Isaiah (9/66)  

1. Li Dios moco chi junaj cua ta quixcubsi xcuanquil lix tenamiteb laj Zabulón ut lix tenamiteb laj Neftalí. Ta̱cuulak ban xkˈehil nak ta̱qˈuehekˈ cuiˈchic xlokˈal li tenamit aˈin li cuan chire li nimaˈ Jordán li naxic cuan cuiˈ li palau. Ta̱qˈuehekˈ cuiˈchic xlokˈal saˈ li naˈajej Galilea cuanqueb cuiˈ li tenamit li ma̱cuaˈeb aj judío.
2. Li tenamit chanchan saˈ kˈojyi̱n cuanqueb xban li ma̱c ut xban nak incˈaˈ nequeˈxtau xya̱lal. Abanan quicutanobresi̱c lix naˈlebeb. Ac tenebanbil raj li ca̱mc saˈ xbe̱neb, abanan quicˈulun laj Colol reheb.
3. At Ka̱cuaˈ, xaqˈueheb cuiˈchic chi ta̱mc la̱ tenamit ut xaqˈue cuiˈchic xsahil xchˈo̱leb. Ut kˈaxal cuiˈchic teˈsahokˈ xchˈo̱leb a̱cuiqˈuin. Chanchan nak nasahoˈ xchˈo̱leb li yo̱queb chi kˈoloc ut chanchan nak nasahoˈ xchˈo̱leb li soldados nak nequeˈxjeqˈui chirixeb li cˈaˈru nequeˈre̱chani chak saˈ li ple̱t.
4. Xban li raylal yo̱queb chixcˈulbal laj Israel, chanchan cuan jun li yugo saˈ xbe̱neb ut yo̱queb chi saqˈuecˈ riqˈuin cheˈ. Abanan xacuisiheb saˈ raylal. Chanchan xacuisi li yugo ut xatok li cheˈ. Xasach xcuanquileb li nequeˈnumta saˈ xbe̱neb laj Israel. Xasacheb li nequeˈrahobtesin reheb, joˈ caba̱nu reheb laj Madián junxil.
5. Ta̱cˈatekˈ lix xa̱beb li soldados ut ta̱cˈatekˈ ajcuiˈ li rakˈeb li osoˈjenak saˈ quicˈ.
6. Jun li cˈulaˈal xyoˈla chokˈ ke. Li Cˈajolbej xqˈueheˈ ke xban li Dios. Ut saˈ rukˈ aˈan cua̱nk li cuanquilal. Ut aˈan aˈin li tixcˈabaˈin: aj ba̱nuhom sachba chˈo̱lej, aj qˈuehol naˈleb, li nimajcual Dios, li Acuabej Dios chi junelic kˈe cutan ut aj qˈuehol tuktu̱quil usilal.
7. Ta̱nima̱k lix nimajcual cuanquilal ut li tuktu̱quil usilal ma̱cˈaˈak rosoˈjic. Ta̱cˈojla̱k saˈ xcˈojariba̱l laj David ut tixxakab lix cuanquil saˈ xya̱lal ut saˈ ti̱quilal chalen anakcuan ut chi junelic. Li nimajcual Dios tixba̱nu chi joˈcaˈin xban nak joˈcan quiraj.
8. Li Ka̱cuaˈ Dios quixtakla xyebal resil li raylal li ta̱cha̱lk saˈ xbe̱neb laj Israel, li ralal xcˈajol laj Jacob.
9. Chixjunileb laj Israel teˈxnau nak li Ka̱cuaˈ, aˈan li quiba̱nun re aˈan. Teˈxnau chixjunileb li ralal xcˈajol laj Efraín ut li tenamit Samaria, li nequeˈxkˈetkˈeti ribeb ut nequeˈxnimobresi ribeb chixyebal:
10. —Ya̱l nak xtˈaneˈ li cab yi̱banbil riqˈuin xan. Abanan takayi̱b cuiˈchic riqˈuin pec. Queˈxyocˈ li tzˈamba li yi̱banbil riqˈuin li cheˈ sicómoro, abanan takayi̱b cuiˈchic riqˈuin li cha̱bil cheˈ chacalteˈ, chanqueb.
