Romans (15/16)  

1. La̱o, li ac cau kachˈo̱l saˈ li kapa̱ba̱l, chikacuyeb xma̱c li toj kˈuneb xchˈo̱l saˈ xpa̱ba̱leb ut takatenkˈaheb saˈ li chˈaˈajquilal. Incˈaˈ chikasicˈ li us caˈaj cuiˈ chokˈ ke la̱o.
2. Tento takaba̱nu li us reheb li kech aj pa̱banelil re nak teˈqˈui̱k saˈ lix pa̱ba̱l ut re nak sahak saˈ xchˈo̱leb.
3. Li Cristo incˈaˈ quixba̱nu li quiraj xjunes rib. Quixba̱nu ban li naraj li Dios. Quixtenkˈaheb chixjunileb. Joˈcan nak quixcˈul joˈ tzˈi̱banbil saˈ li Santil Hu: Saˈ inbe̱n quinak la̱ majecuanquil li queˈxba̱nu eb li queˈhoboc a̱cue. (Sal. 69:9)
4. Chixjunil li cˈaˈak re ru quitzˈi̱ba̱c chak najter saˈ li Santil Hu, re katzolbal nak quitzˈi̱ba̱c chak. Nocoxtenkˈa re nak incˈaˈ ta̱chˈina̱nk li kachˈo̱l ut naxcˈojob li kachˈo̱l re nak takacuy roybeninquil nak ta̱tzˈaklok ru li kacolbal.
5. Li Dios chitenkˈa̱nk e̱re re nak incˈaˈ ta̱chˈina̱nk e̱chˈo̱l ut aˈan chiqˈuehok xcacuil le̱ chˈo̱l. Aˈan chitenkˈa̱nk e̱re chi cua̱nc saˈ usilal chi ribil e̱rib ut junajak le̱ chˈo̱l joˈ naraj li Jesucristo.
6. Li Dios chitenkˈa̱nk e̱re re nak junajak le̱ chˈo̱l nak te̱lokˈoni li Acuabej Dios, lix Yucuaˈ li Jesucristo.
7. Checˈulak saˈ e̱ya̱nk chi sa saˈ e̱chˈo̱l le̱ rech aj pa̱banelil joˈ nak li Cristo coxcˈul la̱o. Joˈcan cheba̱nuhak re xqˈuebal xlokˈal li Dios.
8. La̱in ninye e̱re nak li Cristo quicˈulun chi cˈanjelac chiku la̱o aj judío. Riqˈuin aˈin naxcˈutbesi chiku nak li Dios xqˈue li quixyechiˈi chak reheb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ.
9. Quicˈulun ajcuiˈ chixtenkˈanquileb li ma̱cuaˈeb aj judío re nak teˈxlokˈoni li Dios xban nak kˈaxal nim li ruxta̱n. Tzˈi̱banbil chi joˈcaˈin saˈ li Santil Hu: Joˈcan nak la̱in tatinlokˈoni saˈ xya̱nkeb li ma̱cuaˈeb aj judío. Ut tinbicha̱nk ajcuiˈ re a̱lokˈoninquil. (Sal. 18:49)
10. Ut naxye ajcuiˈ saˈ li Santil Hu chi joˈcaˈin: Chisahokˈ taxak e̱chˈo̱l, la̱ex li ma̱cuaˈex aj judío, e̱rochbeneb laj judío lix tenamit li Dios. (Dt. 32:43)
11. Ut naxye cuiˈchic saˈ li Santil Hu: La̱ex li ma̱cuaˈex aj judío, chelokˈoni li Ka̱cuaˈ ut chixjunileb taxak li tenamit cheˈxnima̱k ru li Dios. (Sal. 117:1)
12. Tzˈi̱banbil ajcuiˈ saˈ li Santil Hu li quixye laj Isaías: Saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj David li ralal laj Isaí ta̱cˈulu̱nk laj Colonel, li xakabanbil xban li Dios. Ut aˈan ta̱cua̱nk xcuanquil saˈ xbe̱neb li ma̱cuaˈeb aj judío. Ut aˈan li yo̱keb chixyoˈoninquil. (Is. 11:10)
13. Li Dios aˈan li kayoˈon. Aˈan taxak chiqˈuehok xsahil e̱chˈo̱l chi nabal ut tixqˈue ajcuiˈ e̱re li tuktu̱quil usilal xban nak nequexpa̱ban. Xban nak cuan xcuanquil li Santil Musikˈej e̱riqˈuin, cauhak taxak e̱chˈo̱l chi oybeni̱nc.
14. Ex herma̱n, la̱in ninnau nak cha̱bilex ut nequenau li xya̱lal ut nequeqˈue ajcuiˈ e̱naˈleb chi ribil e̱rib.
15. Abanan saˈ li hu aˈin cau caˈchˈin li a̱tin xintzˈi̱ba e̱riqˈuin re nak incˈaˈ ta̱sachk saˈ e̱chˈo̱l li xinye. Ninba̱nu aˈin saˈ xcˈabaˈ lin cˈanjel li quixqˈue cue li Dios.
