Leviticus (16/27)  

1. Quia̱tinac li Dios riqˈuin laj Moisés nak ac xeˈcam li cuib chi ralal laj Aarón nak yo̱queb chixcˈatbal li pom chiru li Ka̱cuaˈ.
2. Li Dios quixye re laj Moisés: —Ye re laj Aarón la̱ cuas nak incˈaˈ naru ta̱oc yalak jokˈe cuan cuiˈ li Lokˈlaj Ca̱x. Cui na-oc yalak jokˈe, naru nacam xban nak aran ninhilan la̱in saˈ li chanchan chok saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li Lokˈlaj Ca̱x li nacuyeˈ cuiˈ li ma̱c.
3. Nak ta̱oc laj Aarón cuan cuiˈ li tabernáculo, tento nak tixcˈam jun cuacax te̱lom li ta̱mayeja̱k re xtzˈa̱manquil xcuybal li ma̱c. Ut tixcˈam ajcuiˈ jun li carner te̱lom chokˈ re li cˈatbil mayej.
4. Tento nak tixqˈue chirix li rakˈ lino li kˈaxtesinbil re li Dios, li narocsi laj tij. Tixqˈue li rakˈ li nim rok. Tixqˈue ajcuiˈ lix ta lix cue̱x. Tixqˈue lix cˈa̱mal xsaˈ ut tixqˈue ajcuiˈ lix tˈicr xbacˈbal xjolom. Li tˈicr aˈin ac kˈaxtesinbil re li Dios. Joˈcan nak ta̱ati̱nk xbe̱n cua, tojoˈnak tixqˈue li rakˈ chirix.
5. Eb li ralal xcˈajol laj Israel teˈxqˈue cuib li te̱lom chiba̱t toj sa̱jeb re laj Aarón re nak tixmayeja re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb. Ut teˈxqˈue ajcuiˈ jun li carner te̱lom re li cˈatbil mayej.
6. Ut laj Aarón tixmayeja li cuacax toro re xtojbal rix lix ma̱c aˈan ut re ajcuiˈ xtojbal rix lix ma̱queb li cuanqueb saˈ li rochoch.
7. Ut chirix aˈan tixcˈam li cuib chi te̱lom chiba̱t ut tixkˈaxtesi re li Ka̱cuaˈ chiru li oqueba̱l re li tabernáculo.
8. Ut nak ac cua̱nkeb chiru li oqueba̱l re li tabernáculo, laj Aarón tixbu̱li rixeb li cuib chi chiba̱t re rilbal bar cuan li tixqˈue chokˈ mayej chiru li Dios ut bar cuan li ta̱rachˈab.
9. Nak ac xbu̱li rixeb li chiba̱t, laj Aarón tixmayeja li jun chiru li Ka̱cuaˈ re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb li tenamit.
10. Ut li chiba̱t jun li ta̱rachˈab, laj Aarón tixkˈaxtesi chi yoˈyo chiru li Ka̱cuaˈ ut chirix aˈan tixtakla saˈ li chaki chˈochˈ re xtojbal rix lix ma̱queb li tenamit.
11. Joˈcaˈin tixba̱nu laj Aarón nak tixmayeja li toro re xtojbal rix lix ma̱c aˈan ut re ajcuiˈ xtojbal rix lix ma̱queb li cuanqueb saˈ li rochoch.
12. Tixchap li ru xam saˈ lix artal li Ka̱cuaˈ ut tixqˈue saˈ lix sansar. Tixchap cuib mo̱chˈ li queˈbil incienso li sunu̱nc ut tixcˈam saˈ rukˈ nak ta̱xic jun pacˈal li nimla tˈicr saˈ li naˈajej li cuan cuiˈ li Lokˈlaj Ca̱x.