11. Li Ka̱cuaˈ quixchikˈ xjoskˈileb li xicˈ nequeˈiloc reheb. Queˈxchˈutub ribeb re teˈxic chi pletic riqˈuineb laj Israel.
12. Eb laj Siria queˈchal saˈ li este ut eb laj filisteo queˈchal saˈ li oeste chixsachbaleb laj Israel. Abanan incˈaˈ quinumeˈ xjoskˈil li Ka̱cuaˈ. Toj tixqˈue chixtojbal xma̱queb li tenamit.
13. Abanan li tenamit incˈaˈ queˈxsicˈ li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios li yo̱ chi qˈuehoc reheb saˈ raylal chi moco queˈsukˈi riqˈuin.
14. Li Ka̱cuaˈ tixqˈueheb chixtojbal xma̱queb laj Israel, eb laj cˈamol be joˈ eb ajcuiˈ li tenamit. Chanchan nak ta̱risi xjolom ut xye junak li xul malaj ut chanchan nak tixsach li palmera joˈ nak tixsach li pim. Chixjunil aˈin tixba̱nu chiru jun cutan.
15. Eb li nequeˈcˈamoc be ut eb li cuanqueb xcuanquil, aˈaneb li queˈjuntakˈe̱ta̱c riqˈuin lix jolom li xul. Ut eb li queˈjuntakˈe̱ta̱c riqˈuin lix ye li xul, aˈaneb lix profeta li nequeˈticˈtiˈic.
16. Eb li nequeˈcˈamoc be, aˈaneb li nequeˈbalakˈin reheb li tenamit. Ut eb li tenamit nequeˈxpa̱b li cˈaˈru nequeˈxye. Joˈcan nak nequeˈsach.
17. Joˈcan nak incˈaˈ quixtokˈoba ruheb li sa̱j cui̱nk li Ka̱cuaˈ, chi moco quiril xtokˈoba̱l ruheb li nebaˈ ut eb li xma̱lcaˈan. Chixjunileb li tenamit incˈaˈ useb xnaˈlebeb. Incˈaˈ nequeˈxqˈue xcuanquil li Ka̱cuaˈ. Junes ma̱usilal nequeˈxye. Joˈcan nak li Dios toj ma̱jiˈ nanumeˈ xjoskˈil saˈ xbe̱neb. Toj tixqˈue chixtojbal xma̱queb li tenamit.
18. Lix ma̱usilaleb li tenamit chanchan jun li xam li nasachoc nak naxcˈat li qˈuix ut li pim. Chanchan jun li xam li naxcˈat li qˈuicheˈ ut li sib nabukuknac chi xic toj takecˈ.
19. Xban nak yo̱ xjoskˈil, li nimajcual Dios yo̱ chixqˈuebaleb li tenamit chixtojbal lix ma̱queb. Eb li tenamit yo̱queb chi sachc. Chanchan nak nacˈat li pim. Ut ma̱ ani ta̱ril xtokˈoba̱l ru li ras ut li ri̱tzˈin.
20. Yalak bar teˈxsicˈ xtzacae̱mkeb li tenamit. Teˈcuaˈak ut incˈaˈ ta̱cˈojla̱k xchˈo̱leb. Junelic ban teˈtzˈoca̱k toj retal teˈxtiu xtibeleb lix cocˈaleb.
21. Eb li ralal xcˈajol laj Manasés ut eb li ralal xcˈajol laj Efraín teˈxpleti ribeb chi ribileb rib. Ut teˈxjunaji ribeb chi pletic riqˈuineb li ralal xcˈajol laj Judá. Usta teˈxcˈul chixjunil li raylal aˈin, abanan toj ma̱jiˈ nanumeˈ xjoskˈil li Ka̱cuaˈ saˈ xbe̱neb. Toj tixqˈue chixtojbal xma̱queb li tenamit.

  Isaiah (9/66)