Psalms (106/150)  

1. Lokˈoninbil taxak ru li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios. Chexbantioxi̱nk chiru xban nak aˈan cha̱bil ut junelic naruxta̱na ku.
2. ¿Ani ta cuiˈ ta̱ru̱k ta̱yehok resil chixjunil li sachba chˈo̱lej li nalajxba̱nu li Ka̱cuaˈ? Ut, ¿ani ta cuiˈ ta̱ru̱k tixlokˈoni chi tzˈakal re ru li Dios?
3. Us xak reheb li nequeˈcuan saˈ ti̱quilal, li junelic nequeˈxba̱nu li us.
4. Chinjulticokˈ taxak a̱cue, at Ka̱cuaˈ, nak ta̱cuosobtesiheb la̱ tenamit, ut china̱col taxak nak ta̱coleb aˈan.
5. La̱in tincuaj nak tina̱cuosobtesi nak ta̱cuosobtesiheb la̱ tenamit li sicˈbileb ru a̱ban. Ut nacuaj ajcuiˈ nak tintzˈako̱nk riqˈuin li sahil chˈo̱lej li ta̱qˈue reheb la̱ tenamit. La̱in tincuaj ajcuiˈ xcˈulbal li lokˈal li ta̱qˈue reheb aˈan.
6. Ya̱l nak xoma̱cob cha̱cuu joˈ queˈxba̱nu li kaxeˈto̱nil yucuaˈ. La̱o xkaba̱nu li ma̱usilal ut li incˈaˈ us.
7. Eb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ incˈaˈ queˈxqˈue saˈ xchˈo̱leb li sachba chˈo̱lej li caba̱nu nak cuanqueb aran Egipto. Quisach saˈ xchˈo̱leb nak cˈajoˈ nak cacuuxta̱naheb ru. Ut nak cuanqueb chire li Caki Palau queˈxkˈet la̱ cua̱tin.
8. Abanan li Ka̱cuaˈ quicoloc reheb joˈ quixye reheb. Quixcˈut chiruheb lix cuanquil re nak ta̱qˈuehekˈ xlokˈal.
9. Li Dios quixye re li palau nak tixjach rib ut quixjach rib. Chaki li chˈochˈ li queˈnumeˈ cuiˈ lix tenamit. Joˈcan nak li Dios quixnumsiheb jun pacˈal li palau.
10. Joˈcaˈin nak quixcoleb lix tenamit saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc reheb. Quixcoleb saˈ rukˈeb li queˈrahobtesin reheb.
11. Eb li xicˈ queˈiloc reheb quilajeˈosoˈ saˈ li palau ut ma̱ jun chic queˈcoleˈ.
12. Toj queˈril li milagro li quixba̱nu li Ka̱cuaˈ, tojoˈnak laj Israel queˈxpa̱b li cˈaˈru quixye li Ka̱cuaˈ ut queˈbichan re xqˈuebal xlokˈal.
13. Abanan saˈ junpa̱t queˈsach saˈ xchˈo̱l li usilal li quixba̱nu li Dios reheb. Incˈaˈ queˈxtzˈa̱ma chiru li Dios nak aˈan tixqˈue xnaˈlebeb.
14. Nak cuanqueb aran saˈ li chaki chˈochˈ bar ma̱cˈaˈ cuan, queˈxrahi ru li tibel cua. Joˈcan nak queˈxyal rix li Ka̱cuaˈ.
15. Li Dios quixqˈue reheb li cˈaˈru queˈxtzˈa̱ma. Abanan quixtakla jun li yajel saˈ xbe̱neb ut nabaleb queˈcam xban.
16. Ut nak cuanqueb saˈ li naˈajej aˈan, queˈxcakali laj Moisés ut queˈxcakali ajcuiˈ laj Aarón li sicˈbil ru xban li Dios chokˈ aj tij.
17. Ut li chˈochˈ quijacheˈ ut queˈtˈaneˈ chi saˈ laj Datán joˈ ajcuiˈ laj Abiram rochbeneb li queˈta̱ken re. Ut aran queˈosoˈ.
18. Ut quiloch jun li xam saˈ lix naˈajeb ut quixcˈateb li incˈaˈ useb xnaˈleb li queˈta̱ken reheb.
19. Nak cuanqueb saˈ li tzu̱l Horeb, eb laj Israel queˈxyi̱b jun li cuacax oro ut queˈxqˈue chokˈ xdioseb ut queˈxlokˈoni.
20. Queˈxtzˈekta̱na li tzˈakal Dios li numtajenak xlokˈal. Ut aˈ chic lix jalam u̱ch li cuacax li nacuaˈac pim queˈxlokˈoni.
21. Queˈsach saˈ xchˈo̱leb li Dios li quicoloc reheb. Queˈxcanab xlokˈoninquil li Dios li quiba̱nun re li sachba chˈo̱lej re xcolbaleb nak cuanqueb aran Egipto.
22. Nabal li milagros quilajxba̱nu aran Egipto saˈ lix tenamit laj Cam. Sachba chˈo̱lej quixba̱nu saˈ li Caki Palau.
23. Li Dios quixye nak tixsach ruheb laj Israel lix tenamit. Abanan laj Moisés li sicˈbil ru xban quia̱tinac chirixeb re nak li Dios incˈaˈ tixsach ruheb. Ut quinumeˈ caˈchˈin lix joskˈil li Dios saˈ xbe̱neb ut incˈaˈ quixsach ruheb.
24. Xban nak incˈaˈ queˈxpa̱b li ra̱tin li Dios, eb laj Israel queˈxtzˈekta̱na li cha̱bil naˈajej li quiqˈueheˈ raj reheb.
