Joshua (16/24)  

1. Aˈan aˈin li naˈajej li queˈtzˈak li ralal xcˈajol laj José riqˈuin bu̱lic. Naticla chak saˈ li este cuan cuiˈ li nimaˈ Jordán. Nacuulac cuanqueb cuiˈ li yuˈam haˈ Jericó. Naxic toj saˈ li chaki chˈochˈ ut li tzu̱l ru li cuan saˈ xyi Jericó ut Bet-el.
2. Nocox-e̱lk Bet-el li nequeˈxye ajcuiˈ Luz re, ut naxic toj saˈ li tenamit Atarot saˈ lix naˈajeb laj arquitas.
3. Naxic toj saˈ li oeste saˈ lix naˈajeb laj jafletitas. Nacuulac toj saˈ li nuba̱l re li tenamit Bet-horón. Nacuulac cuan cuiˈ li tenamit Gezer ut nocox-e̱lk cuan cuiˈ li palau Mediterráneo.
4. Aˈaneb aˈin li naˈajej li queˈtzˈak li ralal xcˈajol laj Manasés ut eb li ralal xcˈajol laj Efraín, li cuib chi ralal laj José.
5. Aˈan aˈin li naˈajej li queˈxcˈul eb li ralal xcˈajol laj Efraín, aˈ yal chanru xqˈuialeb li junju̱nk chˈu̱tal: Li nuba̱l saˈ li este naticla chak saˈ li tenamit Atarot-adar. Nacuulac toj Bet-horón li cuan saˈ xbe̱n bol.
6. Ut saˈ li norte naticla chak cuan cuiˈ li palau Mediterráneo. Nacuulac saˈ eb li tenamit Micmetat. Naxqˈue vue̱lt ut naxic saˈ li este toj saˈ li tenamit Taanat-silo ut nocoxnumekˈ saˈ li tenamit Janoa.
7. Naxic toj saˈ eb li tenamit Atarot ut Naarat. Nacuulac toj saˈ li tenamit Jericó ut nocox-e̱lk cuan cuiˈ li nimaˈ Jordán.
8. Li nuba̱l aˈan naticla saˈ li tenamit Tapúa ut nacuulac cuan cuiˈ li nimaˈ Caná ut cuan cuiˈ li palau Mediterráneo. Aˈan aˈin li naˈajej li quijeqˈui̱c reheb li ralal xcˈajol laj Efraín, aˈ yal chanru xqˈuialeb li junju̱nk chˈu̱tal.
9. Cuanqueb ajcuiˈ cuib oxib li tenamit ut li cocˈ cˈaleba̱l li quiqˈueheˈ reheb li ralal xcˈajol laj Efraín saˈ lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Manasés.
10. Eb li ralal xcˈajol laj Efraín incˈaˈ queˈrisiheb laj cananeos li cuanqueb saˈ li tenamit Gezer. Toj cuanqueb ajcuiˈ saˈ li tenamit aˈan rochbeneb li ralal xcˈajol laj Efraín. Abanan tento nak teˈtojok.

  Joshua (16/24)