1Chronicles (23/29)  

1. Kai Dovydas paseno ir sulaukė daug metų, jis savo vieton paskyrė savo sūnų Saliamoną Izraelio karaliumi.
2. Dovydas sukvietė visus Izraelio kunigaikščius ir levitus.
3. Buvo suskaičiuoti levitai, sulaukę trisdešimties metų ir vyresni. Jų skaičius buvo trisdešimt aštuoni tūkstančiai vyrų.
4. Iš jų tarnystei Viešpaties namuose buvo paskirta dvidešimt keturi tūkstančiai, šeši tūkstančiai­vyresniaisiais ir teisėjais,
5. keturi tūkstančiai­vartininkais, o keturi tūkstančiai šlovino Viešpatį instrumentais, kuriuos padirbdino Dovydas.
6. Dovydas suskirstė juos pagal tris Levio sūnus: Geršoną, Kehatą ir Merarį.
7. Geršonai buvo Ladanas ir Šimis.
8. Ladano sūnūs: pirmasis­Jehielis, kiti­Zetamas ir Joelis.
9. Šimio sūnūs: Šelomitas, Hazielis ir Haranas, iš viso trys. Šitie buvo Ladano šeimų vyresnieji.
10. Šimio sūnūs: Jahatas, Ziza, Jeušas ir Berija, iš viso keturi.
11. Jahatas buvo pirmutinis, o Ziza­antrasis. Jeušas ir Berija neturėjo daug sūnų; jie buvo laikomi viena šeima.
12. Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis, iš viso keturi.
13. Amramo sūnūs: Aaronas ir Mozė. Aaronas ir jo sūnūs buvo paskirti tarnauti Švenčiausioje, smilkyti Viešpaties akivaizdoje, Jam tarnauti ir laiminti Jo vardu.
14. Dievo vyro Mozės sūnūs buvo priskirti prie Levio giminės.
15. Mozės sūnūs­Geršomas ir Eliezeras.
16. Geršomo sūnus buvo Šebuelis.
17. Eliezero sūnus buvo Rehabija; Eliezeras neturėjo kitų vaikų, o Rehabijos sūnų buvo nepaprastai daug.
18. Iccharo sūnus Šelomitas buvo vyriausias.
19. Hebrono sūnūs: pirmasis­Jerijas, antrasis­Amarija, trečiasis­ Jahazielis ir ketvirtasis­Jekamamas.
20. Uzielio sūnūs: pirmasis­Michėjas ir antrasis­Išija.
21. Merario sūnūs­Machlis ir Mušis. Machlio sūnūs­Eleazaras ir Kišas.
22. Eleazaras mirė, neturėdamas sūnų, tik dukteris, kurias vedė Kišo sūnūs, jų pusbroliai.
23. Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jerimotas, trys.
24. Šitie buvo Levio palikuonys, vyresnieji savo tėvų namuose, surašyti pavieniui vardais; dvidešimties metų amžiaus ir vyresni, kurie atliko tarnystę Viešpaties namuose.
25. Dovydas sakė: "Viešpats, Izraelio Dievas, suteikė ramybę savo tautai, kad jie gyventų Jeruzalėje per amžius.
26. Levitams nebereikės nešioti palapinės ir indų, reikalingų tarnavimui šventykloje".
27. Pagal paskutinius Dovydo žodžius levitai, dvidešimties metų amžiaus ir vyresni, buvo suskaičiuoti.
28. Jų tarnavimas buvo padėti aaronitams Viešpaties namų tarnyboje, tvarkyti kiemus ir kambarius, valyti bei prižiūrėti šventyklos reikmenis ir atlikti visus darbus prie Dievo namų;
29. parūpinti padėtinę duoną, miltus valgomajai aukai, neraugintus papločius, keptas ir maišytas su aliejumi aukas, svarsčius bei saikus;
30. kas rytą ir vakarą dėkoti ir šlovinti Viešpatį,
31. aukojant deginamąsias aukas per sabatą, jauną mėnulį ir kitomis šventėmis, kaip buvo nustatyta.
32. Jie turėjo saugoti Susitikimo palapinę, šventyklą ir savo brolius Aarono sūnus, tarnaudami Viešpaties namuose.

  1Chronicles (23/29)