Psalms (68/150)  

1. Nak naxcˈutbesi lix cuanquil li Dios chiruheb li xicˈ nequeˈiloc re, nequeˈxchaˈchaˈi ribeb yalak bar nak nequeˈe̱lelic chiru.
2. Chanchan nak nasach li sib saˈ li ikˈ, joˈcan nak teˈsachekˈ ruheb li xicˈ nequeˈiloc re. Ut chanchan nak nahaˈoˈ li cera xban li xam, joˈcan nak teˈosokˈ li incˈaˈ useb xnaˈleb chiru li Dios.
3. Abanan li ti̱queb xchˈo̱l junelic sahakeb xchˈo̱l. Junelic teˈsahokˈ saˈ xchˈo̱l riqˈuin li Dios. Kˈaxal numtajenak li sahil chˈo̱lejil li tixqˈue reheb.
4. Chexbicha̱nk re xlokˈoninquil li Dios. Chexbicha̱nk re xqˈuebal xlokˈal lix cˈabaˈ. Chenima ru li cuan saˈ li chok li yo̱ chi cˈamoc be. Nimajcual Dios lix cˈabaˈ. Chisahokˈ taxak saˈ le̱ chˈo̱l riqˈuin li Ka̱cuaˈ.
5. Li Dios, aˈan nacuan junelic saˈ lix santil ochoch. Aˈan xyucuaˈeb li ma̱cˈaˈeb xnaˈ xyucuaˈeb ut aˈan ajcuiˈ na-iloc reheb li xma̱lcaˈan.
6. Li Dios naxqˈue xnaˈajeb li ma̱ ani cuan reheb. Ut narisiheb saˈ tzˈalam li chapcho̱queb ut naxqˈue xsahileb xchˈo̱l. Abanan li kˈetkˈeteb naxqˈueheb saˈ jun li naˈajej ma̱cˈaˈ na-el chiru.
7. At inDios, la̱at xatcˈamoc chak be chiruheb la̱ tenamit nak queˈnumeˈ chak saˈ li chaki chˈochˈ.
8. Ut qui-ecˈan li chˈochˈ xban la̱ cuanquil. Ut quixqˈue li hab. Ut li tzu̱l Sinaí qui-ecˈan xban xnimal la̱ cuanquilal, la̱at lix Dioseb laj Israel.
9. At inDios, la̱at xattaklan chak re nabal li hab saˈ li chaki chˈochˈ ut xaqˈue xcacuil xchˈo̱leb la̱ tenamit li tacuajenakeb.
10. Xaqˈueheb la̱ tenamit chi cua̱nc saˈ li naˈajej li xayechiˈi reheb. At inDios, xban xnimal la̱ cuuxta̱n, xaqˈue reheb li cˈaˈru ma̱cˈaˈ reheb.
11. Yal riqˈuin ra̱tin li Dios, queˈe̱lelic li xicˈ nequeˈiloc re lix tenamit li Dios. Ut nabaleb li ixk queˈyehoc resil.
12. —Xeˈe̱lelic. Xeˈe̱lelic lix reyeb rochbeneb lix soldados, chanqueb. Ut li queˈxmakˈ chak chiruheb lix xicˈ nequeˈiloc reheb, eb li ixk li queˈcana saˈ cab queˈxjeqˈui.
13. Usta la̱ex xexcanaba̱c chi mukmu saˈ cab e̱rochben le̱ rucˈal, abanan chanchanakex jun li paloma. Nalemtzˈun li xicˈ joˈ li plata ut li rix nalemtzˈun joˈ li oro.
14. Joˈ nak natˈaneˈ li nieve saˈ xbe̱n li tzu̱l Salmón, joˈcan quixba̱nu li nimajcual Dios nak quixqˈueheb chi e̱lelic lix reyeb li xicˈ nequeˈiloc re lix tenamit li Dios.
15. Li tzu̱l li cuanqueb saˈ li naˈajej Basán kˈaxal najt xterameb ut kˈaxal chˈinaˈuseb.
16. Eb li tzu̱l aˈan chanchan nak nequeˈxcakali li tzu̱l Sión. Usta kˈaxal najt xterameb ut chˈinaˈuseb, abanan li tzu̱l Sión kˈaxal cuiˈchic lokˈ chiruheb aˈan xban nak li Dios quiraj nak aran ta̱cua̱nk lix templo. Ut li Ka̱cuaˈ ta̱cua̱nk aran chi junelic kˈe cutan.
17. Kˈaxal cuiˈchic numtajenak xqˈuialeb lix carruajes li Ka̱cuaˈ Dios re pletic. Incˈaˈ naru rajlanquileb. Riqˈuin xnimal xcuanquilal, li Ka̱cuaˈ toj Sinaí quichal chak ut co̱ saˈ lix templo aran Sión.
