Matthew (10/28)  

1. Saˈ jun li cutan li Jesús quixbokeb lix tzolom cablaju riqˈuin ut quixqˈueheb xcuanquil chirisinquil li ma̱us aj musikˈej ut quixqˈueheb xcuanquil chixqˈuirtesinquileb li yaj, aˈ yalak cˈaˈru chi xyajelil ut raylal.
2. Aˈan aˈin lix cˈabaˈeb lix tzolom cablaju, li quixxakab chokˈ x-apóstol: li xbe̱n, aˈan laj Simón, Pedro nayeman re; ut laj Andrés li ri̱tzˈin; laj Jacobo ut laj Juan li ri̱tzˈin. Laj Zebedeo, aˈan lix yucuaˈeb;
3. laj Felipe ut laj Bartolomé; laj Tomás ut laj Mateo laj titzˈol toj; laj Jacobo li ralal laj Alfeo ut laj Lebeo aj Tadeo xcab xcˈabaˈ,
4. laj Simón aj Canaán, ut laj Judas Iscariote, aˈ li quikˈaxtesin re li Jesús saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc re.
5. Nak quixtaklaheb li cablaju aˈin chi cˈanjelac, li Jesús quixchakˈrabiheb ut quixye reheb: —Mexxic saˈ lix tenamiteb li ma̱cuaˈeb aj judío chi moco tex-oc saˈ xtenamiteb aj Samaria.
6. Texxic ban riqˈuineb laj judío. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Israel. Chanchaneb li carner li sachenakeb.
7. Ut nak yo̱kex chi xic, yo̱kex chixchˈolobanquil li xya̱lal ut chixyebal, “cuulac re xkˈehil nak ta̱qˈuehekˈ saˈ xcuanquil xban li Dios li ta̱cua̱nk xcuanquil saˈ xbe̱neb li ralal xcˈajol,” chaˈkex.
8. Cheqˈuirtesiheb li yaj, checuaclesiheb cuiˈchic chi yoˈyo li camenak. Cheqˈuirtesiheb li saklep rix ut cherisiheb li ma̱us aj musikˈej. Chi ma̱tan xecˈul le̱ cuanquil ut chi ma̱tan ajcuiˈ te̱ba̱nu li usilal.
9. Ma̱cˈaˈ cˈaˈru te̱cˈam che̱rix. Incˈaˈ te̱cˈam li oro chi moco li plata, chi moco li cocˈ tumin kˈan ru.
10. Chi moco te̱cˈam xnaˈaj li cˈaˈak re ru ta̱cˈanjelak e̱re saˈ be, chi moco te̱cˈam xjalbal le̱ rakˈ, chi moco xjalbal e̱xa̱b, chi moco e̱xukˈ. Me̱cˈam li cˈaˈak re ru aˈin xban nak laj cˈanjel, aˈan tento nak ta̱qˈuehekˈ re lix tzacae̱mk.
11. Ut yalak bar tenamitil ut cˈaleba̱l toxex-ocak cuiˈ, patzˈomak ani ta̱cˈuluk e̱re chi sa saˈ xchˈo̱l, ut aran texhila̱nk riqˈuin tojaˈ ya̱l jokˈe texxic.
12. Ut nak tex-oc saˈ li cab, qˈuehomak xsahil xchˈo̱leb ut te̱tzˈa̱ma li tuktu̱quil usilal saˈ xbe̱neb li cuanqueb saˈ li cab.
13. Ut cui texcˈulekˈ saˈ usilal, ta̱cana̱k riqˈuineb li tuktu̱quil usilal. Ut cui incˈaˈ texcˈulekˈ saˈ usilal, incˈaˈ ajcuiˈ ta̱cana̱k riqˈuineb li tuktu̱quil usilal. Ta̱sukˈi̱k cuiˈchic e̱riqˈuin.
14. Ut yalak ani incˈaˈ ta̱cˈuluk e̱re chi moco ta̱rabi le̱ ra̱tin, nak tex-e̱lk saˈ li cab aˈan, malaj ut saˈ li tenamit, te̱chikˈchikˈi li poks cuan che̱rok chokˈ retalil nak incˈaˈ chic texcˈoxlak chirix li naˈajej aˈan.
