Numbers (10/36)  

1. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
2. —Ta̱yi̱b cuib li trompeta riqˈuin plata tenbil riqˈuin martillo. Eb li trompeta aˈin teˈcˈanjelak chicuu re xbokbaleb li tenamit ut re xyebal reheb nak teˈxyi̱b li cˈaˈru reheb re teˈxic.
3. Nak teˈya̱basi̱k li cuib chi trompeta, chixjunileb laj Israel teˈxchˈutub ribeb cha̱cuu chiru li oqueba̱l re li tabernáculo.
4. Cui jun ajcuiˈ li trompeta ta̱ya̱basi̱k, teˈxchˈutub ribeb cha̱cuu eb li nequeˈjolomin reheb li junju̱nk xte̱paleb laj Israel.
5. Nak ta̱ya̱basi̱k xbe̱n sut chi cocˈ aj saˈ chixjunileb li cuanqueb xmuheba̱leb saˈ li este teˈxyi̱b ribeb re teˈxic.
6. Nak ta̱ya̱basi̱k li trompeta xcaˈ sut chi cocˈ aj saˈ eb li cuanqueb xmuheba̱leb saˈ li sur teˈxyi̱b ribeb re teˈxic. Nak ta̱ya̱basi̱k li trompeta, aˈan retalil nak oqueb re chi xic.
7. Jalan cuiˈ lix ya̱b li trompeta re xchˈutubanquileb li tenamit.
8. Eb laj tij, li ralaleb laj Aarón, aˈaneb li teˈya̱basi̱nk reheb li trompeta. Aˈan jun li chakˈrab chokˈ e̱re la̱ex ut reheb le̱ ralal e̱cˈajol li teˈcua̱nk mokon chi junelic kˈe cutan.
9. Te̱ya̱basiheb li trompetas nak texxic chi pletic saˈ le̱ chˈochˈ riqˈuineb li xicˈ nequeˈiloc e̱re li yo̱queb chi rahobtesi̱nc e̱re. Cui te̱ba̱nu chi joˈcan, texjulticok re li Dios ut aˈan ta̱colok e̱re chiruheb.
10. Teˈya̱basi̱k li trompetas saˈ eb li cutan nak sahak saˈ e̱chˈo̱l ut nak nequexninkˈei̱c saˈ xkˈehil ut re li xyoˈlajic li po. Teˈya̱basi̱k li trompeta nak nequeqˈue le̱ cˈatbil mayej ut eb li mayej re xcˈambal e̱rib saˈ usilal cuiqˈuin. Ut la̱in li Ka̱cuaˈ texjulticok cue. La̱in li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, chan.
11. Saˈ li junmay xbe li xcab po re li xcab chihab li chok qui-el saˈ xbe̱n li tabernáculo.
12. Joˈcan nak eb laj Israel queˈel saˈ li chaki chˈochˈ li cuan Sinaí ut queˈco̱eb. Ut li chok yo̱ chi cˈamoc be chiruheb toj retal quicuulac saˈ li chaki chˈochˈ Parán ut aran quixakli.
13. Queˈco̱eb joˈ quiyeheˈ re laj Moisés xban li Ka̱cuaˈ.
14. Eb li ralal xcˈajol laj Judá, aˈaneb li xbe̱n chˈu̱tal li queˈco̱eb chi ubej ut cuan lix bandereb. Ut laj Naasón li ralal laj Aminadab, aˈan li najolomin reheb.
15. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Judá queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Isacar. Ut laj Natanael li ralal laj Zuar, aˈan li najolomin reheb.
16. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Isacar queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Zabulón. Ut laj Eliab li ralal laj Helón, aˈan li najolomin reheb.
17. Nak ac xeˈxjit li tabernáculo, eb li ralal xcˈajol laj Gersón ut eb li ralal xcˈajol laj Merari queˈxcˈam.
18. Chirixeb aˈan queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Rubén ut cuan lix bandereb. Laj Elisur li ralal laj Sedeur, aˈan li najolomin reheb.
19. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Rubén queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Simeón. Ut laj Selumiel li ralal laj Zurisadai, aˈan li najolomin reheb.
20. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Simeón queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Gad. Ut laj Eliasaf li ralal laj Deuel, aˈan li najolomin reheb.
21. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Gad queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Coat li queˈcˈamoc re li cˈaˈak re ru li nacˈanjelac saˈ li tabernáculo. Nak nequeˈcuulac saˈ li naˈajej li nequeˈxic cuiˈ, ac xakabanbil chic li tabernáculo.
22. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Coat, queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Efraín ut cuan xbande̱reb. Laj Elisama li ralal laj Amiud, aˈan li najolomin reheb.
23. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Efraín queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Manasés. Ut laj Gamaliel li ralal laj Pedasur, aˈan li najolomin reheb.
24. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Manasés queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Benjamín. Ut laj Abidán li ralal laj Gedeoni, aˈan li najolomin reheb.
25. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Benjamín queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Dan ut cuan xbande̱reb. Aˈaneb li teˈilok reheb li teˈxic chi ubej. Ut laj Ahiezer li ralal laj Amisadai, aˈan li najolomin reheb.
26. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Dan queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Aser. Laj Pagiel, li ralal laj Ocrán, aˈan li najolomin reheb.
27. Ut chirixeb li ralal xcˈajol laj Aser queˈco̱eb li jun chˈu̱tal li ralal xcˈajol laj Neftalí. Laj Ahira, li ralal laj Enán, aˈan li najolomin reheb.
28. Joˈcaˈin nak queˈco̱eb chi chˈu̱tal chixjunileb laj Israel.
29. Ut laj Moisés quia̱tinac riqˈuin laj Hobab lix ba̱lc. Aˈan li ralal laj Raguel laj Madián. Quixye re: —La̱o xic ke saˈ li naˈajej li quixyechiˈi ke li Ka̱cuaˈ. Yoˈo chikix ut la̱o takaba̱nu usilal a̱cue. Li Ka̱cuaˈ quixye nak torosobtesi, chan.
30. Laj Hobab quichakˈoc ut quixye: —La̱in incˈaˈ tinxic che̱rix. La̱in tinsukˈi̱k saˈ lin tenamit cuanqueb cuiˈ li cuechˈalal, chan.
31. Laj Moisés quixye re: —La̱in tintzˈa̱ma cha̱cuu nak incˈaˈ toa̱canab kajunes xban nak la̱at nacanau chi us li naˈajej ut nacanau bar ta̱ru̱k tohila̱nk. La̱at raj tatcˈamok be chiku.
32. Cui la̱at tatxic chikix, la̱at tattzˈako̱nk ajcuiˈ riqˈuin li usilal li tixba̱nu ke li Dios. La̱o takaba̱nu usilal a̱cue, chan.
33. Joˈcan nak queˈel laj Israel saˈ li tzu̱l Sinaí lix tzu̱l li Ka̱cuaˈ. Oxib cutan queˈbe̱c. Ut li Lokˈlaj Ca̱x li xocxo cuiˈ li contrato yo̱ chi xic chiruheb ut yo̱ chixsicˈbal li naˈajej bar teˈhila̱nk cuiˈ.
34. Ut li chok, li taklanbil xban li Ka̱cuaˈ, cuan saˈ xbe̱neb ut yo̱ chi cˈamoc be chiruheb chi cutan nak yo̱queb chi xic.
35. Nak nequeˈxtiquib xpakonquil li Lokˈlaj Ca̱x laj Moisés quixye: —Choa̱tenkˈa, at Ka̱cuaˈ. Chajeqˈuiheb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue. Cheˈe̱lelik ta cha̱cuu.—
36. Ut nak nequeˈxqˈue chi hila̱nc li Lokˈlaj Ca̱x, laj Moisés naxye: —Chatsukˈi̱k ta chak riqˈuineb li qˈuila okˈob chi aj Israel, at Ka̱cuaˈ.—

  Numbers (10/36)