Matthew (1/28)  

1. Saˈ li hu aˈin tzˈi̱banbil retalil joˈ qˈuialeb lix xeˈ xto̱nal li Jesucristo. Li Jesucristo ralal xcˈajol li rey David ut ralal xcˈajol ajcuiˈ laj Abraham.
2. Laj Abraham, aˈan xyucuaˈ laj Isaac. Laj Isaac, aˈan xyucuaˈ laj Jacob. Ut laj Jacob, aˈan xyucuaˈ laj Judá joˈ eb ajcuiˈ li ras ut li ri̱tzˈin.
3. Ut laj Judá ut lix Tamar, aˈaneb xnaˈ xyucuaˈeb laj Fares ut laj Zara. Laj Fares, aˈan xyucuaˈ laj Esrom. Ut laj Esrom, aˈan xyucuaˈ laj Aram.
4. Ut laj Aram, aˈan xyucuaˈ laj Aminadab. Ut laj Aminadab, aˈan xyucuaˈ laj Naasón. Ut laj Naasón, aˈan xyucuaˈ laj Salmón.
5. Ut laj Salmón ut lix Rahab, aˈaneb xnaˈ xyucuaˈ laj Booz. Laj Booz ut lix Rut, aˈaneb xnaˈ xyucuaˈ laj Obed. Ut laj Obed, aˈan xyucuaˈ laj Isaí.
6. Ut laj Isaí, aˈan xyucuaˈ li rey David. Ut li rey David, aˈan lix yucuaˈ laj Salomón riqˈuin li ixk li quicuan chokˈ rixakil laj Urías.
7. Ut laj Salomón, aˈan xyucuaˈ laj Roboam. Ut laj Roboam, aˈan xyucuaˈ laj Abías. Ut laj Abías, aˈan xyucuaˈ laj Asa.
8. Ut laj Asa, aˈan xyucuaˈ laj Josafat. Ut laj Josafat, aˈan xyucuaˈ laj Joram. Ut laj Joram, aˈan xyucuaˈ laj Uzías.
9. Ut laj Uzías, aˈan xyucuaˈ laj Jotam. Ut laj Jotam, aˈan xyucuaˈ laj Acaz. Ut laj Acaz, aˈan xyucuaˈ laj Ezequías.
10. Ut laj Ezequías, aˈan xyucuaˈ laj Manasés. Ut laj Manasés, aˈan xyucuaˈ laj Amón. Ut laj Amón, aˈan xyucuaˈ laj Josías.
11. Ut laj Josías, aˈan xyucuaˈ laj Jeconías joˈ eb ajcuiˈ li ri̱tzˈin. Eb aˈan queˈcuan saˈ eb li cutan nak eb laj Israel queˈchapeˈ ut queˈcˈameˈ aran Babilonia.
12. Ut nak ac chapbileb chak xbaneb laj Babilonia, laj Jeconías quicuan li ralal. Ut aˈan laj Salatiel. Ut laj Salatiel, aˈan xyucuaˈ laj Zorobabel.
13. Ut laj Zorobabel, aˈan xyucuaˈ laj Abiud. Ut laj Abiud, aˈan xyucuaˈ laj Eliaquim. Ut laj Eliaquim, aˈan xyucuaˈ laj Azor.
14. Ut laj Azor, aˈan xyucuaˈ laj Sadoc. Ut laj Sadoc, aˈan xyucuaˈ laj Aquim. Ut laj Aquim, aˈan xyucuaˈ laj Eliud.
15. Ut laj Eliud, aˈan xyucuaˈ laj Eleazar. Ut laj Eleazar, aˈan xyucuaˈ laj Matán. Ut laj Matán, aˈan xyucuaˈ laj Jacob.
16. Ut laj Jacob, aˈan xyucuaˈ laj José, xbe̱lom lix María. Ut lix María, aˈan lix naˈ li Jesús. Ut li Jesús, Aˈan li Cristo.
17. Ca̱laju te̱p li ralal xcˈajol laj Abraham quicuan toj nak quiyoˈla laj David. Ac cuan ca̱laju te̱p li ralal xcˈajol laj David nak queˈcˈameˈ aran Babilonia. Ut chirix chic aˈan, quicuan cuiˈchic ca̱laju te̱p li ralal xcˈajol chalen toj nak quiyoˈla li Cristo.
18. Ut lix yoˈlajic li Jesucristo, joˈcaˈin nak quicuan: Lix María lix naˈ li Jesús ac tzˈa̱manbil xban laj José. Toj ma̱jiˈ nequeˈxlakˈab rib nak lix María quicana chi yaj aj ixk xban xcuanquil li Santil Musikˈej.
19. Ut xban nak ti̱c xchˈo̱l laj José, li ac xtzˈa̱man re, incˈaˈ quiraj xcˈutbal xxuta̱n lix María. Xraj raj xcanabanquil chi mukmu.
20. Ut yo̱ chixcˈoxlanquil aˈin laj José nak jun lix ángel li Ka̱cuaˈ quixcˈutbesi rib chiru saˈ xmatcˈ ut quixye re: —At José, ralalat li rey David, matcˈoxlac chixcˈambal lix María chokˈ a̱cuixakil. Aˈan xcana chi yaj aj ixk xban xcuanquil li Santil Musikˈej.
21. Ta̱cua̱nk jun lix cˈulaˈal chˈina te̱lom. Ut Jesús ta̱qˈue chokˈ xcˈabaˈ xban nak aˈan ta̱colok re lix tenamit saˈ lix ma̱queb, chan.
22. Chixjunil aˈan quicˈulman re nak ta̱tzˈaklok ru li quixye li profeta Isaías joˈ nak quiyeheˈ re xban li Ka̱cuaˈ.
23. Aˈan aˈin li quixye: Jun xkaˈal toj ma̱jiˈ cuanjenak riqˈuin cui̱nk ta̱cua̱nk lix cˈulaˈal chˈina te̱lom. Ut Emanuel ta̱qˈuehekˈ chokˈ xcˈabaˈ. (Is. 7:14) Chi jalbil ru Emanuel naraj naxye “Li Dios cuan kiqˈuin”.
24. Nak qui-aj ru laj José, quixba̱nu li cˈaˈru quiyeheˈ re xban lix ángel li Ka̱cuaˈ saˈ xmatcˈ. Quixcˈam lix María saˈ rochoch.
25. Abanan incˈaˈ quicuan riqˈuin toj quiyoˈla li xbe̱n cˈulaˈal. Ut Jesús quixqˈue chokˈ xcˈabaˈ.

      Matthew (1/28)