Numbers (26/36)  

1. Nak ac xeˈcam nabaleb laj Israel xban li caki yajel, li Ka̱cuaˈ Dios quixye reheb laj Moisés ut laj Eleazar li ralal laj Aarón laj tij:
2. —Te̱rajlaheb chixjunileb li ralal xcˈajol laj Israel saˈ li junju̱nk cabal li ac xeˈxba̱nu junmay chihab, joˈ eb ajcuiˈ li ac numenak junmay chihab, li ta̱ru̱k teˈoc chokˈ soldado, chan.
3. Laj Moisés ut laj Eleazar laj tij queˈa̱tinac riqˈuineb laj Israel saˈ li cˈaleba̱l re Moab, li cuan nachˈ riqˈuin li nimaˈ Jordán. Li naˈajej aˈan cuan saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó. Ut queˈxye reheb:
4. —Te̱rajlaheb chixjunileb li cui̱nk li ac xeˈxba̱nu junmay chihab, joˈ eb ajcuiˈ li numenak junmay chihab joˈ quixye li Dios re laj Moisés, chanqueb. Li teˈajla̱k, aˈaneb li queˈisi̱c chak Egipto.
5. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Rubén, li xbe̱n ralal laj Israel: eb li ralal xcˈajol laj Enoc; eb li ralal xcˈajol laj Falú;
6. eb li ralal xcˈajol laj Hezrón; ut eb li ralal xcˈajol laj Carmi.
7. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Rubén. Oxib roxcˈa̱l mil riqˈuin cuukub ciento riqˈuin laje̱b xcaˈcˈa̱l (43,730) chixjunileb.
8. Li ralal laj Falú, aˈan laj Eliab.
9. Eb li ralal laj Eliab, aˈaneb laj Nemuel, laj Datán, ut laj Abiram. Laj Datán ut laj Abiram, aˈaneb li queˈqˈuehoc xnaˈlebeb laj Israel. Queˈxkˈetkˈeti ribeb chiruheb laj Moisés ut laj Aarón rochbeneb laj Coré ut eb li queˈoquen chirix nak queˈxcuechˈi rix li Ka̱cuaˈ.
10. Li chˈochˈ quijacheˈ ut queˈtˈaneˈ chi saˈ laj Coré ut eb li queˈoquen chirix. Cuib ciento riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l queˈsacheˈ ru saˈ li xam. Li cˈaˈru queˈxcˈul eb aˈan, aˈan quicˈanjelac re teˈoc xcˈaˈuxeb laj Israel.
11. Abanan incˈaˈ queˈosoˈ chi junaj cua eb li ralal xcˈajol laj Coré.
12. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Simeón: eb li ralal xcˈajol laj Nemuel; eb li ralal xcˈajol laj Jamín; eb li ralal xcˈajol laj Jaquín;
13. eb li ralal xcˈajol laj Zera; ut eb li ralal xcˈajol laj Saúl.
14. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Simeón. Cuib xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin cuib ciento (22,200) chixjunileb.
15. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Gad: eb li ralal xcˈajol laj Zefón; eb li ralal xcˈajol laj Hagui; eb li ralal xcˈajol laj Suni;
16. eb li ralal xcˈajol laj Ozni; eb li ralal xcˈajol laj Eri;
17. eb li ralal xcˈajol laj Arod; ut eb li ralal xcˈajol laj Areli.
18. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Gad. Caˈcˈa̱l mil riqˈuin o̱b ciento (40,500) chixjunileb.
19. Laj Er ut laj Onán, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Judá li queˈcam saˈ li naˈajej Canaán.
20. Eb li ralal xcˈajol laj Judá, aˈaneb aˈin: eb li ralal xcˈajol laj Sela; eb li ralal xcˈajol laj Fares; ut eb li ralal xcˈajol laj Zera.
21. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Fares: eb li ralal xcˈajol laj Hezrón ut eb li ralal xcˈajol laj Hamul.
22. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Judá. Cuaklaju xca̱cˈa̱l mil riqˈuin o̱b ciento (76,500) chixjunileb.
23. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Isacar: eb li ralal xcˈajol laj Tola; eb li ralal xcˈajol laj Fúa;
24. eb li ralal xcˈajol laj Jasub; ut eb li ralal xcˈajol laj Simrón.
25. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Isacar. Ca̱hib xca̱cˈa̱l mil riqˈuin oxib ciento (64,300) chixjunileb.
26. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Zabulón: eb li ralal xcˈajol laj Sered; eb li ralal xcˈajol laj Elón; ut eb li ralal xcˈajol laj Jahleel.
27. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Zabulón. Oxcˈa̱l mil riqˈuin o̱b ciento (60,500) chixjunileb.
28. Eb li ralal xcˈajol laj José, aˈaneb laj Manasés ut laj Efraín.
29. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Manasés: eb li ralal xcˈajol laj Maquir; ut eb li ralal xcˈajol laj Galaad.
30. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Galaad: eb li ralal xcˈajol laj Jezer; eb li ralal xcˈajol laj Helec;
31. eb li ralal xcˈajol laj Asriel; eb li ralal xcˈajol laj Siquem;
32. eb li ralal xcˈajol laj Semida; ut eb li ralal xcˈajol laj Hefer.
33. Incˈaˈ queˈcuan ralal laj Zelofehad li ralal laj Hefer. Caˈaj cuiˈ xrabin queˈcuan. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: lix Maala, lix Noa, lix Hogla, lix Milca, ut lix Tirsa.
34. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Manasés. Cablaju roxcˈa̱l mil riqˈuin cuukub ciento (52,700) chixjunileb.
35. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Efraín: eb li ralal xcˈajol laj Sutela; eb li ralal xcˈajol laj Bequer; ut eb li ralal xcˈajol laj Tahán.
36. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Sutela: eb li ralal xcˈajol laj Erán.
37. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Efraín. Cablaju xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin o̱b ciento (32,500) chixjunileb. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj José, aˈ yal chanru xqˈuialeb saˈ li junju̱nk cabal.
38. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Benjamín: eb li ralal xcˈajol laj Bela; eb li ralal xcˈajol laj Asbel; eb li ralal xcˈajol laj Ahiram;
39. eb li ralal xcˈajol laj Sufam; ut eb li ralal xcˈajol laj Hufam.
40. Eb li ralal xcˈajol laj Bela, aˈaneb laj Ard ut laj Naamán, ut eb li ralal xcˈajol eb aˈan.
41. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Benjamín. Oˈlaju roxcˈa̱l mil riqˈuin cuakib ciento (45,600) chixjunileb.
42. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Dan: eb li ralal xcˈajol laj Súham. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Dan.
43. Eb li ralal xcˈajol laj Dan li queˈcuan riqˈuin laj Súham, aˈan ca̱hib xca̱cˈa̱l mil riqˈuin ca̱hib ciento (64,400) chixjunileb.
44. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Aser: eb li ralal xcˈajol laj Imna; eb li ralal xcˈajol laj Isúi; ut eb li ralal xcˈajol laj Bería.
45. Eb li ralal xcˈajol laj Bería, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Heber ut eb li ralal xcˈajol laj Malquiel.
46. Laj Aser quicuan jun lix rabin xSera xcˈabaˈ.
47. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Aser. Oxlaju roxcˈa̱l mil riqˈuin ca̱hib ciento (53,400) chixjunileb.
48. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Neftalí: eb li ralal xcˈajol laj Jahzeel; eb li ralal xcˈajol laj Guni;
49. eb li ralal xcˈajol laj Jezer; ut eb li ralal xcˈajol laj Silem.
50. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Neftalí. O̱b roxcˈa̱l mil riqˈuin ca̱hib ciento (45,400) chixjunileb.
