Numbers (34/36)  

1. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
2. —Ta̱ye reheb laj Israel chi joˈcaˈin. Aˈaneb aˈin li nuba̱l re le̱ naˈaj nak tex-oc saˈ li naˈajej Canaán, li tinqˈue chokˈ e̱re.
3. Li nuba̱l saˈ li sur ta̱ticla̱k saˈ li chaki chˈochˈ re Zin ut ta̱cuulak toj saˈ li nuba̱l re Edom. Ta̱ticla̱k cuan cuiˈ li palau Mar Muerto xcˈabaˈ saˈ li sur ut ta̱xic toj saˈ li este.
4. Ta̱cuulak toj saˈ li tzu̱l re Acrabim. Ta̱numekˈ Zin ut ta̱xic toj Cades-barnea. Chirix aˈan ta̱numekˈ Hasar-adar ut ta̱cuulak toj Asmón.
5. Ta̱numekˈ Asmón ut ta̱cuulak cuan cuiˈ li nimaˈ, li cuan saˈ li nuba̱l re li naˈajej Egipto, ut toxrakekˈ toj saˈ li palau Mediterráneo.
6. Saˈ li oeste li nuba̱l re le̱ naˈaj, aˈan li palau Mediterráneo. Aran toxrakekˈ.
7. Li nuba̱l saˈ li norte ta̱ticla̱k saˈ li palau Mediterráneo ut ta̱cuulak toj saˈ li tzu̱l Hor.
8. Ta̱numekˈ saˈ li tzu̱l Hor ut ta̱xic toj Hamat ut ta̱cuulak toj Zedad.
9. Ta̱xic toj Zifrón ut ta̱cuulak Hazar-enán. Aran toxrakekˈ li nuba̱l li cuan saˈ li norte.
10. Li nuba̱l saˈ li este ta̱ticla̱k Hazar-enán ut ta̱cuulak Sefam.
11. Ta̱numekˈ Sefam ut ta̱cuulak Ribla li cuan saˈ li este re li naˈajej Aín xcˈabaˈ. Ut ta̱cuulak chire li palau Cineret saˈ li este.
12. Ta̱xic chire li nimaˈ Jordán ut ta̱cuulak toj saˈ li palau Mar Muerto. Aˈaneb aˈin lix nuba̱l li naˈajej li tinqˈue e̱re saˈ li ca̱hib pacˈal, chan li Dios.
13. Ut laj Moisés quixye reheb laj Israel: —Te̱bu̱li rix li chˈochˈ li ta̱qˈuehekˈ e̱re. Li Ka̱cuaˈ quixye nak li chˈochˈ aˈin ta̱jeqˈui̱k reheb li bele̱b chˈu̱tal riqˈuin media chˈu̱tal eb laj Israel.
14. Eb li ralal xcˈajol laj Rubén, eb li ralal xcˈajol laj Gad ut yijach eb li ralal xcˈajol laj Manasés ac xeˈxcˈul lix chˈochˈeb.
15. Li cuib chˈu̱tal riqˈuin media ac xeˈxcˈul lix chˈochˈeb saˈ li este, saˈ li pacˈal li nimaˈ Jordán li cuanco cuiˈ anakcuan. Li naˈajej aˈin cuan saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó, chan.
16. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
17. —Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li cui̱nk li teˈjeqˈui̱nk re li chˈochˈ: —Laj Eleazar laj tij ut laj Josué li ralal laj Nun.
18. Ta̱bokeb ajcuiˈ li nequeˈcˈamoc be saˈ li junju̱nk xte̱paleb laj Israel re nak teˈtenkˈa̱nk chixjeqˈuinquil li chˈochˈ.
19. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Caleb li ralal laj Jefone saˈ xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Judá;
20. laj Semuel li ralal laj Amiud, saˈ xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Simeón;
21. laj Elidad li ralal laj Quislón, saˈ xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Benjamín;
22. laj Buqui li ralal laj Jogli, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Dan;
23. laj Haniel li ralal laj Efod, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Manasés, li ralal laj José,
24. laj Kemuel li ralal laj Siftán, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Efraín, li ralal laj José,
25. laj Elizafán li ralal laj Parnac, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Zabulón;
26. laj Paltiel li ralal laj Azán, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Izacar;
27. laj Ahiud li ralal laj Selomi, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Aser;
28. laj Pedael li ralal laj Amiud, li nataklan saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Neftalí.
29. Aˈaneb li cui̱nk li taklanbileb xban li Ka̱cuaˈ chixjeqˈuinquil li naˈajej Canaán reheb laj Israel.

  Numbers (34/36)