Numbers (33/36)  

1. Joˈcaˈin nak queˈel chak laj Israel aran Egipto. Chi chˈu̱tal queˈxqˈue rib nak yo̱queb chi xic joˈ nequeˈxba̱nu li soldados. Ut laj Moisés ut laj Aarón, aˈaneb li queˈcˈamoc be chiruheb.
2. Ut laj Moisés yo̱ chixtzˈi̱banquil lix cˈabaˈeb li naˈajej li queˈnumeˈ cuiˈ joˈ quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ. Aˈan aˈin li retalil li reliqueb.
3. Eb laj Israel queˈel Ramesés saˈ li oˈlaju xbe li xbe̱n po. Ecue̱rak li ninkˈe Pascua. Cauheb xchˈo̱l nak queˈel chiruheb chixjunileb laj Egipto.
4. Nak yo̱queb chixmukbaleb li xbe̱n ralaleb laj Egipto li quixcamsi li Ka̱cuaˈ, eb laj Israel queˈco̱eb. Li Ka̱cuaˈ quixcamsiheb li ralaleb laj Egipto re xrakbal a̱tin saˈ xbe̱n lix dioseb.
5. Nak queˈel Ramesés eb laj Israel queˈco̱eb toj Sucot ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
6. Nak queˈel Sucot, queˈco̱eb toj Etam li cuan nachˈ riqˈuin li nuba̱l re li chaki chˈochˈ ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
7. Nak queˈel Etam, queˈco̱eb toj Pi-hahirot li cuan saˈ xcaˈyaba̱l li naˈajej Baal-zefón ut queˈxyi̱b lix muheba̱leb nachˈ riqˈuin li tenamit Migdol.
8. Nak queˈel Pi-hahirot queˈnumeˈ saˈ xyi li palau ut queˈco̱eb saˈ li chaki chˈochˈ. Nak ac xeˈbe̱c oxib cutan saˈ li chaki chˈochˈ Etam, queˈxyi̱b lix muheba̱leb aran Mara.
9. Nak queˈel Mara, queˈco̱eb Elim. Saˈ li naˈajej aˈan cuan cablaju li yuˈam haˈ ut laje̱b xca̱cˈa̱l li cheˈ palma. Ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
10. Nak queˈel Elim, queˈco̱eb toj chire li Caki Palau ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
11. Nak queˈel chire li Caki Palau, queˈco̱eb toj saˈ li chaki chˈochˈ Zin ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
12. Nak queˈel Zin, queˈco̱eb toj Dofca ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
13. Nak queˈel Dofca, queˈco̱eb toj Alús ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
14. Nak queˈel Alús, queˈco̱eb Refidim. Saˈ li naˈajej aˈan ma̱cˈaˈ li haˈ re teˈrucˈ li tenamit.
15. Nak queˈel Refidim, queˈco̱eb toj saˈ li chaki chˈochˈ Sinaí ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
16. Nak queˈel Sinaí, queˈco̱eb toj Kibrot-hataava ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
17. Nak queˈel Kibrot-hataava, queˈco̱eb toj Hazerot ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
18. Nak queˈel Hazerot, queˈco̱eb toj Ritma ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
19. Nak queˈel Ritma, queˈco̱eb toj Rimón-peres ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
20. Nak queˈel Rimón-peres, queˈco̱eb toj Libna ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
21. Nak queˈel Libna, queˈco̱eb toj Rissa ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
22. Nak queˈel Rissa, queˈco̱eb toj Ceelata ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
23. Nak queˈel Ceelata, queˈco̱eb cuan cuiˈ li tzu̱l Sefer ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
24. Nak queˈel cuan cuiˈ li tzu̱l Sefer, queˈco̱eb toj Harada ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
25. Nak queˈel Harada, queˈco̱eb toj Macelot ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
26. Nak queˈel Macelot, queˈco̱eb toj Tahat ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
27. Nak queˈel Tahat, queˈco̱eb toj Tara ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
28. Nak queˈel Tara, queˈco̱eb toj Mitca ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
29. Nak queˈel Mitca, queˈco̱eb toj Hasmona ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
30. Nak queˈel Hasmona, queˈco̱eb toj Moserot ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
31. Nak queˈel Moserot, queˈco̱eb toj Bene-jaacán ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
32. Nak queˈel Bene-jaacán, queˈco̱eb cuan cuiˈ li tzu̱l Gidgad ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
33. Nak queˈel cuan cuiˈ li tzu̱l Gidgad, queˈco̱eb toj Jotbata ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
34. Nak queˈel Jotbata, queˈco̱eb toj Abrona ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
35. Nak queˈel Abrona, queˈco̱eb toj Ezión-geber ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
36. Nak queˈel Ezión-geber, queˈco̱eb toj saˈ li chaki chˈochˈ Zin, ut aran Cades queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
37. Nak queˈel Cades, queˈco̱eb cuan cuiˈ li tzu̱l Hor li cuan saˈ li nuba̱l re li naˈajej Edom. Ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
38. Nak cuanqueb aran laj Aarón laj tij quitakeˈ saˈ li tzu̱l Hor joˈ quiyeheˈ re xban li Dios. Ut aran quicam laj Aarón saˈ li xbe̱n cutan re li roˈ po nak ac cuan chic caˈcˈa̱l chihab reliqueb laj Israel saˈ li naˈajej Egipto.