25. Nak cuanqueb saˈ lix muheba̱leb, queˈxcuechˈi rix li Ka̱cuaˈ Dios ut incˈaˈ queˈraj rabinquil li cˈaˈru quixye.
26. Joˈcan nak li Dios quixye reheb nak tixcanabeb chi ca̱mc saˈ li chaki chˈochˈ.
27. Ut quixye ajcuiˈ reheb nak tixcubsi xcuanquileb li ralal xcˈajoleb nak tixchaˈchaˈi ruheb saˈ eb li tenamit li incˈaˈ nequeˈxlokˈoni li Dios.
28. Saˈ li naˈajej Peor queˈxlokˈoni li yi̱banbil dios Baal ut queˈxcuaˈ li tzacae̱mk li queˈxmayeja chiruheb li yi̱banbil dios li incˈaˈ yoˈyo̱queb.
29. Xban li ma̱usilal li queˈxba̱nu queˈxchikˈ xjoskˈil li Dios. Ut li Dios quixqˈue jun yajel saˈ xbe̱neb ut nabaleb queˈcam.
30. Quicuacli chak laj Finees ut co̱ chixcamsinquil li cui̱nk li quicˈamoc xbeheb chixba̱nunquil li ma̱c. Ut riqˈuin xcamic li cui̱nk aˈin, quinumeˈ li yajel li quiqˈueheˈ saˈ xbe̱neb xban li Dios.
31. Ut li Dios quixqˈue retal li us li quixba̱nu laj Finees ut tixqˈue saˈ xchˈo̱l chi junelic kˈe cutan.
32. Ut queˈxchikˈ cuiˈchic xjoskˈil li Dios nak cuanqueb aran cuan cuiˈ li haˈ Meriba. Ut xban eb aˈan quixcˈul raylal laj Moisés.
33. Xban nak yo̱ xjoskˈil riqˈuineb, laj Moisés quixye li cˈaˈru quiraj aˈan chi incˈaˈ quixqˈue retal li cˈaˈru quixye.
34. Li Dios quixye reheb nak tento teˈxsach ruheb li tenamit li nequeˈlokˈonin jalanil dios. Abanan eb laj Israel incˈaˈ queˈxba̱nu joˈ quiyeheˈ reheb xban li Dios.
35. Queˈxjunaji ban ribeb riqˈuineb ut queˈoc chixba̱nunquil li cˈaˈru nequeˈxba̱nu eb aˈan.
36. Eb lix tenamit li Dios queˈxlokˈoni li yi̱banbil dios ut xban li ma̱c aˈan queˈxqˈue ribeb chi sachecˈ.
37. Queˈxmayejaheb li ralal xcˈajoleb chiruheb li ma̱us aj musikˈej aˈan.
38. Ma̱cˈaˈeb xma̱c li ralal xcˈajoleb, abanan queˈxcamsi ut queˈxmayeja lix quiqˈuel chiruheb lix dioseb laj Canaán. Ut queˈxmux ru li chˈochˈ riqˈuin lix quiqˈueleb.
39. Queˈxmux ajcuiˈ ribeb aˈan xban li ma̱usilal queˈxba̱nu. Chanchan queˈcoˈbe̱tac queˈyumbe̱tac xban nak queˈxtzˈekta̱na li tzˈakal Dios ut queˈxlokˈoni li yi̱banbil dios.
40. Cˈajoˈ nak quijoskˈoˈ li Dios saˈ xbe̱neb lix tenamit. Joˈcan nak quixtzˈekta̱naheb.
41. Quixkˈaxtesiheb rubel xcuanquil li jalaneb xtenamit li nequeˈxlokˈoni li yi̱banbil dios. Ut aˈaneb chic queˈnumta saˈ xbe̱neb.
42. Eb li xicˈ nequeˈiloc reheb queˈxrahobtesiheb ut aˈaneb chic li cuanqueb xcuanquil saˈ xbe̱neb laj Israel.
43. Li Ka̱cuaˈ nabal sut quixcoleb lix tenamit. Abanan eb aˈan queˈxkˈetkˈeti ribeb chiru. Aˈ ajcuiˈ li ma̱usilal li queˈxba̱nu, aˈan ajcuiˈ li quisachoc reheb.
44. Abanan, usta yo̱queb chixba̱nunquil li incˈaˈ us, li Dios quiril xtokˈoba̱leb ru nak cuanqueb saˈ raylal ut quirabi nak nequeˈayaynac xban li raylal li yo̱queb chixcˈulbal.
45. Quijulticoˈ re li contrato li quixba̱nu riqˈuineb ut xban nak kˈaxal nim li ruxta̱n, quixjal xcˈaˈux ut quixtenkˈaheb cuiˈchic.
46. Li Dios quixjal lix cˈaˈuxeb li tenamit li queˈnumta saˈ xbe̱neb laj Israel re nak incˈaˈ chic teˈxba̱nu raylal reheb.
47. At Ka̱cuaˈ, at nimajcual Dios, choa̱col taxak. Ut choa̱cuisi taxak saˈ xya̱nkeb li jalaneb xtenamit. Choa̱cˈam taxak saˈ li kanaˈaj re nak naru tobantioxi̱nk cha̱cuu. Chikalokˈoni taxak a̱cuu chi sa saˈ kachˈo̱l.
48. Chikaqˈuehak taxak xlokˈal li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios chi junelic kˈe cutan, li kaDios la̱o aj Israel. Ut chixjunileb taxak li tenamit teˈxye: Joˈcan taxak. Lokˈoninbil taxak li Ka̱cuaˈ.

  Psalms (106/150)