Jeremiah (32/52)  

1. Nak yo̱ xlaje chihab roquic chokˈ xreyeb laj Judá laj Sedequías, li Ka̱cuaˈ quia̱tinac cuiˈchic riqˈuin laj Jeremías. Aˈin quicˈulman nak yo̱ cuakxaklaju chihab roquic chokˈ rey laj Nabucodonosor aran Babilonia.
2. Lix soldado laj Nabucodonosor yo̱queb chi pletic riqˈuineb laj Jerusalén. Ut laj Jeremías cuan chi pre̱xil saˈ li neba̱l re li cab li nequeˈcuan cuiˈ eb li nequeˈcˈacˈalen re lix palacio lix reyeb laj Judá.
3. Laj Sedequías lix reyeb laj Judá quixqˈue chi pre̱xil laj Jeremías xban li cˈaˈru quixye. Laj Sedequías quixye re: —¿Cˈaˈut nak yo̱cat chixyebal nak li Ka̱cuaˈ tixkˈaxtesi li tenamit aˈin saˈ rukˈ lix reyeb laj Babilonia ut ta̱re̱chani?
4. La̱at yo̱cat chixyebal nak la̱in lix reyeb laj Judá incˈaˈ tincolekˈ saˈ rukˈeb laj Babilonia. Tinkˈaxtesi̱k ban saˈ rukˈ lix reyeb laj Babilonia ut toa̱tinak chi kibil kib ut takacaˈya kib.
5. Tinixcˈam toj Babilonia ut aran tincana̱k toj nak li Ka̱cuaˈ tixba̱nu li cˈaˈru ta̱raj riqˈuineb. Cui topletik riqˈuineb laj Babilonia, incˈaˈ tonumta̱k saˈ xbe̱neb, chancat.—
6. Quixye laj Jeremías: —Li Ka̱cuaˈ quixye cue:
7. Laj Hanameel li ralal laj Salum la̱ cuican ta̱cha̱lk a̱cuiqˈuin chixyebal a̱cue nak ta̱lokˈ chokˈ a̱cue lix chˈochˈ li cuan Anatot xban nak la̱at li rechˈalal ut naru ta̱lokˈ, chan cue.
8. Ut joˈcan quicˈulman. Laj Hanameel, li ralal li cuican quichal cuiqˈuin nak cuanquin chi pre̱xil saˈ li neba̱l re li cab li nequeˈcuan cuiˈ eb li nequeˈcˈacˈalen ut quixye cue: —Lokˈ chokˈ a̱cue li chˈochˈ li cuan Anatot li cuan saˈ xcue̱nt lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Benjamín. Naru ta̱lokˈ xban nak la̱at cuechˈalal, chan. Ut la̱in xinqˈue retal nak li Dios ta̱raj nak tinlokˈ.
9. Joˈcan nak la̱in quinlokˈ riqˈuin laj Hanameel li chˈochˈ li cuan Anatot. Caˈchˈin ma̱ mero libra li plata li quintoj cuiˈ.
10. Xinbis li plata saˈ li bisleb. Xintzˈi̱ba li hu ut xinqˈue sello chiru ut xincˈut chiruheb li testigo.
11. Chirix aˈan xincˈam li cuib chi hu, li cuan sello chiru, joˈ ajcuiˈ li ma̱cˈaˈ sello chiru.
12. Ut xinqˈue li hu aˈin re laj Baruc, li ralal laj Nerías, li ri laj Maasías, chiru laj Hanameel li ralal li cuican, ut chiruheb li testigo li queˈxtzˈi̱ba xcˈabaˈeb saˈ lix huhul li chˈochˈ ut chiruheb ajcuiˈ chixjunileb laj judío li cuanqueb saˈ li neba̱l re li cab li cuanquin cuiˈ chi pre̱xil.
13. Xinqˈue li hu re laj Baruc ut xinchakˈrabi ut xinye re:
14. —Joˈcaˈin quixye li Ka̱cuaˈ lix Dioseb laj Israel. Cˈam li hu aˈin, lix huhul li chˈochˈ li xinlokˈ, li cuan sello chiru, joˈ ajcuiˈ li ma̱cˈaˈ sello chiru, ut ta̱xoc saˈ junak li chˈochˈ cuc re nak ma̱cˈaˈ teˈxcˈul.
15. Ba̱nu chi joˈcan xban nak li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios, lix Dioseb laj Israel naxye chi joˈcaˈin: Ta̱cuulak xkˈehil nak ta̱lokˈma̱nk cuiˈchic li ochoch, li cˈaleba̱l ut lix naˈaj li acui̱mk uvas saˈ li naˈajej aˈin, chan.
