1Chronicles (8/29)  

1. Benjamino pirmagimis buvo Bela, kiti­Ašbelis, Achrachas,
2. Noha ir Rafa.
3. Belos palikuonys: Adaras, Gera, Abihudas,
4. Abišūva, Naamanas, Ahoachas,
5. Gera, Šefufanas ir Huramas.
6. Ehudo palikuonys buvo Gebos gyventojai, šeimų vadai; jie buvo ištremti į Manahatą:
7. Naamanas, Ahija ir Gera, kuris buvo Uzos ir Ahihudo tėvas.
8. Šaharaimas susilaukė sūnų Moabo krašte, atleidęs savo žmonas Hušimą ir Baarą.
9. Jis vedė Hodešą ir susilaukė septynių sūnų: Jobabo, Cibijo, Mešo, Malkamo,
10. Jeuco, Sachijos ir Mirmos. Šitie jo sūnūs buvo šeimų vadai.
11. Su Hušima jis turėjo Abitubą ir Elpaalį.
12. Elpaalio sūnūs: Eberas, Mišamas ir Šemedas, kuris pastatė Onojo ir Lodo miestus bei jų miestelius.
13. Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai; jie privertė pasitraukti Gato gyventojus.
14. Berijos sūnūs: Achjojas, Šašakas, Jeremotas,
15. Zebadija, Aradas, Ederas,
16. Mykolas, Išpa ir Joha.
17. Elpaalio sūnūs: Zebadija, Mešulamas, Hizkis, Heberas,
18. Išmerajas, Izlija ir Jobabas.
19. Šimio sūnūs: Jakimas, Zichris, Zabdis,
20. Elienajas, Ciletajas, Elielis,
21. Adaja, Beraja ir Šimratas.
22. Šašako sūnūs: Išpanas, Eberas, Elielis,
23. Abdonas, Zichris, Hananas,
24. Hananija, Elamas, Antotija,
25. Ifdėja ir Penuelis.
26. Jerohamo sūnūs: Šamšerajas, Šeharija, Atalija,
27. Jaarešija, Elija ir Zichris.
28. Šitie buvo šeimų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje.
29. Gibeone gyveno Gibeono tėvas su žmona Maaka.
30. Jų pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti-Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas,
31. Gedoras, Achjojas ir Zecheris.
32. Miklotui gimė Šima. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje.
33. Neras buvo Kišo tėvas, Kišas­ Sauliaus, Saulius­Jehonatano, Malkišūvos, Abinadabo ir Ešbaalo tėvas.
34. Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalo sūnus­ Michėjas.
35. Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas.
36. Ahazas buvo Jehoados tėvas, Jehoada­Alemeto, Azmaveto ir Zimrio, Zimris­Mocos,
37. Moca buvo Binėjos tėvas, Binėja­Rafos, Rafa­Eleasos, o Eleasa­Acelio.
38. Acelis turėjo šešis sūnus: Azrikamą, Bochruvą, Izmaelį, Šeariją, Abdiją ir Hananą.
39. Jo brolio Ešeko sūnūs: pirmagimis­Ulamas, kiti­Jeušas ir Elifeletas.
40. Ulamo sūnūs buvo narsūs kariai ir geri šauliai. Ulamas turėjo šimtą penkiasdešimt palikuonių­ sūnų ir anūkų. Visi šie yra Benjamino sūnūs.

  1Chronicles (8/29)