16. La̱in nincˈanjelac chiru li Jesucristo saˈ xya̱nkeb li ma̱cuaˈeb aj judío. Lin cˈanjel aˈan xchˈolobanquil xya̱lal li colba-ib re nak eb li ma̱cuaˈeb aj judío teˈxkˈaxtesi rib chiru li Dios. Ut li Dios ta̱sahokˈ saˈ xchˈo̱l riqˈuineb, ut teˈsantobresi̱k xban li Santil Musikˈej.
17. Ninqˈue xlokˈal lin cˈanjel xban nak aˈan xcˈanjel li Dios. Moco injunes ta nincˈanjelac. Aˈ li Cristo natenkˈan cue.
18. Ma̱cˈaˈ inxiu chixyebal resil li cˈanjel xinba̱nu saˈ xcˈabaˈ li Cristo nak xincˈanjelac saˈ xya̱nkeb li ma̱cuaˈeb aj judío xban nak ma̱cuaˈ injunes xincˈanjelac. Li Jesucristo xtenkˈan cue nak xincˈameb xbe re nak teˈxpa̱b li Dios riqˈuin lin yehom inba̱nuhom.
19. Xinjultica resil li Jesucristo chiruheb riqˈuin li milagros ut li sachba chˈo̱lej ut riqˈuin xcuanquil li Santil Musikˈej. Yalak bar quinbeni xyebal resil li colba-ib. Quintiquib Jerusalén, ut quinsuti chixjunileb li naˈajej toj retal quincuulac Ilírico.
20. Joˈcan nak quinqˈue inchˈo̱l chixyebal resil li Jesucristo bar toj ma̱jiˈ rabiomeb resil xban nak incˈaˈ nacuaj cˈanjelac saˈ li naˈajej ac tiquibanbil cuiˈ cˈanjelac junxil.
21. Joˈcaˈin tzˈi̱banbil saˈ li Santil Hu: Li ma̱ jun sut yebil resilal li Cristo reheb, teˈrabi. Ut nak teˈrabi resil, teˈxtau xya̱lal.
22. Qˈuila sut xcuaj raj xic e̱riqˈuin abanan xban nak nabal incˈanjel toj ma̱jiˈ naxqˈue rib chicuu.
23. Ac cuan nabal chihab cuoquic chixcˈoxlanquil xic e̱riqˈuin. Ut anakcuan xinchoy lin cˈanjel arin saˈ li naˈajej cuanquin cuiˈ.
24. Nincˈoxla nak toxinnumekˈ che̱rilbal nak tinxic España. Nacuaj rilbal e̱ru re nak ta̱sahokˈ inchˈo̱l ut nacuaj ajcuiˈ nak tine̱tenkˈa re nak ta̱ru̱k tinxic España.
25. Ut anakcuan xic cue chi rilbaleb laj pa̱banel li cuanqueb aran Jerusalén. Ut tincˈam jun ma̱tan re xtenkˈanquileb.
26. Eb laj pa̱banel li cuanqueb aran Macedonia ut Acaya x-ala saˈ xchˈo̱leb xtaklanquil jun li ma̱tan chokˈ reheb li nebaˈ li cuanqueb saˈ xya̱nkeb li herma̱n aran Jerusalén.
27. Qui-ala saˈ xchˈo̱leb xtenkˈanquileb ut us ajcuiˈ nak teˈxba̱nu xban nak eb aˈan ma̱cuaˈeb aj judío ut saˈ xcˈabaˈeb laj judío nak queˈxcˈul li colba-ib. Joˈcan nak us nak teˈxtenkˈaheb laj pa̱banel aj judío riqˈuin xqˈuebal reheb li cˈaˈak re ru nacˈanjelac chiruheb.
28. Ut caˈaj cuiˈ toxinkˈaxtesi li tumin aˈin, toxinnumekˈ e̱riqˈuin ut tinxic España.
29. Nak tincuulak e̱riqˈuin, ninnau nak numtajenak li kosobtesinquil takacˈul xban li Cristo.
30. Ex herma̱n, nintzˈa̱ma che̱ru nak tine̱tenkˈa saˈ le̱ tij saˈ xcˈabaˈ li Jesucristo ut saˈ xcˈabaˈ ajcuiˈ li rahoc ib li qˈuebil ke xban li Santil Musikˈej.
31. Chextijok chicuix re nak li Dios ta̱colok cue chiruheb li incˈaˈ nequeˈraj pa̱ba̱nc aran Judea. Ut chextijok ajcuiˈ re nak eb laj pa̱banel aran Jerusalén teˈxcˈul lix tenkˈanquileb chi saheb saˈ xchˈo̱l.
32. Cui li Dios naraj, chincuulak ta e̱riqˈuin chi sa saˈ inchˈo̱l. Ut chisahokˈ taxak kachˈo̱l saˈ comonil riqˈuin xjulticanquil li Cristo nak toxincua̱nk e̱riqˈuin.
33. Aˈ taxak li Dios, li naqˈuehoc tuktu̱quil usilal, chicua̱nk e̱riqˈuin che̱junilex. Joˈcan taxak.

  Romans (15/16)