1Chronicles (2/29)  

1. Izraelio sūnūs: Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas, Zabulonas,
2. Danas, Juozapas, Benjaminas, Neftalis, Gadas ir Ašeras.
3. Judo sūnūs: Eras, Onanas ir Šela; tie trys buvo kanaanietės Šūvos vaikai. Judo pirmagimis Eras buvo nedoras Viešpaties akyse, todėl Viešpats siuntė jam mirtį.
4. Su savo marčia Tamara Judas turėjo Perecą ir Zerachą. Iš viso buvo penki Judo sūnūs.
5. Pereco sūnūs: Esromas ir Hamulas.
6. Zeracho sūnūs: Zimris, Etanas, Hemanas, Kalkolas ir Dara, iš viso penki.
7. Karmio sūnus Achanas užtraukė nelaimę Izraeliui, nes jis pavogė, kas buvo skirta sunaikinti.
8. Etano sūnus buvo Azarija.
9. Esromo sūnūs: Jerachmeelis, Aramas ir Kelubajas.
10. Aramas buvo Aminadabo tėvas; Aminadabas buvo Judo kunigaikščio Naasono tėvas.
11. Naasonas buvo Salmono tėvas, Salmonas­Boozo tėvas,
12. Boozas­Jobedo tėvas, o Jobedas­ Jesės tėvas.
13. Jesės sūnūs: pirmagimis­Eliabas, antras­Abinadabas, trečias­ Šima,
14. ketvirtas­Netanelis, penktas­ Radajas,
15. šeštas­Ocemas, septintas­Dovydas.
16. Jų seserys: Ceruja ir Abigailė. Cerujos sūnūs: Abšajas, Joabas ir Asaelis­trys.
17. Abigailės sūnus­Amasa, jo tėvas buvo izmaelitas Jeteras.
18. Esromo sūnaus Kalebo sūnūs iš jo žmonų Azubos ir Jerijotos buvo Ješeras, Šobabas ir Ardonas.
19. Azubai mirus, Kalebas vedė Efratą, kuri pagimdė sūnų Hūrą.
20. Hūras buvo Ūrio tėvas, o Ūris­ Becalelio tėvas.
21. Vėliau Esromas, būdamas šešiasdešimties metų amžiaus, vedė Gileado tėvo Machyro dukterį; ji jam pagimdė Segubą.
22. Segubas buvo tėvas Jayro, kuriam priklausė dvidešimt trys miestai Gileado krašte.
23. Gešūras ir Aramas paėmė iš Jayro Kenato miestus ir jų kaimus­šešiasdešimt vietovių. Tie visi buvo Gileado tėvo Machyro palikuonys.
24. Esromui mirus Kalebo Efratoje, jo žmona Abija pagimdė nuo jo Tekojos tėvą Ašhūrą.
25. Esromo pirmagimio Jerachmelio sūnūs buvo pirmagimis Ramas, kiti­Būna, Orenas, Ocemas ir Ahija.
26. Jerachmelis dar turėjo kitą žmoną, kuri buvo vardu Atara; ji buvo Onamo motina.
27. Jerachmelio pirmagimio Ramo sūnūs buvo Maacas, Jaminas ir Ekeras.
28. Onamo sūnūs­Šamajas ir Jada, o Šamajo sūnūs­Nadabas ir Abišūras.
29. Abišūro žmona buvo vardu Abihailė; ji pagimdė Achbaną ir Molidą.
30. Nadabo sūnūs: Seledas ir Apaimas. Seledas mirė bevaikis.
31. Apajimo sūnus­Išis; Išio sūnus­Šešanas; Šešanui gimė Achlajas.
32. Jada, Šamajo brolis, turėjo sūnus Jeterą ir Jehonataną. Jeteras mirė bevaikis.
33. Jehonatano sūnūs: Peletas ir Zaza. Šitie buvo Jerachmelio palikuonys.
34. Šešanas neturėjo sūnų, tik dukteris. Šešanas turėjo egiptietį vergą, vardu Jarha.
35. Šešanas atidavė savo dukterį Jarhai į žmonas, o ji jam pagimdė Atają.
36. Atajas buvo Natano tėvas, Natanas­Zabado tėvas,
37. Zabadas­Eflalio tėvas, Eflalas­Jobedo tėvas,
38. Jobedas­Jehuvo tėvas, Jehuvas­Azarijo tėvas,
39. Azarija­Heleco tėvas, Helecas­Eleasos tėvas,
40. Eleasa­Sismajo tėvas, Sismajas­Šalumo tėvas,
41. Šalumas­Jekamijos tėvas, o Jekamija­Elišamos tėvas.
42. Jerachmelio brolio Kalebo pirmagimis sūnus Meša buvo Zifo tėvas, o Marešos sūnus buvo Hebronas.
43. Hebrono sūnūs: Korachas, Tapuachas, Rekemas ir Šema.
44. Šema buvo Rahamo tėvas, o Rahamas­Jorkoamo. Rekemas buvo Šamajo tėvas.
45. Šamajo sūnus buvo Maonas, o Maonas buvo Bet Cūro tėvas.
46. Efa, Kalebo sugulovė, pagimdė Haraną, Mocą ir Gazezą, ir Haranui gimė Gazezas.
47. Jahdojo sūnūs: Regemas, Joatamas, Gešanas, Peletas, Efa ir Šaafas.
48. Kalebo sugulovė Maaka pagimdė Šeberą ir Tirhaną.
49. Ji dar pagimdė Safą, Madmanos tėvą, ir Ševą, Machbenos ir Gibėjos tėvą. Kalebo duktė buvo Achsa.
50. Šitie buvo Kalebo palikuonys. Efratos pirmagimio Hūro sūnūs: Šobalas­Kirjat Jearimo tėvas,
51. Salma­Betliejaus tėvas, Harefas­Bet Gaderio tėvas.
52. Šobalas turėjo sūnų Haroję, ir pusė manahatiečių buvo kilę iš jo.
53. Kirjat Jearimo šeimos­itrai, putai, šumatai ir mišrai; iš šitų kilo coriečiai ir eštaoliečiai.
54. Salmos palikuonys: Betliejus, netofiečiai, Atarotas, Joabo namai, pusė manahatiečių ir coriečiai.
55. Raštininkų šeimos, kurios gyveno Jabece: tiratai, šimatai ir suchatai; jie yra kainitai, kilę iš Hamato, Rechabo namų tėvo.

  1Chronicles (2/29)