Luke (6/24)  

1. Saˈ jun li hiloba̱l cutan li Jesús yo̱ chi numecˈ saˈ jun si̱r li acui̱mk trigo rochbeneb lix tzolom. Eb lix tzolom queˈxchˈot ru li trigo nak yo̱queb chi numecˈ ut queˈrisi li rix saˈ rukˈeb ut queˈxcuaˈ.
2. Cuanqueb cuib oxib eb laj fariseo queˈril nak yo̱queb chixsicˈbal ru li trigo. Queˈxye reheb: —¿Cˈaˈut nak yo̱quex chixsicˈbal ru li trigo saˈ li hiloba̱l cutan? ¿Cˈaˈut nak nequeba̱nu li cˈanjel moco uxc ta naraj saˈ li hiloba̱l cutan? chanqueb.
3. Li Jesús quichakˈoc ut quixye reheb: —¿Ma ma̱ jun cua e̱rilom saˈ li Santil Hu li cˈaˈru quixba̱nu laj David nak aˈan ut eb li rochben teˈtzˈoca̱k?
4. Laj David qui-oc saˈ li rochoch li Dios ut quixchap li caxlan cua li ac mayejanbil chiru li Dios. Juneseb raj laj tij naru teˈtzaca̱nk re li caxlan cua aˈan. Abanan laj David quixcuaˈ ut quixqˈue ajcuiˈ reheb li cuanqueb rochben xban nak teˈtzˈoca̱k.
5. Ut li Jesús quixye cuiˈchic reheb: —Joˈcan nak la̱in li Cˈajolbej cuan incuanquil chixyebal cˈaˈru ta̱uxma̱nk saˈ li hiloba̱l cutan, chan reheb.
6. Saˈ jun chic li hiloba̱l cutan qui-oc li Jesús saˈ li cab li nequeˈxchˈutub cuiˈ ribeb laj judío ut quixchˈolob lix ya̱lal chiruheb li tenamit. Aran cuan jun li cui̱nk sic lix nim ukˈ.
7. Cuanqueb cuib oxib aj fariseo ut aj tzolol chakˈrab aran. Yo̱queb chirilbal ma tixqˈuirtesi tana li rukˈ li cui̱nk aˈin saˈ li hiloba̱l cutan re nak naru teˈxjit li Jesús.
8. Li Jesús quixnau cˈaˈru yo̱queb chixcˈoxlanquil. Joˈcan nak quixye re li cui̱nk li sic rukˈ: —Cuaclin. Xakab a̱cuib chiruheb, chan. Ut li cui̱nk quicuacli ut quixakli chiruheb.
9. Li Jesús quixye reheb: —Cuan cˈaˈru nacuaj xpatzˈbal e̱re. ¿Cˈaˈru us xba̱nunquil saˈ li hiloba̱l cutan? ¿Ma naru xba̱nunquil li us malaj li incˈaˈ us? ¿Ma us xcolbal xyuˈam junak malaj xsachbal? chan reheb.
10. Li Jesús quicana chirilbaleb chixju̱nkaleb, ut quixye re li cui̱nk li sic rukˈ: —Yeˈ la̱ cuukˈ, chan. Ut li cui̱nk quixyeˈ li rukˈ ut saˈ ajcuiˈ li ho̱nal aˈan quiqˈuira li rukˈ.
11. Cˈajoˈ nak queˈjoskˈoˈ eb laj fariseo ut laj tzolol chakˈrab, ut queˈoc chixyebal chi ribileb rib chanru nak teˈxjit li Jesús.
12. Saˈ jun li cutan co̱ li Jesús chi tijoc saˈ xbe̱n jun li tzu̱l. Quixnumsi li kˈojyi̱n chi tijoc chiru li Dios.
13. Nak ac xsake̱u quixbokeb lix tzolom ut quixsicˈ ruheb li cablaju saˈ xya̱nkeb ut quixqˈueheb chokˈ apóstol. Aˈaneb aˈin li apóstol li quixsicˈ ruheb:
14. laj Simón li quixqˈue ajcuiˈ Pedro chokˈ xcˈabaˈ; laj Andrés li ri̱tzˈin laj Pedro; laj Jacobo; laj Juan; laj Felipe; laj Bartolomé;
15. laj Mateo; laj Tomás; laj Jacobo li ralal laj Alfeo; laj Simón li nequeˈxye ajcuiˈ Zelote re;
16. laj Judas li ri̱tzˈin laj Jacobo ut laj Judas Iscariote li quikˈaxtesin re li Jesús mokon saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc re.
