Numbers (3/36)  

1. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Aarón ut laj Moisés saˈ eb li cutan nak li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés saˈ li tzu̱l Sinaí.
2. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal xcˈajol laj Aarón: laj Nadab li asbej, laj Abiú, laj Eleazar ut laj Itamar.
3. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal laj Aarón, li sicˈbil ruheb chi cˈanjelac chokˈ aj tij. Quiqˈueheˈ li aceite saˈ xjolomeb nak queˈxakaba̱c chi cˈanjelac chokˈ aj tij.
4. Laj Nadab ut laj Abiú queˈcam nak yo̱queb chi mayejac chiru li Ka̱cuaˈ saˈ li chaki chˈochˈ Sinaí. Queˈcam xban nak incˈaˈ queˈxba̱nu joˈ quixye li Ka̱cuaˈ. Ma̱cˈaˈeb ralal. Joˈcan nak xjuneseb chic laj Eleazar ut laj Itamar queˈcˈanjelac chokˈ aj tij nak toj yoˈyo laj Aarón lix yucuaˈeb.
5. Quia̱tinac li Ka̱cuaˈ riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
6. —Cˈameb chak laj levita ut ta̱xakabeb chixtenkˈanquil laj Aarón.
7. Teˈxba̱nu li cˈaˈru naxye laj Aarón ut teˈcˈanjelak chiruheb laj Israel nak teˈxba̱nu li cˈanjel saˈ li tabernáculo.
8. Aˈaneb li teˈxocok reheb li cˈaˈak re ru li nacˈanjelac saˈ li tabernáculo. Teˈcˈanjelak chiruheb laj Israel nak teˈxba̱nu li cˈanjel li uxc naraj saˈ li tabernáculo.
9. Ta̱kˈaxtesiheb laj levita chi cˈanjelac chiruheb laj Aarón ut eb li ralal xban nak aˈaneb li sicˈbil ruheb saˈ xya̱nkeb laj Israel chi cˈanjelac chiru saˈ li tabernáculo.
10. Ta̱xakabeb laj Aarón ut eb li ralal chi cˈanjelac chokˈ aj tij. Ut li jalan teˈnachˈok riqˈuin li tabernáculo teˈca̱mk.—
11. Ut quixye ajcuiˈ li Ka̱cuaˈ re laj Moisés:
12. —La̱in xinsiqˈueb ru laj levitas saˈ xya̱nkeb laj Israel chokˈ ru̱chil li xbe̱n ralaleb xban nak chixjunileb li xbe̱n alalbej cueheb la̱in.
13. Joˈcan nak eb laj levitas cueheb la̱in, xban nak li xbe̱n li nayoˈla cue la̱in chalen najter nak xinqˈueheb chi camsi̱c li xbe̱n alalbej aran Egipto. Xinsiqˈueb ru li xbe̱n alalbej ut cueheb la̱in. Usta cui̱nk, usta xul, cuehakeb la̱in li Ka̱cuaˈ.—
14. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés saˈ li chaki chˈochˈ Sinaí ut quixye re:
15. —Ta̱cuajlaheb li ralal xcˈajol laj Leví chi chˈu̱tal, aˈ yal chanru xqˈuial saˈ li junju̱nk cabal. Ta̱cuajla chixjunileb li cuanqueb jun po re joˈ eb ajcuiˈ li numenakeb jun po.—
16. Ut laj Moisés quirajlaheb joˈ quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.
17. Aˈaneb aˈin li ralal laj Leví: laj Gersón, laj Coat, ut laj Merari.
18. Eb li ralal laj Gersón, aˈaneb laj Libni ut laj Simei.
19. Eb li ralal laj Coat, aˈaneb laj Amram, laj Izhar, laj Hebrón ut laj Uziel.
20. Eb li ralal laj Merari, aˈaneb laj Mahli ut laj Musi. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Leví aˈ yal chanru xqˈuial lix te̱paleb.
21. Laj Gersón, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈ li ralal xcˈajol laj Libni ut eb li ralal xcˈajol laj Simei.
22. Cuukub mil riqˈuin o̱b ciento (7,500) chixjunileb li te̱lom li ac cuan jun po reheb, joˈ eb ajcuiˈ li numenakeb jun po.
23. Eb li ralal xcˈajol laj Gersón, aˈaneb li teˈxyi̱b lix muheba̱leb chirix li tabernáculo saˈ li oeste.
24. Laj Eliasaf, li ralal laj Lael, aˈan li ta̱cˈamok be chiruheb li ralal xcˈajol laj Gersón.
25. Eb li ralal xcˈajol laj Gersón, aˈaneb li teˈilok re li tabernáculo ut li tzˈu̱m li natzˈapoc re, joˈ ajcuiˈ li tˈicr li cuan saˈ li oqueba̱l.
26. Aˈaneb ajcuiˈ li teˈilok re li tˈicr li cuan saˈ li neba̱l li cuan chi xjun sutam li tabernáculo ut teˈilok re li artal, joˈ ajcuiˈ li tˈicr li cuan saˈ li oqueba̱l re li neba̱l, joˈ eb ajcuiˈ li cˈam ut chixjunil li cˈaˈak re ru li ta̱cˈanjelak saˈ li cˈanjel aˈan.
27. Laj Coat, aˈan lix xeˈto̱nil yucuaˈeb li ralal xcˈajol laj Amram, laj Izhar, laj Hebrón ut laj Uziel.
28. Cuakxakib mil riqˈuin cuakib ciento (8,600) chixjunileb li cui̱nk. Cuanqueb saˈ ajl chixjunileb li te̱lom usta tojaˈ jun po cuan reheb.
