
7. Vyrui nereikia gaubti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė. O moteris yra vyro šlovė.
8. Juk ne vyras iš moters, bet moteris iš vyro,
9. taip pat ne vyras buvo sukurtas moteriai, o moteris vyrui.
10. Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų.
11. Bet Viešpatyje nei vyras be moters, nei moteris be vyro.
12. Kaip moteris iš vyro, taip vyras per moterį, bet visa­iš Dievo.
13. Spręskite patys: argi tinka moteriai melstis Dievui neapsigaubusiai?
14. Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus?
15. Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Nes plaukai jai duoti kaip dangalas.
16. Bet jei kas norėtų ginčytis,­težino, jog nei mes, nei Dievo bažnyčios neturime tokio papročio.
17. Duodamas šiuos nurodymus, aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gera, bet į bloga.
18. Pirmiausia man teko girdėti, kad, kai jūs susirenkate bažnyčioje, tarp jūsų būna susiskaldymų, ir iš dalies aš tuo tikiu.
19. Juk pas jus turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie yra patikimi.
20. Jūs susirenkate kartu, bet ne Viešpaties vakarienės valgyti,
21. nes kiekvienas paskuba suvalgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria.
22. Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už tai nepagirsiu.
23. Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną
24. ir padėkojęs sulaužė ir tarė: "Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui".
25. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: "Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui".
26. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis.
27. Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują.
28. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės.
29. Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą.
30. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių.
31. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami.
32. Bet kai Viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.
33. Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų.
34. O jeigu kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimui. Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.

  1Corinthians (11/16)