1Chronicles (3/29)  

1. Hebrone gimę Dovydo sūnūs: pirmagimis­Amnonas iš jezreelietės Ahinoamos, antras­ Danielius iš karmelietės Abigailės,
2. trečias­Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas­Adonijas, Hagitos sūnus,
3. penktas­Šefatija iš Abitalės, šeštas­Itramas, Eglos sūnus.
4. Šeši sūnūs gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. Trisdešimt trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje.
5. Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas­keturi iš Amielio dukters Batšebos;
6. Ibharas, Elišama, Elifeletas,
7. Nogahas, Nefegas, Jafija,
8. Elišama, Eljada ir Elifeletas­ devyni.
9. Tai visi Dovydo sūnūs, neskaičiuojant sugulovių sūnų; Tamara buvo jų sesuo.
10. Saliamono sūnus buvo Roboamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus­Asa, jo sūnus­Juozapatas,
11. jo sūnus­Joramas, jo sūnus­ Ahazijas, jo sūnus­Jehoašas,
12. jo sūnus­Amacijas, jo sūnus­ Azarija, jo sūnus­Joatamas,
13. jo sūnus­Achazas, jo sūnus­ Ezekijas, jo sūnus­Manasas,
14. jo sūnus­Amonas, jo sūnus­ Jozijas.
15. Jozijo pirmagimis­Johananas, antras­Jehojakimas, trečias­Zedekijas, ketvirtas­Šalumas.
16. Jehojakimo sūnūs: Jechonijas ir Zedekijas.
17. Jechonijo sūnūs: Asiras, Salatielis,
18. Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija.
19. Pedajos sūnūs: Zorobabelis ir Šimis. Zorobabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija; Šelomita buvo jų sesuo;
20. Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas­penki.
21. Hananijos sūnūs: Pelatija ir Izaja. Refajos, Arnano, Abdijos ir Šechanijos sūnūs.
22. Šechanija turėjo sūnų Šemają, Šemajos sūnūs: Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši.
23. Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas­trys.
24. Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Joananas, Delaja ir Ananis­septyni.

  1Chronicles (3/29)