Numbers (7/36)  

1. Nak ac xchoy xyi̱banquil li tabernáculo, laj Moisés quixqˈue li aceite chiru re xsantobresinquil. Quixqˈue ajcuiˈ chiru chixjunil li nacˈanjelac chi saˈ. Quixsantobresi ajcuiˈ li artal ut li secˈ li nacˈanjelac saˈ li artal.
2. Ut eb li nequeˈcˈamoc be saˈ xya̱nkeb li junju̱nk xte̱paleb laj Israel, aˈ li queˈtenkˈan riqˈuin rajlanquileb li cui̱nk, queˈcuulac chi mayejac chiru li Ka̱cuaˈ.
3. Queˈxmayeja re li Ka̱cuaˈ cuakib li carre̱t tzˈaptzˈo xbe̱n, ut cablaju li bo̱yx. Jun li carre̱t queˈxmayeja saˈ caˈcabil eb laj cˈamol be. Ut junju̱nk li bo̱yx queˈxmayeja chi xjunju̱nkaleb. Chixjunil li mayej aˈin queˈxcanab chiru li tabernáculo.
4. Ut li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
5. —Cˈul li mayej aˈin chiruheb re teˈcˈanjelak saˈ li tabernáculo. Ut ta̱qˈue reheb laj levita re ta̱cˈanjelak chiruheb aˈ yal cˈaˈru li cˈanjel teˈxba̱nu, chan li Ka̱cuaˈ.
6. Ut laj Moisés quixcˈul li carre̱t ut eb li bo̱yx chiruheb ut quixqˈue reheb laj levita.
7. Quixqˈue cuib li carre̱t ut ca̱hib li bo̱yx reheb li ralal xcˈajol laj Gersón, aˈ yal chanru quiraj lix cˈanjeleb.
8. Ut quixqˈue ca̱hib li carre̱t ut cuakxakib li bo̱yx reheb li ralal xcˈajol laj Merari aˈ yal chanru quiraj lix cˈanjeleb. Ut laj Itamar, li ralal laj Aarón laj tij, aˈan li quitaklan saˈ xbe̱neb.
9. Abanan li ralal xcˈajol laj Coat ma̱cˈaˈ quixqˈue reheb xban nak eb aˈan teˈxpako saˈ xbe̱neb xtel li cˈaˈru santobresinbil li tenebanbil saˈ xbe̱neb xcˈambal.
10. Saˈ li cutan nak quiqˈueheˈ li aceite chiru li artal re xkˈaxtesinquil re li Ka̱cuaˈ, eb li nequeˈjolomin reheb lix te̱paleb laj Israel queˈxcˈam lix mayejeb chiru li artal.
11. Ut li Ka̱cuaˈ quixye re laj Moisés: —Rajlal cutan junju̱nk li nequeˈjolomin reheb lix te̱paleb laj Israel tixqˈue lix mayej re xkˈaxtesinquil li artal chicuu, chan.
12. Saˈ li xbe̱n li cutan quixcˈam lix mayej laj Naasón li ralal laj Aminadab xcomoneb li ralal xcˈajol laj Judá.
13. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
14. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
15. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j; jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re, re li cˈatbil mayej.
16. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
17. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner; o̱b li te̱lom chiba̱t; o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈineb li mayej li quixqˈue laj Naasón li ralal laj Aminadab.
18. Saˈ li xcab li cutan quixcˈam lix mayej laj Natanael li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Isacar. Laj Natanael, aˈan li ralal laj Zuar.
19. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li secˈ yi̱banbil riqˈuin plata caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
20. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
21. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j; jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
22. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
23. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Natanael li ralal laj Zuar.
24. Saˈ li rox li cutan quixcˈam lix mayej laj Eliab li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Zabulón. Laj Eliab, aˈan li ralal laj Helón.
25. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
26. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
27. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j; jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
28. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
29. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner; o̱b li te̱lom chiba̱t; o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Eliab li ralal laj Helón.
30. Saˈ li xca̱ li cutan quixcˈam lix mayej laj Elisur li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Rubén. Laj Elisur, aˈan li ralal laj Sedeur.
31. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
32. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
33. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
34. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
35. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈan li mayej li quixqˈue laj Elisur li ralal laj Sedeur.
36. Saˈ li roˈ li cutan quixcˈam lix mayej laj Selumiel li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Simeón. Laj Selumiel, aˈan li ralal laj Zurisadai.
37. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
38. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ralal nujenak riqˈuin incienso.
39. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
40. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c.
41. Ut quixqˈue ajcuiˈ cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Selumiel li ralal laj Zurisadai.
42. Saˈ li xcuak li cutan quixcˈam lix mayej laj Eliasaf li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Gad. Laj Eliasaf, aˈan li ralal laj Deuel.
43. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
44. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
45. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
46. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
47. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Eliasaf li ralal laj Deuel.
