Psalms (45/150)  

1. Numtajenak xsahil inchˈo̱l nak ninbicha li bich aˈin chokˈ re li rey. Lix tzˈu̱mal cue chanchan lix lápiz junak li cui̱nk li naxnau tzˈi̱bac chi us.
2. Aˈan aˈin li bich li tinbicha chokˈ re li rey: At rey, cˈajoˈ xchˈakal a̱cuu. Kˈaxal cuiˈchic chˈinaˈusat chiruheb chixjunileb li cui̱nk. Cha̱bil nacat-a̱tinac ut tzˈakal re ru nacaye. La̱at osobtesinbilat xban li Dios junelic.
3. Qˈue la̱ chˈi̱chˈ saˈ xcˈa̱mal a̱saˈ, la̱at li kˈaxal nim a̱cuanquil. Kˈaxal nim a̱lokˈal ut la̱ cuanquilal.
4. Taken chirix la̱ cacua̱y ut tatxic chi pletic riqˈuin lix nimal la̱ cuanquilal. Tatpletik re xcolbal rix li ya̱l, li tu̱lanil ut li ti̱quilal. Riqˈuin xnimal la̱ cuanquilal tatnumta̱k saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue.
5. Riqˈuin la̱ tzimaj, li kˈaxal kˈes ruˈuj, ta̱camsiheb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue. La̱at ta̱cue̱chaniheb li tenamit ut teˈcana̱k rubel la̱ cuanquil, at rey.
6. At Ka̱cuaˈ, qˈuebilat saˈ la̱ cuanquilal xban li Dios. La̱ cuanquilal cua̱nk chi junelic. La̱at nacattaklan saˈ ti̱quilal.
7. La̱at nacara li ti̱quilal ut xicˈ nacacuil li ma̱usilal. Joˈcan nak quisiqˈueˈ a̱cuu xban li Ka̱cuaˈ la̱ Dios. Ut kˈaxal cuiˈchic nabal li sahil chˈo̱lej li quixqˈue a̱cue la̱at chiruheb li quilajeˈcuan chokˈ rey.
8. La̱ cuakˈ cˈajoˈ xsununquil ru, joˈ xsununcal li cheˈ áloe ut joˈ li cheˈ canela ut joˈ ajcuiˈ xsununcal lix kˈol li cheˈ mirra xcˈabaˈ. Ut teˈxqˈue a̱lokˈal riqˈuin li arpa saˈ la̱ palacio li yi̱banbil riqˈuin marfil.
9. Saˈ la̱ palacio cuanqueb lix rabineb li reyes. Li reina cuan saˈ la̱ nim ukˈ ut lix sahob ru li rakˈ, aˈan li oro li tzˈakal cha̱bil li nachal saˈ li tenamit Ofir.
10. At inrabin, abi li oc cue xyebal a̱cue anakcuan. Ma̱cˈoxlaheb chic la̱ cuechˈalal chi moco la̱ cuochoch li xat-el cuiˈ chak.
11. Li rey tatxra xban la̱ chˈinaˈusal. Aˈanak chic li ta̱takla̱nk saˈ a̱be̱n ut la̱at tat-abi̱nk chiru.
12. Eb lix rabin laj Tiro teˈcha̱lk chixqˈuebal la̱ ma̱tan. Ut eb li biom teˈsahokˈ xchˈo̱leb cha̱cuilbal.
13. Cˈajoˈ xchˈinaˈusal li reina li ta̱sumla̱k riqˈuin li rey. Xrabin jun chic li rey. Junes oro lix sahob ru li rakˈ.
14. Cˈajoˈ xchˈinaˈusal li rakˈ nak yo̱ chi xic saˈ li palacio. Eb li sa̱j ixk yo̱queb chi ochbeni̱nc re nak yo̱ chi xic riqˈuin li rey.
15. Cˈajoˈ xsahileb saˈ xchˈo̱l nak yo̱queb chi xic. Kˈaxal cuiˈchic teˈsahokˈ saˈ xchˈo̱leb nak yo̱queb chi oc saˈ li palacio cuan cuiˈ li rey.
16. At rey, eb la̱ cualal a̱cˈajol, aˈaneb chic li teˈtakla̱nk saˈ xbe̱n li tenamit joˈ queˈxba̱nu la̱ xeˈto̱nil yucuaˈ. La̱at tatqˈuehok xcuanquileb re nak aˈan chic teˈtakla̱nk saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ.
17. Riqˈuin li bich aˈin li yo̱quin xbichanquil, ta̱qˈuehekˈ xlokˈal la̱ cˈabaˈ chi junelic xbaneb li talajeˈyoˈla̱k mokon. Joˈcan nak chixjunileb teˈxqˈue la̱ lokˈal ut tatjulticokˈ reheb chi junelic kˈe cutan.

  Psalms (45/150)