Psalms (109/150)  

1. At inDios, la̱in ninqˈue a̱lokˈal. China̱sume taxak nak nintzˈa̱ma intenkˈanquil cha̱cuu.
2. Eb li incˈaˈ useb xnaˈleb yo̱queb chinkˈabanquil. Eb laj balakˈ ut eb laj ticˈtiˈ yo̱queb xqˈuebal li ma̱c saˈ inbe̱n, li incˈaˈ xinba̱nu.
3. Xban nak xicˈ niquineˈril, niquineˈxhob ut niquineˈxpleti chi ma̱cˈaˈ inma̱c.
4. Xicˈ niquineˈril usta ninraheb ut nintijoc chirixeb.
5. La̱in ninba̱nu usilal reheb, abanan eb aˈan nequeˈxba̱nu ma̱usilal cue. La̱in ninraheb, abanan eb aˈan xicˈ niquineˈril.
6. Chiqˈuehekˈ ta junak cui̱nk incˈaˈ us xnaˈleb chi rakoc a̱tin saˈ xbe̱n li xicˈ na-iloc cue. Ut aˈ ta ajcuiˈ li na-oquen chirix chijitok re.
7. Nak ta̱rakekˈ a̱tin saˈ xbe̱n, teˈxye ta nak cuan xma̱c. Ut aˈ ta ajcuiˈ lix tij chicˈutuk re nak cuan xma̱c.
8. Chica̱mk ta chi junpa̱t ut jalan ta chic chiqˈuehekˈ chi cˈanjelac saˈ lix naˈaj.
9. Cheˈcana̱k ta chi ma̱cˈaˈ chic xyucuaˈeb li ralal xcˈajol, ut li rixakil chicana̱k ta chi ma̱cˈaˈ xbe̱lom.
10. Cheˈxbeni ta ribeb li ralal xcˈajol chixtzˈa̱manquil li cˈaˈru reheb. Cheˈxsicˈak ta xtzacae̱mkeb najt riqˈuin lix naˈajeb li ma̱cˈaˈ chic cuan chi saˈ.
11. Aˈ ta li natoˈoni tumin chicˈamok re chixjunil li cˈaˈru cuan re. Ut jalan ta chiyalok xsahil lix trabaj.
12. Ma̱ ani ta chi-ilok xtokˈoba̱l ru aˈan. Ut ma̱ ani ta chi-ilok xtokˈoba̱l ruheb li ralal xcˈajol li teˈcana̱k chi ma̱cˈaˈ chic xyucuaˈeb.
13. Cheˈca̱mk ta chixjunileb li ralal xcˈajol ut chisachk ta lix cˈabaˈeb chi junaj cua.
14. Junelic ta̱jultica̱k re li nimajcual Dios li ma̱c li quixba̱nu lix yucuaˈ, ut incˈaˈ ta ta̱sachk saˈ xchˈo̱l li Dios lix ma̱c lix naˈ.
15. Junelic ta̱jultica̱k re li Ka̱cuaˈ lix ma̱queb ut incˈaˈ ta chic cheˈjultica̱k lix cˈabaˈeb saˈ ruchichˈochˈ.
16. Li cui̱nk aˈan ma̱ jun sut quixcˈoxla ruxta̱nanquil ruheb li nebaˈ ut li tu̱laneb. Quixrahobtesiheb ban li raheb saˈ xchˈo̱l toj retal quixcamsiheb.
17. Quicuulac chiru xmajecuanquil li ras ri̱tzˈin. Joˈcan nak chimajecua̱k ta aˈan. Incˈaˈ quiraj nak teˈosobtesi̱k li ras ri̱tzˈin. Joˈcan nak incˈaˈ ta chi-osobtesi̱k aˈan.
18. Chanchan nak naxtikib rib riqˈuin li majecua̱nc xban nak junes majecua̱nc naxba̱nu. Aˈ ta li majecua̱nc li naxba̱nu chi numta̱k saˈ xbe̱n. Ut chi oc ta saˈ chixjunil lix tibel joˈ nak narucˈ li haˈ ut joˈ nak na-oc li aceite saˈ lix bakel.
19. Aˈ ta li majecua̱nc li naxba̱nu chi cua̱nk riqˈuin junelic joˈ nak junelic bacˈbo lix saˈ riqˈuin lix cˈa̱mal xsaˈ.
20. At Ka̱cuaˈ, joˈcaˈin taxak nak ta̱qˈueheb chixtojbal lix ma̱queb li xicˈ nequeˈiloc cue. Chaqˈueheb taxak chixtojbal xma̱queb li nequeˈyoˈoban a̱tin chicuix.
21. At Ka̱cuaˈ, at inDios, china̱tenkˈa taxak joˈ xaye cue. Ut china̱col riqˈuin xnimal la̱ cuuxta̱n.
22. Kˈaxal ra cuanquin ut tenkˈa̱c tincuaj. Yo̱ chi yotˈecˈ inchˈo̱l ut incˈaˈ chic nincuy nak nacuecˈa.
23. Yo̱ chi osocˈ lin yuˈam. Chanchan nak nanumeˈ li kˈojyi̱n saˈ junpa̱t. Chanchanin chic laj sa̱cˈ li yalak bar nacˈameˈ xban ikˈ.
24. Incˈaˈ chic nincuy xakli̱c xban nak incˈaˈ chic nincuaˈac. Cˈajoˈ nak xinbaker. Incˈaˈ chic nim intibel.
25. Nak niquineˈril li tenamit, niquineˈxseˈe. Nequeˈrecˈasi lix jolomeb ut niquineˈxhob.
26. At Ka̱cuaˈ, at inDios, china̱col taxak xban nak junelic nacacuuxta̱na cuu.
27. Chacˈutbesi taxak chiruheb li xicˈ nequeˈiloc cue nak la̱at kˈaxal nim a̱cuanquil ut la̱at li nacatcoloc cue.
28. Usta eb aˈan niquineˈxmajecua, abanan la̱at nacat-osobtesin cue. Chacˈut taxak xxuta̱neb li xicˈ nequeˈiloc cue. Ut chaqˈue taxak xsahil inchˈo̱l la̱in laj cˈanjel cha̱cuu.
29. Sachso̱queb ta xchˈo̱l cheˈcana̱k. Xuta̱nal taxak teˈcana̱k chi junaj cua.
30. La̱in tinlokˈoni li nimajcual Dios chi anchal inchˈo̱l. Tinye resil lix lokˈal chiruheb li tenamit nak chˈutchˈu̱queb.
31. Tinqˈue xlokˈal li Ka̱cuaˈ xban nak riqˈuin lix cuanquil naxcoleb li tenkˈa̱c teˈraj. Naxcoleb chiruheb li nequeˈkˈaban reheb.

  Psalms (109/150)