17. Li Jesús quicube saˈ li tzu̱l rochbeneb lix tzolom ut quicana saˈ jun naˈajej takˈa ru rochbeneb lix qˈuialeb chic lix tzolom ut li qˈuila tenamit li queˈchal chak saˈ eb li tenamit Judea ut Jerusalén. Ut cuan ajcuiˈ li queˈchal saˈ eb li tenamit li cuanqueb chire li palau joˈ Tiro ut Sidón. Quilajeˈchal re nak teˈrabi li cˈaˈru tixye li Jesús ut re ajcuiˈ nak li Jesús tixqˈuirtesiheb li yaj.
18. Ut quixqˈuirtesiheb ajcuiˈ li cuanqueb ma̱us aj musikˈej riqˈuineb.
19. Ut li qˈuila tenamit teˈraj xchˈeˈbal li Jesús re nak teˈqˈuirtesi̱k. Aˈan naxqˈuirtesiheb riqˈuin lix cuanquilal.
20. Ut li Jesús quirileb lix tzolom ut qui-oc chixyebal: —Us xak e̱re la̱ex li nebaˈex, xban nak cuanquex chic rubel xcuanquil li Dios.
21. Us xak e̱re la̱ex li textzˈoca̱k anakcuan xban nak ta̱cˈojoba̱k e̱chˈo̱l. Us xak e̱re la̱ex li yo̱quex chi ya̱bac anakcuan xban xrahil e̱chˈo̱l xban nak saˈ jun cutan texseˈek xban xsahil e̱chˈo̱l.
22. Us xak e̱re la̱ex nak xicˈ tex-ilekˈ saˈ incˈabaˈ la̱in li Cˈajolbej. Us xak e̱re la̱ex nak tex-isi̱k saˈ xya̱nkeb ut texhobekˈ saˈ incˈabaˈ la̱in ut ta̱yehekˈ e̱re nak incˈaˈ us e̱naˈleb.
23. Chisahokˈ saˈ e̱chˈo̱l nak teˈxba̱nu e̱re chi joˈcan. Chicˈojla̱k e̱chˈo̱l xban nak cuan jun le̱ kˈajca̱munquil riqˈuin li Dios saˈ choxa. Joˈcan ajcuiˈ nak queˈxtzˈekta̱na eb li profeta junxil eb lix xeˈto̱nil xyucuaˈeb li tenamit aˈin.
24. Abanan, la̱ex li biomex raylal cha̱lel saˈ e̱be̱n xban nak ac xecˈojob e̱chˈo̱l arin saˈ ruchichˈochˈ.
25. Raylal cha̱lel saˈ e̱be̱n la̱ex li cuan nabal cˈaˈru e̱re xban nak ta̱cuulak xkˈehil nak ma̱cˈaˈ chic cua̱nk e̱re re textzaca̱nk. Raylal cha̱lel saˈ e̱be̱n la̱ex li nequexseˈec anakcuan xban xsahil e̱chˈo̱l xban nak mokon texya̱bak xban xrahil e̱chˈo̱l.
26. Raylal cha̱lel saˈ e̱be̱n la̱ex li naqˈueheˈ e̱lokˈal arin saˈ ruchichˈochˈ xbaneb li tenamit. Joˈcaˈin ajcuiˈ nak queˈqˈueheˈ xlokˈal eb li profeta aj balakˈ xbaneb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ.
27. Ut la̱ex li yo̱quex chi abi̱nc re li yo̱quin chixyebal, cheqˈuehak retal li tinye e̱re. Cherahakeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Ut cheba̱nuhak usilal reheb li nequeˈtzˈekta̱nan e̱re.