48. Saˈ xcuuk li cutan quixcˈam lix mayej laj Elisama li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Efraín. Laj Elisama aˈan li ralal laj Amiud.
49. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
50. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
51. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
52. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c.
53. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Elisama li ralal laj Amiud.
54. Saˈ xcuakxak li cutan quixcˈam lix mayej laj Gamaliel li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Manasés. Laj Gamaliel, aˈan li ralal laj Pedasur.
55. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
56. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
57. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
58. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
59. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Gamaliel li ralal laj Pedasur.
60. Saˈ li xbele li cutan quixcˈam lix mayej laj Abidán li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Benjamín. Laj Abidán, aˈan li ralal laj Gedeoni.
61. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
62. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
63. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
64. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
65. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Abidán li ralal laj Gedeoni.
66. Saˈ li xlaje li cutan quixcˈam lix mayej laj Ahiezer li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Dan. Laj Ahiezer, aˈan li ralal laj Amisadai.
67. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
68. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
69. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
70. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
71. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Ahiezer li ralal laj Amisadai.
72. Saˈ li xjunlaju li cutan quixcˈam lix mayej laj Pagiel, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Aser. Laj Pagiel, aˈan li ralal laj Ocrán.
73. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
74. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
75. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
76. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
77. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Pagiel li ralal laj Ocrán.
78. Saˈ lix cablaju li cutan quixqˈue lix mayej laj Ahira, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Neftalí. Laj Ahira, aˈan li ralal laj Enán.
79. Li mayej li quixqˈue, aˈan jun li nimla plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal ut jun li nimla secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo. Li plato ut li secˈ nujenak riqˈuin li cha̱bil cˈaj junajinbil riqˈuin aceite re li mayej re li ru li acui̱mk.
80. Quixqˈue ajcuiˈ jun li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro ca̱hib onzas li ra̱lal nujenak riqˈuin incienso.
81. Quixqˈue ajcuiˈ jun li toro toj sa̱j, jun li te̱lom carner, ut jun li te̱lom carner jun chihab cuan re re li cˈatbil mayej.
82. Quixqˈue ajcuiˈ jun li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c,
83. ut cuib li bo̱yx ut o̱b li te̱lom carner, o̱b li te̱lom chiba̱t, ut o̱b li te̱lom carner jun chihab cuan reheb re teˈmayeja̱k re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Aˈin li mayej li quixqˈue laj Ahira li ralal laj Enán.
84. Aˈin xqˈuial li mayej li queˈxqˈue eb li nequeˈtaklan saˈ xbe̱neb laj Israel nak quikˈaxtesi̱c chiru li Ka̱cuaˈ li artal nak quiqˈueheˈ li aceite chiru: cablaju li ni̱nki plato yi̱banbil riqˈuin plata, cablaju li ni̱nki secˈ yi̱banbil riqˈuin plata, ut cablaju li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro.
85. Li junju̱nk chi ni̱nki plato yi̱banbil riqˈuin plata numenak oxib libra ra̱lal li junju̱nk. Ut li junju̱nk chi ni̱nki secˈ caˈchˈin ma̱ cuib libra ra̱lal. Chixjunil li yi̱banbil riqˈuin plata numenak laje̱b roxcˈa̱l libra ra̱lal. Lix bisbaleb, aˈan joˈ li bisleb cuan saˈ li tabernáculo.
86. Li cablaju chi cuchara oro nujenak riqˈuin incienso numenak ca̱hib onzas ra̱lal li junju̱nk. Lix bisbaleb aˈan joˈ li bisleb cuan saˈ li tabernáculo. Chixjunileb li cuchara yi̱banbil riqˈuin oro numenak oxib libra ra̱laleb.
87. Aˈineb xqˈuial li xul li queˈxqˈue chokˈ re li cˈatbil mayej: cablaju li toro, cablaju li te̱lom carner, ut cablaju li te̱lom carner jun chihab cuan reheb rochben li mayej cˈaj. Ut cablaju li te̱lom chiba̱t li queˈxmayeja re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c.
88. Chixjunileb li mayej xul li queˈxqˈue re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios, aˈan ca̱hib xcaˈcˈa̱l (24) li toro toj sa̱j, oxcˈa̱l li te̱lom carner, oxcˈa̱l li te̱lom chiba̱t ut oxcˈa̱l li te̱lom carner jun chihab cuan reheb. Aˈin li mayej li queˈxqˈue re xkˈaxtesinquil chiru li Dios li artal nak ac quiqˈueheˈ li aceite chiru.
89. Nak laj Moisés qui-oc saˈ li tabernáculo chi a̱tinac riqˈuin li Ka̱cuaˈ, quirabi xya̱b xcux li Ka̱cuaˈ nak yo̱ chak chi a̱tinac saˈ xyi li cuib chi querubines li cuan saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li Lokˈlaj Ca̱x li cuan cuiˈ lix contrato li Dios.

  Numbers (7/36)