13. Tixqˈue li incienso saˈ li ru xam ut tixcˈat chiru li Ka̱cuaˈ. Lix sibel li incienso ta̱ramok re lix tzˈapbal re li Lokˈlaj Ca̱x li nacuyeˈ cuiˈ li ma̱c, li cuan cuiˈ li chakˈrab, re nak laj Aarón incˈaˈ ta̱ca̱mk.
14. Laj Aarón tixcˈam caˈchˈinak xquiqˈuel li toro. Riqˈuin li ruˈuj rukˈ tixrach li quicˈ saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li Lokˈlaj Ca̱x li nacana saˈ releb sakˈe ut chiru li Lokˈlaj Ca̱x tixrach cuukub sut li quicˈ aˈan.
15. Ut chirix aˈan ta̱xic chixcamsinquil li te̱lom chiba̱t re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb li tenamit. Tixcˈam lix quiqˈuel ut ta̱xic cuiˈchic jun pacˈal li nimla tˈicr saˈ li naˈajej li cuan cuiˈ li Lokˈlaj Ca̱x. Tixrachrachi li quicˈ saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li Lokˈlaj Ca̱x joˈ ajcuiˈ chiru. Tixba̱nu joˈ quixba̱nu riqˈuin lix quiqˈuel li toro.
16. Tento nak tixba̱nu chi joˈcan re nak li Dios tixsantobresi li Lokˈlaj Santil Naˈajej ut tixsantobresi ajcuiˈ li tabernáculo li cuan saˈ xya̱nkeb xban nak eb laj Israel nequeˈxmux ru nak nequeˈxkˈet lix chakˈrab ut nequeˈxmux ru riqˈuin lix ma̱queb.
17. Nak laj Aarón cua̱nk chak saˈ li Lokˈlaj Santil Naˈajej chixqˈuebal lix mayej re xtojbal rix lix ma̱c aˈan ut eb li cuanqueb saˈ li rochoch joˈ eb ajcuiˈ lix ma̱queb li tenamit, ma̱ ani naru na-oc saˈ li tabernáculo toj ta̱e̱lk chak saˈ li Lokˈlaj Santil Naˈajej.
18. Nak ta̱e̱lk chak laj Aarón, ta̱xic chixqˈuebal lix quiqˈuel li toro ut li chiba̱t saˈ xbe̱n lix artal li Ka̱cuaˈ bar nequeˈxcˈat cuiˈ li mayej re xsantobresinquil. Tixyul li quicˈ chiru li xucub li cuan saˈ xca̱ xucu̱til.
19. Ut tixrach li quicˈ cuukub sut saˈ xbe̱n li artal riqˈuin ruˈuj rukˈ re nak li Dios tixsantobresi xban nak eb laj Israel nequeˈxmux ru riqˈuin li incˈaˈ us nequeˈxba̱nu.
20. Nak laj Aarón ta̱rakekˈ chixsantobresinquil li Lokˈlaj Santil Naˈajej ut li tabernáculo joˈ ajcuiˈ li artal, tixtakla xcˈambal li chiba̱t li yoˈyo.
21. Ut tixqˈue xcabichal li rukˈ saˈ xjolom li chiba̱t ut tixye chixjunil li ma̱c ut li ma̱usilal li queˈxba̱nu eb laj Israel. Tixba̱nu chi joˈcan re nak ta̱cana̱k chixjunil li ma̱c saˈ xbe̱n li chiba̱t. Ut jun li cui̱nk xakabanbil li ta̱cˈamok re, re ta̱rachˈab chak saˈ li chaki chˈochˈ.
22. Ut li te̱lom chiba̱t li ta̱rachˈab chak saˈ li chaki chˈochˈ tixcˈam chixjunil lix ma̱usilaleb laj Israel saˈ li naˈajej li ma̱cˈaˈ cuiˈ cristian.
23. Ut chirix aˈan, ta̱oc laj Aarón saˈ li tabernáculo. Ta̱risi li rakˈ lino li quixqˈue chirix nak qui-oc saˈ li Lokˈlaj Santil Naˈajej ut tixcanab aran.
