1Chronicles (24/29)  

1. Toks yra Aarono palikuonių suskirstymas. Aarono sūnūs: Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
2. Nadabas ir Abihuvas mirė pirma savo tėvo ir nepaliko sūnų; kunigų tarnystę ėjo Eleazaras ir Itamaras.
3. Dovydas paskyrė Cadoką iš Eleazaro sūnų ir Ahimelechą iš Itamaro sūnų atlikti tarnystę pakaitomis.
4. Kadangi Eleazaro sūnų buvo daugiau negu Itamaro sūnų, tai juos taip suskirstė, kad iš Eleazaro sūnų buvo šešiolika vyresniųjų savo tėvų namuose, o iš Itamaro­aštuoni.
5. Juos paskirstė mesdami burtą, nes šventyklos vyresniųjų ir vyresniųjų prieš Dievą buvo ir iš Eleazaro sūnų, ir iš Itamaro.
6. Juos surašė raštininkas Netanelio sūnus Šemaja, levitas, prižiūrint Dovydui, kunigaikščiams, kunigui Cadokui, Abjataro sūnui Ahimelechui ir kunigų bei levitų šeimų vyresniesiems. Po vieną burtą metė pakaitomis Eleazaro ir Itamaro šeimos.
7. Dvidešimt keturių skyrių paskyrimas burtų keliu buvo padarytas tokia eile: Jehojaribas, Jedaja,
8. Harimas, Seorimas,
9. Malkija, Mijaminas,
10. Hakocas, Abija,
11. Ješūva, Šechanijas,
12. Eljašibas, Jakimas,
13. Hupa, Ješebabas,
14. Bilga, Imeras,
15. Hezyras, Hapicecas,
16. Petachija, Ezechielis,
17. Jachinas, Gamulas,
18. Delajas ir Maazijas.
19. Tokia tvarka jie įeidavo tarnauti į Viešpaties namus pagal jų tėvo Aarono nuostatus, kaip jam buvo įsakęs Viešpats, Izraelio Dievas.
20. Kiti Levio palikuonys: Amramo­Šubaelis, Šubaelio­Jechdijas.
21. Rehabijo vyriausias sūnus buvo Išija.
22. Iccharų­Šelomotas, Šelomoto­Jahatas.
23. Iš Hebrono­Jerijas, Amarijas, Jahazielis, Jekamamas.
24. Uzielio­Michėjas, Michėjo­ Šamyras.
25. Michėjo brolis­Išija, Išijos sūnus­Zacharijas.
26. Merario sūnūs­Machlis ir Mušis. Jaazijo sūnus­Benas.
27. Merario palikuonys iš jo sūnaus Jaazijo: Benas, Šohamas, Zakūras ir Ibris.
28. Machlio­Eleazaras, kuris neturėjo sūnų.
29. Kišo sūnus­Jerachmeelis.
30. Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jerimotas. Šitie buvo levitų palikuonys.
31. Taip pat burtų keliu jie, tiek šeimos vyriausias, tiek jauniausias, nustatė eilę kaip ir jų broliai aaronitai karaliaus Dovydo, kunigų Cadoko ir Ahimelecho ir levitų šeimų vyresniųjų akivaizdoje.

  1Chronicles (24/29)