15. Relic chi ya̱l tinye e̱re nak toj cubenak caˈchˈin lix tojbal xma̱queb li tenamit Sodoma ut li tenamit Gomorra chiru lix tojbal xma̱queb li tenamit aˈan saˈ xkˈehil li rakba a̱tin.
16. Chenauhak nak la̱in tintakla̱nk e̱re saˈ xya̱nkeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Chanchanakex li carner saˈ xya̱nkeb laj xoj. Se̱bak e̱chˈo̱l joˈcakex li cˈantiˈ ut ti̱cak e̱chˈo̱l joˈcakex li paloma.
17. Cauhak le̱ chˈo̱l xban nak cuanqueb li teˈkˈaxtesi̱nk e̱re saˈ rukˈeb laj rakol a̱tin. Ut chi ma̱cˈaˈ e̱ma̱c texsaqˈuekˈ xbaneb saˈ li cab li nequeˈxchˈutub cuiˈ ribeb laj judío.
18. Ut texcˈamekˈ chiruheb li acuabej ut chiruheb li rey saˈ incˈabaˈ la̱in. Ut te̱chˈolob li xya̱lal chiruheb aˈan, joˈ ajcuiˈ chiruheb li ma̱cuaˈeb aj judío.
19. Ut nak toxexxakaba̱k chiruheb, mexcˈoxlac chirix li cˈaˈru te̱ye, chi moco texcˈoxlak chirix chanru tex-a̱tinak xban nak saˈ li ho̱nal aˈan ta̱yehekˈ e̱re cˈaˈru te̱ye.
20. Ma̱cuaˈ la̱ex li tex-a̱tinak. Aˈ ban li Santil Musikˈej ta̱a̱tinak. Yal tixtoˈoni lix tzˈu̱mal e̱re.
21. Saˈ eb li cutan aˈan, cuan li asbej tixkˈaxtesi li i̱tzˈinbej re ta̱camsi̱k ut cuan li i̱tzˈinbej tixkˈaxtesi li asbej. Ut cuan li yucuaˈbej tixkˈaxtesi li alalbej. Ut cuan li alalbej xicˈ teˈrileb lix naˈ xyucuaˈ ut teˈxqˈueheb chi camsi̱c.
22. Ut chixjunileb xicˈ teˈilok e̱re saˈ incˈabaˈ. Abanan li ani teˈcuyuk xcˈulbal li raylal toj saˈ rosoˈjic lix yuˈam, eb aˈan teˈcolekˈ.
23. Nak texrahobtesi̱k saˈ jun li tenamit, texxic saˈ jalan chic. Relic chi ya̱l ninye e̱re nak toj ma̱jiˈ ajcuiˈ nequechoy xbeninquil chixjunileb li tenamit cuanqueb Israel teˈxnau nak xoline̱lk la̱in li Cˈajolbej.
24. Junak li yo̱ chi tzoloc incˈaˈ naru tixkˈax xcuanquil li yo̱ chi tzoloc re, chi moco li mo̱s naxkˈax xcuanquil lix patrón.
25. Chicˈojla̱k xchˈo̱l li yo̱ chi tzoloc nak ta̱cuulak joˈ laj tzolol re, ut li mo̱s joˈcak lix patrón. Cui aj tza nayeheˈ re laj e̱chal cab, ¿ma tojaˈ ta chic incˈaˈ teˈyehekˈ aj tza reheb li ralal xcˈajol?
26. Joˈcan utan mexxucuac chiruheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Ma̱ jun naˈleb mukmu anakcuan chi incˈaˈ ta ta̱tauma̱nk ru mokon, ut ma̱cˈaˈ mukmu anakcuan chi incˈaˈ ta̱cˈutbesi̱k.
27. Li cˈaˈru xexintzol cuiˈ e̱junes, aˈan te̱ye chiruheb chixjunileb, ut li cˈaˈru xinye e̱re e̱junes, aˈan te̱ye chi cau xya̱b e̱cux chiruheb chixjunileb li tenamit.
28. Mexxucuac chiruheb laj camsinel xban nak li a̱mej incˈaˈ naru teˈxcamsi. Aˈ li te̱xucua ru, aˈan li Ka̱cuaˈ li cuan xcuanquil chixcamsinquil li tibelej ut chixtaklanquil li a̱mej saˈ xbalba.