24. Ut saˈ ajcuiˈ li naˈajej aˈan ta̱ati̱nk ut tixqˈue li rakˈ jun chic chirix. Ut ta̱e̱lk chak saˈ li Santil Naˈajej re tixqˈue lix cˈatbil mayej re xtojbal rix lix ma̱c aˈan ut re ajcuiˈ xtojbal rix lix ma̱queb li tenamit.
25. Ut tixcˈat saˈ li artal lix xe̱bul lix mayejeb re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb.
26. Ut li cui̱nk li ta̱cˈamok re li chiba̱t saˈ li chaki chˈochˈ bar ma̱cˈaˈ cristian, tento nak tixpuchˈ li rakˈ ut ta̱ati̱nk. Tojoˈnak ta̱oc cuiˈchic saˈ li naˈajej li cuanqueb cuiˈ lix muheba̱leb laj Israel.
27. Ut ta̱isi̱k saˈ li naˈajej aˈan lix tibel li toro ut li chiba̱t li quicˈanjelac xquiqˈuel saˈ li Santil Naˈajej re xtojbal rix li ma̱c. Ut aran chirix li naˈajej aˈan ta̱cˈatekˈ lix tibel rech xiquic lix tzˈu̱mal ut lix cˈot.
28. Li ani ta̱cˈatok reheb lix tibel li xul aˈan, tento nak ta̱ati̱nk ut tixpuchˈ li rakˈ. Chirix aˈan naru na-oc saˈ li naˈajej li cuanqueb cuiˈ lix muheba̱leb laj Israel.
29. Aˈin jun chakˈrab tenebanbil saˈ e̱be̱n ut cua̱nk chi junelic. Te̱ba̱nu la̱ex aj Israel joˈ ajcuiˈ eb li jalaneb xtenamit li cuanqueb saˈ e̱ya̱nk. Saˈ li laje̱b xbe li xcuuk li po te̱ba̱nu le̱ ayu̱n ut ma̱ jun li cˈanjel te̱ba̱nu.
30. Saˈ li cutan aˈan texmayejak re xtojbal rix le̱ ma̱c. Ut ta̱cuyekˈ le̱ ma̱c xban li Ka̱cuaˈ ut cuybilak sachbilak chic le̱ ma̱c.
31. Aˈan jun li hiloba̱l cutan kˈaxal lokˈ chokˈ e̱re re nak texhila̱nk ut te̱ba̱nu le̱ ayu̱n. Aˈan jun chakˈrab tenebanbil saˈ e̱be̱n la̱ex re nak te̱ba̱nu chi junelic.
32. Laj tij, li xakabanbil chokˈ xyucuaˈileb laj tij saˈ xnaˈaj lix yucuaˈ ut qˈuebil saˈ xjolom li aceite, aˈan li ta̱qˈuehok re li mayej re xtojbal rix lix ma̱queb li tenamit. Aˈan ta̱rocsi li rakˈeb laj tij yi̱banbil riqˈuin lino, li ac kˈaxtesinbil chiru li Ka̱cuaˈ Dios.
33. Tixba̱nu chixjunil li tento xba̱nunquil re nak li Dios tixsantobresi li Lokˈlaj Santil Naˈajej. Ut tixsantobresi ajcuiˈ li tabernáculo ut li artal. Chi joˈcaˈin tixtoj rix lix ma̱queb laj tij joˈ eb ajcuiˈ chixjunileb li tenamit.
34. Aˈan aˈin li chakˈrab xinqˈue e̱re. Joˈcaˈin te̱ba̱nu rajlal chihab re xtojbal rix li ma̱c queba̱nu la̱ex aj Israel, chan li Dios. Ut laj Aarón quixba̱nu joˈ quiyeheˈ re laj Moisés xban li Dios.

  Leviticus (16/27)