Numbers (6/36)  

1. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
2. —Tat-a̱tinak riqˈuineb laj Israel ut ta̱ye reheb chi joˈcaˈin. Cui junak cui̱nk malaj ut junak ixk tixkˈaxtesi rib chi cˈanjelac chiru li Ka̱cuaˈ chokˈ aj nazareo,
3. li jun aˈan incˈaˈ naru ta̱rucˈ li vino chi moco li haˈ li nacaltesin, chi moco li vinagre. Incˈaˈ naru ta̱rucˈ xyaˈal li uvas. Ut incˈaˈ naru tixtzaca li uvas chi moco li chaki.
4. Joˈ najtil ta̱cua̱nk chokˈ aj nazareo incˈaˈ naru tixtzaca li cˈaˈak re ru yi̱banbil riqˈuin uva, chi moco li rix li uva, chi moco lix nakˈ.
5. Joˈ najtil ta̱cua̱nk chokˈ aj nazareo incˈaˈ naru tixbes li rismal xjolom. Tixcanab ban chi chamocˈ li rismal toj ta̱rakekˈ li cutan nak qui-oc chokˈ aj nazareo chiru li Ka̱cuaˈ.
6. Ut incˈaˈ naru nanachˈoc riqˈuineb li camenak joˈ najtil ta̱cua̱nk chokˈ aj nazareo.
7. Usta lix naˈ, usta lix yucuaˈ li ta̱ca̱mk, usta li ras malaj ut li ri̱tzˈin, malaj ut li ranab, incˈaˈ naru tixmux rib riqˈuin xchˈeˈbaleb xban nak ac xkˈaxtesi rib re li Ka̱cuaˈ ut cuan saˈ xbe̱n xba̱nunquil li quixye.
8. Joˈ najtil ta̱cua̱nk chokˈ aj nazareo, kˈaxtesinbilak re li Ka̱cuaˈ.
9. Muxbilak chic ru li rismal xjolom junak aj nazareo cui nacam junak chi nachˈ riqˈuin chi ma̱cˈaˈ saˈ xchˈo̱l. Tento nak saˈ xcuuk li cutan tixsantobresi rib ut tixjo rismal xjolom.
10. Saˈ xcuakxak li cutan tixcˈam cuib li paloma malaj ut cuib li mucuy ut tixqˈue re laj tij saˈ li oqueba̱l re li tabernáculo.
11. Laj tij tixmayeja li jun re xtzˈa̱manquil xcuybal xma̱c li cui̱nk ut li jun chic tixcˈat re xtojbal rix lix ma̱c xban nak quicuan li camenak chi nachˈ riqˈuin. Chi joˈcaˈin tixsantobresi cuiˈchic li rismal xjolom.
12. Tixkˈaxtesi cuiˈchic rib re li Ka̱cuaˈ joˈ quixba̱nu junxil chokˈ nazareo. Incˈaˈ ta̱qˈuehekˈ saˈ ajl eb li cutan nak quicuan chokˈ nazareo xban nak quixmux rib riqˈuin li camenak. Ut tixqˈue jun li te̱lom carner aj jun chihab re xtojbal rix lix ma̱c.
13. Aˈan aˈin li chakˈrab li tixba̱nu laj nazareo nak ac xrakeˈ li cutan nak ta̱cua̱nk chokˈ aj nazareo. Ta̱xic saˈ li oqueba̱l re li tabernáculo.
14. Ut tixqˈue chokˈ xcˈatbil mayej chiru li Ka̱cuaˈ jun li te̱lom carner jun chihab cuan re. Ut tixqˈue jun li ixki carner jun chihab cuan re, re xtojbal rix lix ma̱c. Ut tixqˈue jun li te̱lom carner re tixcˈam rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Ma̱cˈaˈak re̱qˈueb li xul li tixqˈue chokˈ xmayej.
15. Tixcˈam ajcuiˈ li mayej cˈaj ut li mayej vino ut jun chacach li caxlan cua li ma̱cˈaˈ xchˈamal ut yi̱banbilak riqˈuin li cha̱bil cˈaj ut junajinbilak riqˈuin aceite. Ut yulbilak li aceite chiruheb li caxlan cua.
16. Laj tij tixqˈue li cˈatbil mayej chiru li Ka̱cuaˈ. Ut tixqˈue ajcuiˈ li mayej re xtojbal rix li ma̱c.
17. Ut tixmayeja li carner re nak li cui̱nk tixcˈam rib saˈ usilal riqˈuin li Ka̱cuaˈ. Tixmayeja li caxlan cua li ma̱cˈaˈ xchˈamal ut tixmayeja ajcuiˈ li mayej cˈaj ut li vino.
18. Laj nazareo tixjo li rismal xjolom saˈ li oqueba̱l re li tabernáculo. Tixcˈam li rismal li ac kˈaxtesinbil re li Ka̱cuaˈ ut tixqˈue saˈ li xam li yo̱ cuiˈ chi cˈatc li mayej re xcˈambal rib saˈ usilal riqˈuin li Ka̱cuaˈ.
19. Nak laj nazareo ac xjo li rismal xjolom, laj tij tixqˈue saˈ rukˈ laj nazareo li rukˈ li carner chi ac chikbil. Ut tixqˈue ajcuiˈ jun li caxlan cua li pim ut jun li jay li cuan saˈ chacach, li ma̱cˈaˈ xchˈamal.
20. Chirix aˈan laj tij tixchap cuiˈchic li mayej ut tixtaksiheb saˈ rukˈ chiru li Ka̱cuaˈ. Aˈan jun li mayej santo ut re laj tij rochben li re xchˈo̱l ut li rukˈ jun chic. Chirix aˈan laj nazareo ta̱ru̱k ta̱rucˈ cuiˈchic li vino.
21. Aˈan aˈin li chakˈrab li tixba̱nu nak tixyechiˈi lix mayej chiru li Ka̱cuaˈ chokˈ aj nazareo. Ut tixqˈue ajcuiˈ jun chic li mayej li joˈ qˈuial naru xqˈuebal chiru. Tento nak tixba̱nu li cˈaˈru quixyechiˈi joˈ naxye saˈ li chakˈrab li qˈuebil reheb laj nazareo.
22. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
23. —Ta̱ye re laj Aarón ut reheb li ralal nak joˈcaˈin teˈxye nak teˈxtzˈa̱ma li rosobtesinquileb laj Israel.
24. Aˈ taxak li Ka̱cuaˈ chi-osobtesi̱nk e̱re ut aˈan taxak ta̱ilok e̱re.
25. Chisahokˈ taxak xchˈo̱l li Dios e̱riqˈuin ut chiruxta̱na taxak e̱ru.
26. Aˈ taxak li Ka̱cuaˈ chi-ilok e̱re riqˈuin lix rahom ut chixqˈue taxak li tuktu̱quil usilal e̱re.
27. Joˈcaˈin nak teˈxya̱ba lin cˈabaˈ saˈ xbe̱neb laj Israel. Ut la̱in tincuosobtesiheb, chan li Dios.

  Numbers (6/36)