16. Nak ac quinqˈue li hu re laj Baruc li ralal laj Nerías, quintijoc chiru li Dios ut quinye re:
17. —At Ka̱cuaˈ, at nimajcual Dios, kˈaxal nim la̱ cuanquil. La̱at catyi̱ban re li choxa ut li ruchichˈochˈ riqˈuin xnimal a̱cuanquil. Ma̱cˈaˈ chˈaˈaj cha̱cuu la̱at.
18. La̱at nacacuuxta̱naheb ru li qˈuila okˈob chi cristian, abanan nacatakla li raylal saˈ xbe̱n li tenamit re nak teˈxtoj rix xma̱queb lix naˈ xyucuaˈeb. At Ka̱cuaˈ, “Nimajcual Dios” a̱cˈabaˈ ut kˈaxal nim la̱ cuanquil.
19. Kˈaxal lokˈ li nacacˈu̱b ru ut sachba chˈo̱lej li nacaba̱nu riqˈuin xnimal la̱ cuanquil. La̱at nacacuil chixjunil li nequeˈxba̱nu li cristian. Ut nacaqˈue xkˈajca̱munquil li junju̱nk aˈ ya̱l chanru lix yehom xba̱nuhom.
20. Caba̱nu li sachba chˈo̱lej ut li milagros aran Egipto. Ut chalen toj anakcuan yo̱cat chixba̱nunquil li sachba chˈo̱lej arin Israel ut saˈ chixjunil li ruchichˈochˈ. Joˈcan nak naqˈueheˈ a̱lokˈal toj chalen anakcuan.
21. Riqˈuin sachba chˈo̱lej ut milagro cacuisiheb chak la̱ tenamit Israel aran Egipto. Riqˈuin la̱ cuanquil cacˈut la̱ joskˈil chiruheb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue ut caqˈue xxiuheb.
22. Caqˈue li naˈajej aˈin reheb joˈ caye reheb lix xeˈto̱nil yucuaˈ nak ta̱ba̱nu. Caqˈue li naˈajej reheb li na-el cuiˈ chi us li sahil echej.
23. Queˈre̱chani li naˈajej ut queˈxyal xsahil. Abanan incˈaˈ queˈxba̱nu li cˈaˈru caye reheb, chi moco queˈxba̱nu li naxye saˈ la̱ chakˈrab. Incˈaˈ queˈxba̱nu li cˈaˈru cataklaheb cuiˈ. Joˈcan nak la̱at caqˈue chixjunil li raylal aˈin saˈ xbe̱neb.
24. Qˈue retal chanru nak yi̱banbil li takleba̱l re teˈxchap cuiˈ li tenamit. Xban li ple̱t ut xban li cueˈej ut li caki yajel li tixcˈul li tenamit aˈin ta̱kˈaxtesi̱k saˈ rukˈeb laj Babilonia. Li cˈaˈru caye yo̱ chi cˈulma̱nc anakcuan joˈ yo̱cat chirilbal.
25. Usta li tenamit ta̱kˈaxtesi̱k saˈ rukˈeb laj Babilonia, abanan la̱at, at Ka̱cuaˈ, xaye cue: Lokˈ li chˈochˈ ut ta̱bokeb li testigos re nak teˈril nak ta̱toj, chancat.—
26. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac cuiˈchic riqˈuin laj Jeremías ut quixye re:
27. —Abi li cˈaˈru tinye a̱cue. La̱in li Ka̱cuaˈ lix Dioseb chixjunileb li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ. Ut chicuu la̱in ma̱cˈaˈ chˈaˈaj xba̱nunquil.
28. Joˈcan nak li Ka̱cuaˈ xye chi joˈcaˈin: La̱in tinkˈaxtesi li tenamit aˈin saˈ rukˈeb laj Babilonia ut saˈ rukˈ lix reyeb toj retal teˈre̱chani.
29. Eb laj Babilonia teˈcha̱lk chi pletic saˈ li tenamit aˈin ut teˈre̱chani. Teˈxcˈat li tenamit ut teˈxcˈat ajcuiˈ eb li cab li queˈxlokˈoni cuiˈ lix dios Baal nak queˈxcˈat lix pomeb chiru. Ut queˈxhoy li vino chiruheb li jalanil dios. Joˈcan nak queˈxchikˈ injoskˈil.
30. Eb laj Israel ut eb laj Judá junes ma̱usilal nequeˈxba̱nu chicuu chalen chak saˈ xsa̱jilaleb. Ut nequeˈxchikˈ injoskˈil riqˈuin li jalanil dios li nequeˈxyi̱b.
31. Chalen nak quiticla chak xyi̱banquil li tenamit aˈin ut toj chalen anakcuan junes xqˈuebal injoskˈil nequeˈxba̱nu. Xban aˈan tinsach ru li tenamit aˈin.
