Judges (10/21)  

1. Nak ac xcam laj Abimelec, jun li cui̱nk xcomoneb li ralal xcˈajol laj Isacar qui-oc chi tenkˈa̱nc reheb laj Israel. Li cui̱nk aˈan aj Tola xcˈabaˈ. Cuan saˈ li tenamit Samir li nacana saˈ lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Efraín, li tzu̱l ru. Laj Tola, aˈan li ralal laj Fúa. Ut laj Fúa, aˈan li ralal laj Dodo.
2. Laj Tola quitaklan saˈ xbe̱neb laj Israel chiru oxib xcaˈcˈa̱l (23) chihab toj nak quicam ut quimukeˈ saˈ li tenamit Samir.
3. Nak ac xcam laj Tola, laj Jair Galaad xtenamit qui-oc chi takla̱nc saˈ xbe̱neb laj Israel. Ut aˈan quitaklan saˈ xbe̱neb li tenamit cuib xcaˈcˈa̱l (22) chihab.
4. Ut queˈcuan laje̱b xcaˈcˈa̱l li ralal laj Jair. Junes chirix bu̱r nequeˈbe̱c. Queˈtaklan saˈ xbe̱neb laje̱b xcaˈcˈa̱l chi tenamit saˈ li naˈajej Galaad. Toj chalen anakcuan nequeˈxye “Lix tenamit laj Jair” reheb li tenamit aˈan.
5. Ut quicam laj Jair, ut quimukeˈ saˈ li tenamit Camón.
6. Ut eb laj Israel queˈxba̱nu cuiˈchic li ma̱usilal chiru li Ka̱cuaˈ Dios. Queˈxlokˈoniheb li yi̱banbil dios Baal ut Astarot. Ut queˈxlokˈoniheb ajcuiˈ lix dioseb laj Siria, ut lix dioseb laj Sidón, joˈ ajcuiˈ lix dioseb laj Moab. Ut queˈxlokˈoniheb lix dioseb laj Amón ut eb laj filisteos. Eb laj Israel queˈxtzˈekta̱na li Ka̱cuaˈ Dios ut incˈaˈ chic queˈcˈanjelac chiru.
7. Ut li Ka̱cuaˈ Dios quijoskˈoˈ saˈ xbe̱neb laj Israel. Joˈcan nak quixkˈaxtesiheb saˈ rukˈeb laj filisteos ut saˈ rukˈeb laj Amón.
8. Eb laj filisteo ut eb laj Amón queˈnumta saˈ xbe̱neb. Cuakxaklaju chihab queˈrahobtesi̱c laj Israel aran Galaad jun pacˈal li nimaˈ Jordán saˈ xnaˈajeb laj amorreo.
9. Ut eb laj Amón queˈnumeˈ jun pacˈal li nimaˈ Jordán chi pletic riqˈuineb li ralal xcˈajol laj Judá, ut eb li ralal xcˈajol laj Benjamín, joˈ ajcuiˈ li ralal xcˈajol laj Efraín. Ut kˈaxal ra queˈxcˈul eb laj Israel.
10. Joˈcan nak eb laj Israel queˈxya̱ba cuiˈchic xcˈabaˈ li Ka̱cuaˈ ut queˈxye: —At Ka̱cuaˈ, at kaDios, la̱o xoma̱cob cha̱cuu xban nak xatkatzˈekta̱na. Xoma̱cob cha̱cuu xban nak xkalokˈoniheb li yi̱banbil dios Baal, chanqueb.
11. Li Ka̱cuaˈ quixye reheb: —¿Ma incˈaˈ ta biˈ quexrahobtesi̱c xbaneb laj Egipto ut eb laj amorreo? ¿Ma incˈaˈ ta biˈ quexrahobtesi̱c xbaneb laj Amón ut xbaneb laj filisteo?
12. Ut, ¿ma incˈaˈ ta biˈ quexrahobtesi̱c xbaneb laj Sidón ut eb laj Amalec, joˈqueb ajcuiˈ laj Madián? ¿Ma incˈaˈ ta biˈ xexincol saˈ rukˈeb nak xetzˈa̱ma chicuu nak texintenkˈa?
13. Abanan, la̱ex xine̱tzˈekta̱na ut xelokˈoniheb li jalanil dios. Joˈcan nak la̱in incˈaˈ chic texincol saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re.
14. Ayukex ut ya̱bahomak xcˈabaˈeb li jalanil dios li xesicˈ ruheb. Ma̱re eb aˈan chic teˈcolok e̱re chiru li raylal li cuanquex cuiˈ anakcuan, chan li Dios.
15. Eb laj Israel queˈxye re li Dios: —La̱o xoma̱cob cha̱cuu. Ba̱nu li cˈaˈru ta̱cuaj kiqˈuin. Caˈaj cuiˈ nakatzˈa̱ma cha̱cuu nak toa̱col anakcuan, chanqueb.
16. Ut queˈrisi eb li jalanil dios saˈ xya̱nkeb ut queˈxlokˈoni li Ka̱cuaˈ. Ut li Dios quirahoˈ xchˈo̱l chirilbal li raylal li cuanqueb cuiˈ.
17. Queˈxchˈutub ribeb laj Amón ut queˈxyi̱b lix muheba̱leb aran Galaad. Ut joˈcan ajcuiˈ eb laj Israel. Queˈxchˈutub ribeb ut queˈxyi̱b lix muheba̱leb aran Mizpa.
18. Ut eb laj Israel li cuanqueb Galaad ut eb li nequeˈcˈamoc be chiruheb queˈxye chi ribileb rib: —¿Ani ta̱cˈamok be chiku nak topletik riqˈuineb li ralal xcˈajol laj Amón? Li ani ta̱cˈamok be chiku, aˈan li ta̱takla̱nk saˈ xbe̱neb chixjunileb li cuanqueb Galaad, chanqueb.

  Judges (10/21)