1Chronicles (7/29)  

1. Isacharo palikuonys: Tola, Pūva, Jašubas ir Šimronas­keturi sūnūs.
2. Tolos sūnūs: Uzis, Refaja, Jerielis, Jachmajas, Ibsamas ir Samuelis­šeimų vadai, narsūs kovotojai. Jų giminės palikuonių Dovydo laikais buvo dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai.
3. Uzio sūnaus Izrachijos sūnūs: Mykolas, Abdija, Joelis ir Išija; jie visi­šeimų vadai.
4. Jų giminės palikuonių, skaičiuojant šeimomis ir kariuomenės būriais, buvo trisdešimt šeši tūkstančiai, nes jie turėjo daug žmonų ir vaikų.
5. Visoje Isacharo giminėje buvo aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai narsių karių.
6. Benjamino sūnūs: Bela, Becheras ir Jediaelis.
7. Belos sūnūs: Ecbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris; jie­šeimų vadai, narsūs kariai. Jų šeimų palikuonių buvo dvidešimt du tūkstančiai trisdešimt keturi.
8. Bechero sūnūs: Cemyra, Joašas, Eliezeras, Eljoenajas, Omris, Jeremotas, Abija, Anatotas ir Alemetas.
9. Šeimų palikuonių sąraše buvo dvidešimt tūkstančių du šimtai narsių karių.
10. Jediaelio sūnus­Bilhanas; Bilhano sūnūs: Jeušas, Benjaminas, Ehudas, Kenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas.
11. Jie visi buvo giminės šeimų vadai; narsių karių, tinkančių karui, buvo septyniolika tūkstančių du šimtai vyrų.
12. Iro sūnūs: Šupimas ir Hupimas; Ahero sūnus­Hušimas.
13. Naftalio sūnūs: Jahacielis, Gūnis, Jeceras ir Šalumas, Bilhos palikuonys.
14. Manaso sūnūs, kuriuos pagimdė jo sugulovė aramėjė: Asrielis ir Machiras, Gileado tėvas.
15. Machiras paėmė į žmonas Hupimo ir Šupimo seserį, vardu Maaka; Machiro antrasis sūnus buvo Celofhadas, kuris turėjo tik dukteris.
16. Machiro žmona Maaka turėjo du sūnus: Perešą ir Šerešą; Šerešo sūnūs buvo Ulamas ir Rekemas.
17. Ulamo sūnus­Bedanas. Šitie buvo Gileado, Machiro sūnaus, Manaso anūko, palikuonys.
18. Jo sesuo Hamolecheta pagimdė Išhodą, Abiezerą ir Machlą.
19. Šemidos sūnūs: Achjanas, Šechemas, Likhis ir Aniamas.
20. Efraimo sūnus­Šutelachas, jo sūnus­Beredas, jo sūnus­Tahatas, jo sūnus­Eleadas, jo sūnus­ Tahatas,
21. jo sūnus­Zabadas, jo sūnus­ Šutelachas, taip pat Ezeras ir Eleadas. Juos nužudė Gato vyrai, kai jie norėjo nuvaryti jų galvijus.
22. Jų tėvas Efraimas ilgai gedėjo savo sūnų. Jo broliai atėjo jį paguosti.
23. Jo žmona pagimdė dar vieną sūnų, kurį pavadino Berija, nes vaikas gimė šeimos nelaimės metu.
24. Jo duktė Šeera įkūrė žemutinį ir aukštutinį Bet Horoną ir Uzen Šeerą.
25. Refachas buvo jo sūnus, taip pat Rešefas, jo sūnus­Telachas, jo sūnus­Tahanas,
26. jo sūnus­Ladanas, jo sūnus­ Amihudas, jo sūnus­Elišama,
27. jo sūnus­Nūnas, jo sūnus­Jozuė.
28. Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Betelis su miesteliais, rytuose Naaranas, vakaruose Gazeras su miesteliais, taip pat ir Sichemo bei Gazos miestai su miesteliais.
29. Manaso palikuonys gyveno Bet Šeane, Taanache, Megide, Dore ir visuose tų miestų apylinkių kaimuose. Tai buvo Izraelio sūnaus Juozapo palikuonys.
30. Ašero sūnūs: Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha.
31. Berijos sūnūs: Heberas ir Malkielis, kuris buvo Birzajo tėvas.
32. Heberas buvo Jafleto, Šomero, Hotamo ir jų sesers Šuvos tėvas.
33. Jafleto sūnūs: Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas.
34. Jo brolio Šemero sūnūs: Ahis, Rohga, Jehuba ir Aramas.
35. Jo brolio Helemo sūnūs: Cofachas, Imna, Šelešas ir Amalas.
36. Cofacho sūnūs: Suachas, Harneferas, Šualas, Beris, Imra,
37. Beceras, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera.
38. Jeterio sūnūs: Jefunė, Pispa ir Ara.
39. Ulos sūnūs: Arachas, Hanielis ir Ricija.
40. Šitie buvo Ašero palikuonys, šeimų galvos, narsūs kariai, vyriausieji kunigaikščiai. Jų skaičius buvo dvidešimt šeši tūkstančiai karo tarnybai tinkamų vyrų.

  1Chronicles (7/29)