32. Xban chixjunil li ma̱usilal li xeˈxba̱nu eb laj Israel ut eb laj Judá, xeˈxchikˈ injoskˈil. Xeˈxchikˈ ajcuiˈ injoskˈil lix reyeb ut eb li nequeˈtenkˈan reheb, joˈ eb ajcuiˈ laj tij ut eb li profetas ut eb li cuanqueb Judá ut eb li cuanqueb Jerusalén.
33. Xineˈxtzˈekta̱na xban nak incˈaˈ queˈraj rabinquil lix kˈusbaleb. La̱in rajlal xincˈut lix ya̱lal chiruheb, abanan incˈaˈ queˈabin chicuu.
34. Queˈxmux ban ru lin templo li ninlokˈoni̱c cuiˈ nak queˈxqˈue lix yi̱banbil dios li kˈaxal yibru chi saˈ.
35. Queˈxyi̱b li naˈajej li najt xteram re teˈxlokˈoni cuiˈ li yi̱banbil dios Baal saˈ li ru takˈa re Ben-hinom ut re ajcuiˈ nak teˈxcˈat chokˈ xmayejeb eb li ralal xcˈajol chiru lix dios Moloc. La̱in incˈaˈ quinye reheb nak teˈxba̱nu aˈan, chi moco quincˈoxla nak teˈxba̱nu li ma̱usilal aˈan li kˈaxal yibru nak queˈxcˈam xbeheb laj Judá chi ma̱cobc.
36. At Jeremías, la̱at yo̱cat chixyebal nak li tenamit aˈin ta̱kˈaxtesi̱k saˈ rukˈeb laj Babilonia xban li ple̱t, li cueˈej ut li caki yajel. Abanan, aˈan aˈin li ninye la̱in li Ka̱cuaˈ lix Dioseb laj Israel.
37. Relic chi ya̱l la̱in tinchˈutubeb lin tenamit saˈ chixjunil li naˈajej li xinjeqˈuiheb cuiˈ nak yo̱ injoskˈil saˈ xbe̱neb. Quinjeqˈuiheb xban nak kˈaxal quinumta lin joskˈil saˈ xbe̱neb. La̱in tincˈameb cuiˈchic saˈ li naˈajej aˈin ut tinqˈueheb chi cua̱nc saˈ tuktu̱quil usilal.
38. Aˈanakeb lin tenamit ut la̱inak lix Dioseb.
39. La̱in tinqˈue saˈ xchˈo̱leb nak caˈaj cuiˈ la̱in tineˈxlokˈoni chi junaj xchˈo̱leb. Ut junelic teˈxxucua cuu re nak us teˈe̱lk joˈ eb ajcuiˈ li ralal xcˈajol li teˈcua̱nk mokon.
40. La̱in tinba̱nu jun li contrato riqˈuineb ut xakxo̱k xcuanquil chi junelic. Incˈaˈ tincanab xba̱nunquil li usilal reheb ut tinqˈue saˈ xchˈo̱leb nak teˈxxucua cuu re nak incˈaˈ chic tineˈxtzˈekta̱na.
41. Ta̱sahokˈ saˈ inchˈo̱l chixba̱nunquil usilal reheb. Ut tinqˈueheb chi cua̱nc saˈ li naˈajej aˈin. Relic chi ya̱l tinba̱nu aˈin chi anchal inchˈo̱l ut chi anchal inmetzˈe̱u.
42. Aˈan aˈin li naxye li Ka̱cuaˈ: Joˈ nak quinqˈue li nimla raylal aˈin saˈ xbe̱neb li tenamit, joˈcan ajcuiˈ nak la̱in tinba̱nu chixjunil li usilal aˈin reheb joˈ xinyechiˈi reheb.
43. Teˈxlokˈ cuiˈchic xchˈochˈeb saˈ li naˈajej aˈin, li xaye nak ma̱cˈaˈ cuan chiru. Ma̱cˈaˈ cuan chi saˈ, chi moco li cristian, chi moco li xul xban nak li chˈochˈ quikˈaxtesi̱c reheb laj Babilonia.
44. Eb li chˈochˈ teˈlokˈma̱nk riqˈuin tumin ut ta̱yi̱ba̱k xhuhileb. Ut teˈxqˈue li sello chiru li hu. Ut cua̱nkeb li testigos. Aˈin ta̱cˈulma̱nk saˈ lix naˈajeb li ralal xcˈajol laj Benjamín li cuanqueb chi xjun sutam Jerusalén, joˈ ajcuiˈ saˈ eb li tenamit Judá ut saˈ eb li tenamit li cuanqueb saˈ eb li naˈajej li tzu̱l ru ut saˈ eb li tenamit li cuanqueb Sefela ut saˈ eb li tenamit li cuanqueb Neguev. Ta̱uxma̱nk chi joˈcan xban nak la̱in tinsukˈisiheb cuiˈchic saˈ xnaˈajeb li queˈcˈameˈ chi pre̱xil, chan li Ka̱cuaˈ.

  Jeremiah (32/52)