Psalms (18/150)  

1. At Ka̱cuaˈ, kˈaxal nacatinra. La̱at nacatqˈuehoc incacuilal.
2. La̱at nacatcoloc cue. Caˈaj cuiˈ a̱cuiqˈuin naru nincol cuib chiruheb li xicˈ nequeˈiloc cue. La̱at nacat-iloc cue, at inDios, re nak ma̱cˈaˈ tincˈul. Chanchanat jun li sako̱nac bar ta̱ru̱k tincol cuiˈ cuib. La̱at nacatcoloc cue joˈ jun li ramleb chˈi̱chˈ li naxcol cuiˈ rib li soldado. La̱at niquina̱col riqˈuin lix nimal la̱ cuanquilal.
3. At Ka̱cuaˈ, nacatinlokˈoni xban nak a̱cˈulub li lokˈoni̱c. Ninya̱ba la̱ cˈabaˈ ut niquina̱col chiruheb li xicˈ nequeˈiloc cue.
4. Chanchan nak bacˈbo̱quin ut ac oqueb re chincamsinquil. Xiu xiu cuanquin xban nak teˈraj numta̱c saˈ inbe̱n li incˈaˈ useb xnaˈleb.
5. Chanchan nak bacˈbo̱quin ut ac xchal li ca̱mc saˈ inbe̱n. Chanchan nak ac xintˈaneˈ saˈ li raˈal xban nak ac xeˈxcˈu̱b chanru nak tineˈxcamsi.
6. Nak cuanquin saˈ raylal xinya̱ba xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ. Quintzˈa̱ma re nak tinixtenkˈa. Ut aˈan toj saˈ choxa, quirabi li cˈaˈru quintzˈa̱ma chiru.
7. Nak quixcˈut lix joskˈil li Dios quixqˈue jun li hi̱c saˈ ruchichˈochˈ. Li tzu̱l quilajeˈecˈan saˈ lix naˈajeb. Li Dios quirecˈasiheb li tzu̱l xban lix joskˈil.
8. Chanchan yo̱ chi e̱lc li sib saˈ ruˈuj. Ut chanchan yo̱ chi e̱lc ru xam lochlo saˈ re, re xcˈatbaleb li yo̱queb chi ba̱nu̱nc re li ma̱usilal.
9. Ut li Ka̱cuaˈ quixte li choxa ut quicube chak. Ut rubel li rok cuan li kˈeki chok retalil li raylal xchal saˈ xbe̱neb.
10. Chirix jun li querubín quicube chak saˈ ruchichˈochˈ li Ka̱cuaˈ. Quichal chi junpa̱t chintenkˈanquil. Chanchan li ikˈ quicubsin chak re.
11. Li Ka̱cuaˈ quixmuk rib saˈ li kˈeki chok li nacˈamoc chak re li hab.
12. Li Dios quixcˈutbesi rib joˈ nak narepoc chak li rakˈ ca̱k. Ut quixtakla li sakbach ut li ru xam chi lochlo saˈ ruchichˈochˈ.
13. Ut qui-abi̱c xya̱b xcux li nimajcual Dios saˈ choxa. Chanchan nak namok li ca̱k. Ut quitˈaneˈ li sakbach ut li ru xam chi lochlo.
14. Chanchan nak quixcut chak lix tzimaj li Ka̱cuaˈ nak quixtakla chak li ca̱k. Ut eb li xicˈ nequeˈiloc cue queˈe̱lelic ut queˈxchaˈchaˈi ribeb yalak bar.
15. Nak quia̱tinac chak li Ka̱cuaˈ chi yo̱ xjoskˈil, quicˈutun xchamal li palau, ut qui-ecˈan li ruchichˈochˈ saˈ xnaˈaj xban xjoskˈil nak quixkˈuseb li xicˈ nequeˈiloc cue.
16. Li Dios toj saˈ choxa quixqˈue chak li rukˈ saˈ inbe̱n ut quinixcol. Ut quinrisi saˈ li raylal.
17. Li Dios quinixcol saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc cue. La̱in incˈaˈ ninru xcolbal cuib chiruheb xban nak kˈaxal cauheb rib chicuu la̱in.
18. Nak cuanquin saˈ raylal eb aˈan queˈchal chincamsinquil. Abanan li Ka̱cuaˈ quitenkˈan cue.
19. Quinixcol saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc cue. Quinixcol xban nak niquinixra.
20. Li Dios quixqˈue inkˈajca̱munquil xban nak ti̱c inchˈo̱l. Li Dios na-osobtesin cue xban nak ninba̱nu li us.
21. La̱in yo̱quin chixba̱nunquil li cˈaˈru naraj li Ka̱cuaˈ. Ut ma̱ jun cua xintzˈekta̱na li Dios.
22. La̱in cuan saˈ inchˈo̱l chixjunil lix chakˈrab li Dios. Ut ma̱ jun cua xincanab xba̱nunquil.
23. Ti̱c lin yuˈam chiru li Dios ut ma̱ jun cua xinba̱nu li ma̱usilal.
24. Li Ka̱cuaˈ xqˈue inkˈajca̱munquil xban nak ti̱c inchˈo̱l chiru. Aˈan na-osobtesin cue xban nak ninba̱nu li us.
25. At Ka̱cuaˈ, nacacuuxta̱na ru li ani na-uxta̱nan u. Ut cha̱bilat riqˈuineb li cha̱bileb.
26. La̱at nacacuosobtesiheb li ti̱queb xchˈo̱l cha̱cuu. Aban li incˈaˈ useb xnaˈleb cau nacakˈuseb.
27. La̱at nacacoleb li tu̱laneb ut nacacubsi xcuanquileb li nequeˈxnimobresi ribeb.
28. At Ka̱cuaˈ, la̱at nacacˈutbesi chicuu cˈaˈru us tinba̱nu. At inDios, la̱at nacacutanobresi lin be.
29. La̱at tattenkˈa̱nk cue re nak la̱in chic tinnumta̱k saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc cue ut tincue̱chani lix tenamiteb.
