Psalms (108/150)  

1. At nimajcual Dios, la̱in cau inchˈo̱l a̱cuiqˈuin. Tinbicha la̱ lokˈal chi anchal inchˈo̱l. Aˈan li kˈaxal lokˈ chicuu la̱in.
2. Chi ajk ta cuu ekˈela re tinqˈue xlokˈal li Dios riqˈuin lin salterio. Tinlokˈoni ta li Dios riqˈuin lin arpa.
3. At Ka̱cuaˈ, tatinlokˈoni chiruheb li tenamit. Tinbicha la̱ lokˈal chiruheb chixjunileb li tenamit.
4. Kˈaxal nim la̱ cuuxta̱n saˈ kabe̱n. Ma̱cˈaˈ xbisbal. Kˈaxal ti̱c la̱ chˈo̱l.
5. At inDios, nimanbilak taxak a̱cuu saˈ choxa ut chicˈutu̱nk taxak la̱ lokˈal saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ.
6. Choa̱tenkˈa re nak tocolekˈ la̱o li raro̱co a̱ban. Choa̱sume ut choa̱col riqˈuin xnimal la̱ cuanquil.
7. Li Dios quia̱tinac chak saˈ lix santil naˈaj ut quixye: —Nak tinnumta̱k saˈ xbe̱neb li tenamit, tinjachi li Siquem ut tinjeqˈui li ru takˈa Sucot.
8. Galaad ut Manasés cue la̱in. Efraín lokˈ chicuu. Chanchan xcolbal injolom. Judá chanchan lin xukˈ retalil lin cuanquil.
9. Moab tzˈekta̱nanbil inban. Chanchan jun li palangana re xchˈajbal li cuukˈ. Tinqˈue li cuok saˈ xbe̱n Edom retalil nak la̱in xine̱chanin re. Ta̱sahokˈ saˈ inchˈo̱l nak tinnumta̱k saˈ xbe̱neb laj filisteo, chan li Dios.
10. At inDios, ¿ani ta̱cˈamok cue saˈ li tenamit cau rib chi pletic? ¿Ani ta̱cˈamok cue saˈ li tenamit Edom?
11. Choa̱tenkˈa, at Ka̱cuaˈ, usta xoa̱canab kajunes junxil. Toa̱tenkˈa saˈ li ple̱t, at inDios.
12. At Ka̱cuaˈ, caˈaj cuiˈ la̱at naru tattenkˈa̱nk ke chi numta̱c saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc ke. Li cui̱nk ma̱cˈaˈ xcuanquil re katenkˈanquil.
13. Li Dios ta̱tenkˈa̱nk ke chi numta̱c saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc ke ut aˈan ajcuiˈ ta̱isi̱nk xcuanquileb.

  Psalms (108/150)