28. Chetzˈa̱ma̱k rusilal li Dios saˈ xbe̱neb li nequeˈma̱usilan e̱re. Ut chextijok ajcuiˈ chirixeb li nequeˈhoboc e̱re.
29. Cui ani ta̱sacˈok xnakˈ a̱cuu, qˈue li jun pacˈal re, re tixsacˈ. Cui ani ta̱raj xmakˈbal la̱ chaque̱t, qˈue ajcuiˈ la̱ cami̱s re.
30. Li ani tixtzˈa̱ma cˈaˈru re a̱cue, qˈue re. Ut cui ani tixmakˈ cˈaˈru a̱cue cha̱cuu, ma̱patzˈ chic re̱kaj re.
31. Cui la̱ex te̱raj nak cha̱bilakeb le̱ ras e̱ri̱tzˈin e̱riqˈuin, cha̱bilakex ajcuiˈ la̱ex riqˈuineb aˈan.
32. Cui caˈaj cuiˈ li ani narahoc e̱re nequera, ma̱cˈaˈ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil, riqˈuin li nequeˈxba̱nu li ma̱jiˈ nequeˈpa̱ban xban nak caˈaj cuiˈ li ani narahoc reheb nequeˈxra.
33. Cui caˈaj cuiˈ li nequeˈba̱nun usilal e̱re, nequeba̱nu usilal reheb, ma̱cˈaˈ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil riqˈuin li nequeˈxba̱nu li ma̱jiˈ nequeˈpa̱ban. Xban nak caˈaj cuiˈ li ani naba̱nun usilal reheb nequeˈxba̱nu usilal re.
34. Cui la̱ex nequetoˈoni tumin caˈaj cuiˈ reheb li nequenau nak teˈxqˈue re̱kaj, ma̱cˈaˈ xjalanil li yo̱quex chixba̱nunquil riqˈuin li nequeˈxba̱nu li toj ma̱jiˈ nequeˈpa̱ban xban nak nequeˈxtoˈoni tumin caˈaj cuiˈ reheb li nequeˈxnau nak teˈxqˈue re̱kaj.
35. Joˈcan ut nak cherahakeb li ani xicˈ nequeˈiloc e̱re. Cheba̱nuhak usilal reheb. Ut cheqˈuehak chi toˈ re li cˈaˈru tixpatzˈ e̱re chi incˈaˈ te̱roybeni re̱kaj. Cui te̱ba̱nu aˈan, kˈaxal nim le̱ kˈajca̱munquil li ta̱qˈuehekˈ e̱re ut la̱exak li ralal xcˈajol li nimajcual Dios. Aˈan kˈaxal nim xcuyum saˈ xbe̱neb li incˈaˈ useb xnaˈleb li incˈaˈ nequeˈxnau bantioxi̱nc.
36. Chex-uxta̱na̱nk biˈ u xban nak le̱ yucuaˈ cuan saˈ choxa na-uxta̱nan u.
37. Mextzˈiloc a̱tin chirixeb le̱ ras e̱ri̱tzˈin re nak li Dios incˈaˈ ta̱tzˈilok a̱tin che̱rix la̱ex. Me̱tzˈekta̱na le̱ ras e̱ri̱tzˈin re nak li Dios incˈaˈ textzˈekta̱na la̱ex. Checuyak xma̱queb le̱ ras e̱ri̱tzˈin re nak li Dios tixcuy e̱ma̱c la̱ex.
38. Chesi cˈaˈru re le̱ ras e̱ri̱tzˈin ut li Dios tixqˈue re̱kaj e̱re. Tixqˈue re̱kaj e̱re chi nabal chiru li xeqˈue la̱ex. Tixqˈue chi nujenak li bisleb, chi yo̱k chi pajecˈ xban nak kˈaxal cuiˈchic nabal li tixqˈue e̱re. Riqˈuin li bisleb li texbisok cuiˈ la̱ex, aˈan ajcuiˈ li ta̱bisekˈ cuiˈ li ta̱qˈuehekˈ e̱re, chan.