29. ¿Ma incˈaˈ ta biˈ nacˈayi̱c cuib chi tzentzeyul chi jun centavo? Kˈaxal cubenak xtzˈak, abanan ma̱ jun li chˈina tzentzeyul nacam chi incˈaˈ ta tixnau li Dios le̱ Yucuaˈ.
30. Joˈcan ajcuiˈ li rismal le̱ jolom ajlanbileb chixjunil xban li Dios.
31. Joˈcan nak mexxucuac chiruheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re xban nak la̱ex kˈaxal terto e̱tzˈak chiruheb nabal chi tzentzeyul.
32. Li ani naxye chiruheb li tenamit nak niquinixpa̱b, la̱in tinye chiru lin Yucuaˈ cuan saˈ choxa nak aˈan li cualal.
33. Ut li ani ta̱tzˈekta̱na̱nk cue chiruheb li tenamit, la̱in tintzˈekta̱na ajcuiˈ aˈan chiru lin Yucuaˈ cuan saˈ choxa.
34. Me̱cˈoxla nak xinchal ta chixqˈuebal li tuktu̱quil usilal saˈ ruchichˈochˈ. Xinchal ban chixchˈolobanquil li xya̱lal; ut xban li xya̱lal li nachˈoloba̱c, nacuan li chˈaˈajquilal.
35. Xinchal ut chixchˈolobanquil li xya̱lal ut li ani ta̱pa̱ba̱nk cue, teˈxcˈul li raylal. Li alalbej ta̱cua̱nk saˈ ra xi̱cˈ riqˈuin lix yucuaˈ, ut li coˈbej ta̱cua̱nk saˈ ra xi̱cˈ riqˈuin lix naˈ, ut li alibej ta̱cua̱nk saˈ ra xi̱cˈ riqˈuin li naˈbej saˈ incˈabaˈ la̱in.
36. Li cuanqueb saˈ jun cabal, xicˈ teˈril rib saˈ incˈabaˈ la̱in.
37. Ut ani kˈaxal naxra xnaˈ xyucuaˈ chicuu la̱in, moco xcˈulub ta nak tincˈul chokˈ cualal. Ut ani kˈaxal naxra li ralal xcˈajol chicuu la̱in, moco xcˈulub ta nak tincˈul chokˈ cualal.
38. Li ani tixcuy inta̱kenquil usta tixcˈul li camsi̱c saˈ incˈabaˈ, li jun aˈan xcˈulub nak tincˈul chokˈ cualal. Abanan li ani incˈaˈ tixcuy inta̱kenquil, li jun aˈan moco xcˈulub ta nak tincˈul chokˈ cualal.
39. Li ani naxra lix yuˈam arin saˈ ruchichˈochˈ, aˈan tixsach li junelic yuˈam. Ut li ani tixsach lix yuˈam arin saˈ ruchichˈochˈ saˈ incˈabaˈ la̱in, aˈan ta̱re̱chani li junelic yuˈam.
40. Li ani ta̱cˈuluk e̱re la̱ex, tinixcˈul ajcuiˈ la̱in. Ut li ani ta̱cˈuluk cue, tixcˈul ajcuiˈ li xtaklan chak cue.
41. Li ani ta̱cˈuluk re junak profeta chi anchal xchˈo̱l xban nak aˈan naxye ra̱tin li Dios, li joˈ qˈuial lix kˈajca̱munquil li tixcˈul li profeta, aˈan ajcuiˈ li tixcˈul li ta̱cˈuluk re. Ut li ani ta̱cˈuluk re li ti̱c xchˈo̱l xban nak aˈan ti̱c xchˈo̱l, li joˈ qˈuial lix kˈajca̱munquil li tixcˈul li ti̱c xchˈo̱l, aˈan ajcuiˈ li tixcˈul li ta̱cˈuluk re.
42. Li ani tixqˈue jun secˈak rucˈa junak reheb lin tzolom usta cubenak xcuanquil, cui tixqˈue li rucˈa xban nak aˈan intzolom, relic chi ya̱l ninye e̱re nak li jun aˈan tixcˈul lix kˈajca̱munquil.

  Matthew (10/28)