30. Chixjunil li cˈaˈru naxba̱nu li Dios, aˈan cha̱bil ut tzˈakal re ru. Ut li cˈaˈru naxyechiˈi ke, nakanau chi tzˈakal nak tixqˈue ke. Li Dios naxtenkˈaheb li ani cauheb xchˈo̱l riqˈuin.
31. ¿Ma cuan ta biˈ chic junak Dios? ¿Ma incˈaˈ ta biˈ caˈaj cuiˈ li kaDios naru nacoloc ke?
32. Li Dios, aˈan li naqˈuehoc incacuilal. Aˈan li nacˈamoc be chicuu yalak bar ninxic.
33. Aˈan na-iloc cue yalak bar ninnumeˈ re nak ma̱cˈaˈ nincˈul. Chanchanin li quej li naa̱linac yalak bar saˈ qˈuicheˈ.
34. Li Dios naqˈuehoc innaˈleb re nak tinpletik joˈ soldado. Aˈan naqˈuehoc inmetzˈe̱u re nak ta̱ru̱k tincut li tzimaj chˈi̱chˈ.
35. At Ka̱cuaˈ, la̱at nacat-iloc cue ut nacatcoloc cue. La̱at nacattenkˈan cue riqˈuin xnimal la̱ cuanquilal. Yal xban la̱ cuusilal nak cuan incuanquil.
36. Junelic niquina̱tenkˈa saˈ lin yuˈam. Chanchan nak xanimobresi ru li be chicuu re nak incˈaˈ ta̱jolcˈok li cuok.
37. Xinta̱keheb li xicˈ nequeˈiloc cue toj retal quebinchap. Incˈaˈ xincanabeb toj xinnumta saˈ xbe̱neb.
38. La̱in xinsach ruheb ut xeˈcana rubel incuanquil. Incˈaˈ chic queˈru chi pletic cuiqˈuin.
39. La̱at xatqˈuehoc inmetzˈe̱u re tinpletik. La̱at xakˈaxtesiheb li xicˈ nequeˈiloc cue rubel incuanquil.
40. La̱at xakˈaxtesiheb saˈ cuukˈ li xicˈ nequeˈiloc cue toj retal xinsach ruheb.
41. Xeˈxjap reheb chixtzˈa̱manquil xtenkˈanquil, abanan ma̱ ani quicoloc reheb. Queˈxtzˈa̱ma xtenkˈanquileb a̱cue, at Ka̱cuaˈ. Abanan la̱at incˈaˈ casume lix tijeb.
42. Chanchaneb li poks li nacˈameˈ xban ikˈ nak xinsach ruheb. Xintzˈekta̱naheb joˈ li sulul saˈ be.
43. La̱at xatcoloc cue chiruheb li yo̱queb chi pletic cuiqˈuin. La̱at xina̱xakab chi takla̱nc saˈ xbe̱neb chixjunileb li tenamit ut nequeˈcˈanjelac chicuu li toj ma̱jiˈ ninnau ruheb.
44. Nak nequeˈrabi chanru innaˈleb, nequeˈxba̱nu li cˈaˈru ninye. Eb li jalaneb xtenamit nequeˈxcanab rib re nak la̱in tintakla̱nk saˈ xbe̱neb.
45. Nachˈinan xchˈo̱leb ut nequeˈsicsot xban xxiuheb nak nequeˈel saˈ li naˈajej li nequeˈxcol cuiˈ ribeb.
46. Lokˈoninbil taxak ru li Ka̱cuaˈ. Aˈan chanchan jun nimla sako̱nac bar nincol cuiˈ cuib. Chinima̱k taxak xlokˈal li Ka̱cuaˈ laj Colol cue.
47. Li Ka̱cuaˈ, aˈan li naqˈuehoc chi numta̱c saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc cue. Aˈan li naqˈuehoc reheb li tenamit rubel incuanquil.
48. Li Ka̱cuaˈ, aˈan li nacoloc cue chiruheb li xicˈ nequeˈiloc cue. Aˈan naxqˈue incuanquil saˈ xbe̱neb li tenamit. At Ka̱cuaˈ, la̱at xatcoloc cue chiruheb li cui̱nk li nequeˈrahobtesin cue.
49. Joˈcan nak la̱in tinqˈue a̱lokˈal chiruheb chixjunileb li tenamit, at Ka̱cuaˈ, ut tinbicha la̱ lokˈal, at inDios.
50. Li Ka̱cuaˈ quixqˈue li rey chi numta̱c saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc re. Li Ka̱cuaˈ naruxta̱na ru li rey David, li sicˈbil ru xban. Junelic tixra aˈan joˈqueb ajcuiˈ li ralal xcˈajol.

  Psalms (18/150)