51. Cuakib ciento mil riqˈuin jun mil riqˈuin cuukub ciento riqˈuin laje̱b xcaˈcˈa̱l (601,730) chixjunileb li cui̱nk aj Israel li ac queˈxba̱nu junmay chihab.
52. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
53. —Aˈaneb li teˈjeqˈui̱k xchˈochˈeb aˈ yal joˈ qˈuialeb li tzˈi̱banbil xcˈabaˈeb.
54. Cui nabaleb, nim li naˈajej li ta̱qˈuehekˈ reheb. Cui ut incˈaˈ nabaleb, incˈaˈ ajcuiˈ nabal li chˈochˈ teˈxcˈul. Ta̱jeqˈui li chˈochˈ aˈ yal joˈ qˈuialeb saˈ li junju̱nk chˈu̱tal.
55. Nak te̱jeqˈui li chˈochˈ aˈin saˈ xya̱nk li junju̱nk chˈu̱tal, te̱jeqˈui riqˈuin bu̱lic ut aˈ yal chanru tzˈi̱banbil xcˈabaˈeb li junju̱nk te̱p.
56. Te̱jeqˈui li chˈochˈ aˈin riqˈuin bu̱lic. Li nabaleb, nabal te̱qˈue reheb. Ut li incˈaˈ qˈuiheb, incˈaˈ ajcuiˈ qˈui te̱qˈue reheb.
57. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Leví li queˈajla̱c: eb li ralal xcˈajol laj Gersón; eb li ralal xcˈajol laj Coat; ut eb li ralal xcˈajol laj Merari.
58. Aˈaneb aˈin li jun chˈol chic li ralal xcˈajol laj Leví: eb li ralal xcˈajol laj Libni, eb li ralal xcˈajol laj Hebrón, eb li ralal xcˈajol laj Mahli, eb li ralal xcˈajol laj Musi, ut eb li ralal xcˈajol laj Coré. Laj Coat, aˈan lix yucuaˈ laj Amram.
59. Laj Amram quisumla riqˈuin lix Jocabed, jun ixk xcomoneb li ralal xcˈajol laj Leví. Quiyoˈla nak cuanqueb aran Egipto. Lix cocˈal laj Amram li queˈcuan riqˈuin lix Jocabed, aˈaneb laj Aarón, laj Moisés ut lix María.
60. Ut eb li ralal laj Aarón, aˈaneb laj Nadab, laj Abiú, laj Eleazar ut laj Itamar.
61. Laj Nadab ut laj Abiú queˈcam nak queˈxqˈue li xam saˈ li sansar li incˈaˈ xye li Dios.
62. Nak queˈajla̱c chixjunileb li cui̱nk aj Leví quiticla riqˈuineb li cuan jun po reheb. Ut queˈajla̱c ajcuiˈ li ni̱nkeb. Jalan nak quitzˈi̱ba̱c xcˈabaˈeb xban nak incˈaˈ queˈqˈueheˈ xchˈochˈeb. Oxib xcaˈcˈa̱l mil (23,000) chixjunileb li cui̱nk aj levita.
63. Aˈaneb chixjunileb li queˈajla̱c xban laj Moisés ut laj Eleazar laj tij nak queˈajla̱c chixjunileb laj Israel saˈ li ru takˈa re Moab li cuan chire li nimaˈ Jordán. Li naˈajej aˈan cuan saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó.
64. Ma̱ jun saˈ xya̱nkeb aˈin li queˈajla̱c xban laj Moisés ut laj Aarón nak cuanqueb chak saˈ li chaki chˈochˈ Sinaí.
65. Ma̱ jun li queˈajla̱c junxil cuan saˈ xya̱nkeb xban nak li Ka̱cuaˈ quixye nak teˈca̱mk saˈ li chaki chˈochˈ. Caˈaj cuiˈ laj Caleb li ralal laj Jefone, ut laj Josué li ralal laj Nun queˈcana chi yoˈyo.

  Numbers (26/36)