1Chronicles (25/29)  

1. Dovydas su vyresniaisiais paskyrė Asafo, Hemano ir Jedutūno sūnus skambinti psalteriais, arfomis ir cimbolais. Šiam tarnavimui buvo paskirti muzikantai.
2. Asafo palikuonių buvo keturi: Zakūras, Juozapas, Netanija ir Asarela. Jiems vadovavo Asafas, laikydamasis karaliaus nurodymų.
3. Jedutūno palikuonys: Gedalijas, Ceris, Izaijas, Šimis, Hašabija ir Matitijas. Jiems vadovavo jų tėvas Jedutūnas; jie skambino arfomis, garbindami Viešpatį ir dėkodami Jam.
4. Hemano palikuonys: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis ir Jerimotas, Hananija, Hananis, Elijata, Gidaltis ir Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras, Mahazijotas.
5. Visi jie buvo Hemano, karaliaus regėtojo, sūnūs pagal Dievo žodį, kad išaukštintų jo ragą. Dievas davė Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris.
6. Jie visi, tėvui vadovaujant, giedojo Viešpaties namuose, pritariant cimbolams, arfoms ir psalteriams pagal karaliaus nurodymą Asafui, Jedutūnui ir Hemanui.
7. Jų skaičius kartu su broliais buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni. Jie buvo išmokyti giesmių Viešpačiui ir įgudę.
8. Jie metė burtus dėl tarnavimo tvarkos: kaip mažas, taip ir didelis, kaip mokytojas, taip ir mokinys.
9. Pirmasis burtas teko Juozapui iš Asafo giminės. Antras­Gedalijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
10. Trečias­Zakūrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
11. Ketvirtas­Icriui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
12. Penktas­Netanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
13. Šeštas­Bukijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
14. Septintas­Jesarelai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
15. Aštuntas­Izaijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
16. Devintas­Matanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
17. Dešimtas­Šimiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
18. Vienuoliktas­Azareliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
19. Dvyliktas­Hašabijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
20. Tryliktas­Subaeliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
21. Keturioliktas­Matitijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
22. Penkioliktas­Jeremotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
23. Šešioliktas­Hananijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
24. Septynioliktas­Jošbekašai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
25. Aštuonioliktas­Hananiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
26. Devynioliktas­Maločiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
27. Dvidešimtas­Elijatai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
28. Dvidešimt pirmas­Hotyrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
29. Dvidešimt antras­Gidalčiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
30. Dvidešimt trečias­Mahazijotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.
31. Dvidešimt ketvirtas­Romamti Ezerui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

  1Chronicles (25/29)