18. At Ka̱cuaˈ, xattakeˈ saˈ la̱ templo aran Sión ut xacˈameb cha̱cuix li xacue̱chaniheb. Chixjunileb xeˈxqˈue a̱lokˈal. Xeˈxqˈue ajcuiˈ la̱ lokˈal li xeˈxkˈetkˈeti ribeb cha̱cuu junxil. Ut la̱at tatcua̱nk riqˈuineb.
19. Lokˈoninbil taxak li Ka̱cuaˈ li kaDios li nacoloc ke. Cuulaj cuulaj nakacˈul li rusilal li naxqˈue ke.
20. Li kaDios, aˈan aj Colol ke ut aˈan ta̱colok ke re nak incˈaˈ tocamsi̱k xbaneb li xicˈ nequeˈiloc re li Dios.
21. Relic chi ya̱l li Ka̱cuaˈ tixsacheb ru li xicˈ nequeˈiloc re. Tixsacheb chi junaj cua xban nak incˈaˈ nequeˈxcanab ma̱cobc.
22. Li Ka̱cuaˈ quixye: —La̱in texcuisi saˈ li naˈajej Basán ut texinnumsi saˈ li palau li kˈaxal cham ut texincˈam cuiˈchic saˈ le̱ naˈaj.
23. La̱in tinsacheb ru chi junaj cua chixjunileb li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Chanchan nak la̱ex te̱yekˈi lix quiqˈueleb. Ut chanchan nak le̱ tzˈiˈ teˈxrekˈ li quiqˈuel, chan li Dios.
24. At Ka̱cuaˈ, at inDios, la̱at li tzˈakal rey. Quicuil nak yo̱cat chi oc saˈ la̱ santil templo a̱cuochbeneb la̱ tenamit.
25. Eb li nequeˈcˈamoc be, aˈaneb li nequeˈbichan ut chirixeb aˈan yo̱queb chi xic li xkaˈal li nequeˈchˈeˈoc pandero ut chirixeb aˈan yo̱queb chi xic laj cuajb.
26. Chelokˈoni li Ka̱cuaˈ che̱junilex la̱ex aj Israel. Cheqˈuehak xlokˈal li Ka̱cuaˈ nak chˈutchˈu̱quex.
27. Li yo̱queb chi xic chi ubej, aˈaneb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj Benjamín. Ut chirixeb aˈan cuanqueb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj Judá joˈ ajcuiˈ li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj Zabulón ut joˈ ajcuiˈ li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb laj Neftalí.
28. At inDios, chacˈutbesi taxak chiku la̱ cuanquilal. Chacˈut ta cuiˈchic chiku la̱ cuanquil joˈ nak cacˈutbesi chiku junxil.
29. Toj saˈ la̱ templo li ta̱cua̱nk Jerusalén teˈxic li rey chixqˈuebal lix mayej cha̱cuu.
30. Chakˈuseb ta laj Egipto li nequeˈraj pletic. Chanchan eb li joskˈ aj cuacax nak nequeˈxrahobtesi li jalan tenamit. Chacubsiheb xcuanquil toj retal nak chixjunileb teˈxcubsi rib ut teˈxkˈaxtesi a̱cue lix biomaleb. Ut chachaˈchaˈiheb ta ru li tenamit li nequeˈcuulac chiruheb pletic.
31. Eb li nequeˈcˈamoc be saˈ li tenamit Egipto ut eb aj cˈamol be saˈ li tenamit Etiopía teˈcha̱lk a̱cuiqˈuin ut teˈxtzˈa̱ma xtenkˈanquil cha̱cuu.
32. La̱ex li cuanquex saˈ e̱cuanquil saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ, chexbicha̱nk. Chexbicha̱nk re xqˈuebal xlokˈal li Ka̱cuaˈ.
33. Cheqˈuehak xlokˈal li Ka̱cuaˈ li quicˈamoc be saˈ chok chiruheb lix tenamit junxil. Cherabihak li cˈaˈru naxye li Ka̱cuaˈ li quia̱tinac chi cau xya̱b xcux riqˈuin xnimal xcuanquil.
34. Cheqˈuehak retal nak kˈaxal nim xcuanquil li Dios. Aˈan li kˈaxal nim xcuanquil saˈ e̱be̱n la̱ex aj Israel. Kˈaxal nim xcuanquil joˈ saˈ choxa joˈ saˈ ruchichˈochˈ.
35. Cˈajoˈ xlokˈal li Ka̱cuaˈ. Sachba chˈo̱lej li naxba̱nu. Lix Dioseb laj Israel naxtenkˈaheb lix tenamit ut naxqˈue xcacuilaleb. Lokˈoninbil taxak li Ka̱cuaˈ.

  Psalms (68/150)