29. Eb li ralal xcˈajol laj Coat, aˈaneb li teˈxyi̱b lix muheba̱leb chixcˈatk li tabernáculo saˈ li sur.
30. Laj Elizafán, li ralal laj Uziel, aˈan li ta̱takla̱nk saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol laj Coat.
31. Saˈ xcue̱nteb aˈan kˈaxtesinbil li Lokˈlaj Ca̱x, li me̱x, lix naˈaj li candil, eb li artal, ut li cˈaˈak re ru li nacˈanjelac saˈ li tabernáculo, joˈ ajcuiˈ li nimla tˈicr li naramoc re li Lokˈlaj Santil Naˈajej, ut chixjunil li nacˈanjelac saˈ li Santil Naˈajej.
32. Laj Eleazar li ralal laj Aarón laj tij, aˈan li najolomin reheb laj levitas li nequeˈcˈanjelac saˈ li Santil Naˈajej.
33. Ut eb li ralal xcˈajol laj Merari, aˈaneb laj Mahlita ut laj Musita.
34. Cuakib mil riqˈuin cuib ciento (6,200) chixjunileb li cui̱nk. Cuanqueb saˈ ajl chixjunileb li te̱lom usta tojaˈ jun po cuan reheb.
35. Eb li ralal xcˈajol laj Merari, aˈaneb li teˈxyi̱b lix muheba̱leb chixcˈatk li tabernáculo saˈ li norte. Laj Zuriel li ralal laj Abihail, aˈan li ta̱takla̱nk saˈ xbe̱neb.
36. Eb li ralal xcˈajol laj Merari, aˈaneb li teˈilok reheb lix cheˈel li tabernáculo, li okech, li cˈochleba̱l ut chixjunil li cˈaˈak chic re ru li nacˈanjelac re li tabernáculo.
37. Aˈaneb ajcuiˈ li teˈilok reheb li cheˈ li nacˈanjelac chixjun sutam li neba̱l, rochbeneb lix cˈochleba̱l, joˈ ajcuiˈ lix cˈa̱mal ut li cheˈ li nachapoc re saˈ chˈochˈ.
38. Laj Moisés rochbeneb laj Aarón ut eb li ralal teˈxyi̱b lix muheba̱leb chixcˈatk li tabernáculo saˈ li este chiru li oqueba̱l re li tabernáculo. Aˈaneb li teˈilok re li Santil Naˈajej saˈ xcˈabaˈeb laj Israel. Cui junak jalan ta̱xic cuan cuiˈ li tabernáculo, li jun aˈan ta̱camsi̱k.
39. Cuib xcaˈcˈa̱l mil (22,000) chixjunileb li cui̱nk li queˈajla̱c joˈ quixye li Ka̱cuaˈ re laj Moisés ut laj Aarón. Cuanqueb saˈ ajl chixjunileb li te̱lom, usta tojaˈ jun po cuan reheb.
40. Li Ka̱cuaˈ quixye re laj Moisés: —Ta̱cuajlaheb chixjunileb li xbe̱n ralaleb laj Israel li cuan jun po reheb joˈ eb ajcuiˈ li ac numenakeb jun po ut ta̱tzˈi̱ba lix cˈabaˈeb.
41. Ta̱kˈaxtesiheb chokˈ cue eb laj levitas chokˈ ru̱chil li xbe̱n ralaleb laj Israel. Ut ta̱kˈaxtesiheb ajcuiˈ chokˈ cue lix queto̱mkeb laj levita chokˈ ru̱chil lix xbe̱n ral lix queto̱mkeb laj Israel. La̱in li Ka̱cuaˈ, chan.
42. Ut laj Moisés quirajla chixjunileb li xbe̱n ralaleb laj Israel joˈ quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.
43. Cuib xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin cuib ciento riqˈuin oxlaju xca̱cˈa̱l (22,273) chixjunileb li te̱lom aj Israel li ac queˈxba̱nu jun po li ac tzˈi̱banbil xcˈabaˈeb.
44. Li Ka̱cuaˈ quixye re laj Moisés:
45. —Ta̱kˈaxtesiheb chokˈ cue eb laj levita chokˈ ru̱chileb li xbe̱n ralaleb laj Israel. Ut ta̱kˈaxtesiheb ajcuiˈ chokˈ cue lix queto̱mkeb laj levita chokˈ ru̱chil lix queto̱mkeb laj Israel. Eb laj levita cueheb la̱in li Ka̱cuaˈ.
46. Eb li xbe̱n ralaleb laj Israel kˈaxal nabaleb chiruheb laj levita. Cuib ciento riqˈuin oxlaju xca̱cˈa̱l (273) nequeˈxkˈax eb laj levita. Tento nak teˈxtoj rixeb aˈan.
47. Joˈcan nak ta̱tojekˈ o̱b chi tumin plata joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo re̱kaj li junju̱nk xcomoneb li cuib ciento riqˈuin oxlaju xca̱cˈa̱l.
48. Ta̱qˈue li tumin aˈan re laj Aarón ut reheb li ralal re xtojbal rixeb laj Israel li joˈ qˈuial chic xeˈnumeˈ saˈ xbe̱neb laj levita, chan.
49. Ut laj Moisés quixmol li tumin riqˈuineb laj Israel re xtojbal rixeb li xbe̱n ralaleb laj Israel li joˈ qˈuial xeˈnumeˈ saˈ xbe̱neb laj levita.
50. Quixcˈul riqˈuineb laj Israel jun mil riqˈuin oxib ciento riqˈuin o̱b xca̱cˈa̱l (1,365) chi tumin plata joˈ li bisleb li cuan saˈ li tabernáculo.
51. Ut laj Moisés quixqˈue li tumin re laj Aarón ut reheb li ralal joˈ quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.

  Numbers (3/36)