39. Jun ciento riqˈuin oxib xcaˈcˈa̱l (123) chihab cuan re laj Aarón nak quicam saˈ li tzu̱l Hor.
40. Lix reyeb laj Arad li quicuan Neguev saˈ li naˈajej Canaán quirabi resil lix cuulajiqueb laj Israel.
41. Eb laj Israel queˈel cuan cuiˈ li tzu̱l Hor ut queˈco̱eb toj Zalmona. Ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
42. Nak queˈel Zalmona, queˈco̱eb toj Punón ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
43. Nak queˈel Punón, queˈco̱eb toj Obot ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
44. Nak queˈel Obot, queˈco̱eb toj Ije-abarim li cuan saˈ li nuba̱l re Moab. Ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
45. Nak queˈel Ije-abarim, queˈco̱eb toj Dibón-gad ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
46. Nak queˈel Dibón-gad, queˈco̱eb toj Almón-diblataim ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
47. Nak queˈel Almón-diblataim, queˈco̱eb toj saˈ eb li tzu̱l re Abarim, li cuanqueb saˈ xcaˈyaba̱l li tzu̱l Nebo ut aran queˈxyi̱b lix muheba̱leb.
48. Nak queˈel saˈ eb li tzu̱l re Abarim, queˈco̱eb toj saˈ eb li cˈaleba̱l cuanqueb xcue̱nt Moab li cuanqueb chire li nimaˈ Jordán saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó.
49. Aran chire li nimaˈ Jordán queˈxyi̱b lix muheba̱leb saˈ eb li naˈajej naticla Bet-jesimot nacuulac toj Abel-sitim saˈ li cˈaleba̱l cuan xcue̱nt Moab.
50. Ut li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés saˈ li ru takˈa cuan Moab chire li nimaˈ Jordán li cuan saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó.
51. Ut quixye re: —Tat-a̱tinak riqˈuineb laj Israel ut ta̱ye reheb chi joˈcaˈin. Nak texnumekˈ jun pacˈal li nimaˈ Jordán ut tex-oc saˈ li naˈajej Canaán,
52. te̱risiheb chixjunileb li cuanqueb saˈ li naˈajej aˈan. Te̱sach ruheb chixjunileb lix dioseb li queˈxyi̱b riqˈuin pec ut riqˈuin chˈi̱chˈ. Te̱tˈan chixjunileb li naˈajej li najt xteram li nequeˈlokˈonin cuiˈ.
53. Te̱risiheb chixjunileb li cristian li cuanqueb saˈ li naˈajej aˈan ut texcana̱k chi cua̱nc aran xban nak la̱in xinqˈuehoc e̱re li naˈajej aˈan.
54. Ta̱bu̱li rix li chˈochˈ nak ta̱jeqˈui reheb laj Israel, aˈ yal jarubeb cuanqueb saˈ li junju̱nk xte̱pal. Cui nabaleb, nabal ajcuiˈ li chˈochˈ ta̱qˈue reheb. Ut cui incˈaˈ qˈuiheb, incˈaˈ ajcuiˈ qˈui li chˈochˈ ta̱qˈue. Aˈ yal joˈ qˈuial ta̱tzˈak li junju̱nk, aˈan li ta̱qˈue reheb. Ta̱jeqˈui li chˈochˈ aˈ yal ani lix xeˈto̱nil yucuaˈeb.
55. Abanan cui incˈaˈ te̱risiheb saˈ li naˈajej li cuanqueb cuiˈ anakcuan, raylal te̱cˈul mokon xbaneb. Chanchanakeb lix cˈaj li cheˈ x-oc saˈ xnakˈ e̱ru, malaj ut chanchanakeb li qˈuix saˈ le̱ tibel. Ra te̱cˈul xbaneb nak ac cua̱nkex chic saˈ li naˈajej aˈan.
56. Ut la̱in tinba̱nu e̱re joˈ quincˈoxla xba̱nunquil reheb aˈan, chan li Ka̱cuaˈ.

  Numbers (33/36)