39. Li Jesús quixye li jaljo̱quil ru a̱tin aˈin reheb li tenamit ut quixye: —Junak mutzˈ, ¿Ma naru ta biˈ tixcˈut xbe junak chic mutzˈ? ¿Ma incˈaˈ ta biˈ saˈ cuibal teˈtˈanekˈ saˈ jul xban nak mutzˈeb?
40. Ma̱ jun aj tzolonel naxkˈax xcuanquil laj tzolol re. Abanan nak acak xtzol rib chi tzˈakal, tixtau ajcuiˈ xcuanquil laj tzolol re.
41. ¿Cˈaˈut nak nacaqˈue retal li cˈaj cheˈ cuan saˈ xnakˈ ru la̱ cuas a̱cui̱tzˈin ut incˈaˈ nacaqˈue retal li tzˈamba cuan saˈ xnakˈ a̱cuu la̱at?
42. ¿Chanru nak ta̱ye re la̱ cuas a̱cui̱tzˈin, “Cuisihak li cˈaj cheˈ saˈ xnakˈ a̱cuu”, nak toj cuan li tzˈamba saˈ xnakˈ a̱cuu la̱at? At aj caˈpacˈal u, xbe̱n cua isi li tzˈamba cuan saˈ li xnakˈ a̱cuu la̱at, re nak tat-ilok chi tzˈakal re risinquil li cˈaj cheˈ cuan saˈ xnakˈ ru la̱ cuas a̱cui̱tzˈin.
43. Joˈcan ajcuiˈ riqˈuin li cheˈ. Cui cha̱bil junak cheˈ, cha̱bil ajcuiˈ li ru naru̱chin. Ut cui incˈaˈ us li cheˈ, li ru li naru̱chin incˈaˈ ajcuiˈ us. Li cha̱bil cheˈ incˈaˈ naru naru̱chin li incˈaˈ us, chi moco li cheˈ incˈaˈ us naru naru̱chin li us.
44. Ut riqˈuin li ru naru̱chin nanauman ru li cheˈ. Li tun qˈuix incˈaˈ naru naru̱chin li higos chi moco li qˈuix naru naru̱chin li uvas.
45. Joˈcan ajcuiˈ riqˈuin li cristian. Li ani cha̱bil, cha̱bil ajcuiˈ lix yehom xba̱nuhom xban nak cuan li cha̱bilal riqˈuin. Ut li ani incˈaˈ cha̱bil, incˈaˈ cha̱bil lix yehom xba̱nuhom xban nak ma̱cˈaˈ li cha̱bilal riqˈuin. Riqˈuin li ra̱tin li junju̱nk nacˈutun chanru li ra̱m.
46. ¿Cˈaˈut nak nequeye, “Ka̱cuaˈ, Ka̱cuaˈ” cue cui incˈaˈ nequeba̱nu li cˈaˈru ninye?
47. Joˈcan nak li ani na-abin re li cua̱tin ut naxba̱nu li cˈaˈru ninye, li jun aˈan tinjuntakˈe̱ta riqˈuin jun li cui̱nk quixyi̱b li rochoch.
48. Quixbec chi cham ut quixqˈue li cimiento saˈ xbe̱n li pec. Quichal li hab ut quibutˈir li nimaˈ. Coxsacˈ rib li haˈ chiru li cab ut incˈaˈ quirecˈasi li cab saˈ xnaˈaj xban nak yi̱banbil chi us saˈ xbe̱n pec.
49. Ut li ani na-abin re li cua̱tin ut incˈaˈ naxba̱nu li cˈaˈru ninye, li jun aˈan tinjuntakˈe̱ta riqˈuin li cui̱nk li quixyi̱b li rochoch saˈ xbe̱n chˈochˈ ut incˈaˈ quixbec xnaˈaj lix cimiento. Nak quibutˈir li nimaˈ, li haˈ coxsacˈ rib chiru li cab. Quitˈaneˈ li cab ut quisach chi jun aj cua, chan li Jesús reheb.

  Luke (6/24)