Genesis (49/50)  

1. Ut laj Jacob quixbokeb li ralal ut quixye reheb: —Jilonkex chak che̱junilex. Chi joˈcan la̱in tinchˈolob che̱ru cˈaˈru ta̱cha̱lk saˈ e̱be̱n chiruheb li chihab ta̱cha̱lk.
2. Chˈutubomak e̱rib ut te̱rabi li cua̱tin, ex cualal. Te̱rabi li cˈaˈru tinye e̱re. La̱in laj Israel, le̱ yucuaˈ.
3. La̱at, Rubén, la̱at li tzˈakal asbej saˈ xya̱nkeb li cualal. Xban aˈin la̱at li xcacuub lin metzˈe̱u. La̱at raj laj cˈamol be chiruheb la̱ cui̱tzˈin. Nim raj ajcuiˈ a̱cuanquilal chiruheb aˈan.
4. La̱at chanchanat li jun cuokox chi haˈ. Incˈaˈ nacacuy a̱cuib. Xban nak xatma̱cob riqˈuin li ixk cuan cuiqˈuin, incˈaˈ chic ta̱cua̱nk la̱ cuanquilal saˈ xbe̱neb la̱ cui̱tzˈin.
5. La̱ex, Simeón ut Leví, e̱ri̱tzˈin e̱rib. Le̱ chˈi̱chˈ xcˈanjelac che̱ru re camsi̱nc.
6. Mixjunaji taxak rib li cua̱m riqˈuin li camsi̱nc li queba̱nu chak la̱ex nak numtajenak e̱joskˈil. Joˈcan nak xecamsiheb li cui̱nk ut quilajeˈxyoqˈui ajcuiˈ li richˈ mul li rokeb li bo̱yx re nak incˈaˈ chic teˈxcuy be̱c.
7. Tzˈekta̱nanbilakex taxak xban le̱ joskˈil. Kˈaxal numtajenak le̱ joskˈil. Li Ka̱cuaˈ Dios ta̱jeqˈui̱nk reheb le̱ ralal e̱cˈajol saˈ xya̱nkeb chixjunileb li cualal incˈajol.
8. La̱at, Judá, eb la̱ cuas ut eb la̱ cui̱tzˈin tateˈxqˈue saˈ xnakˈ ruheb. Ta̱cua̱nk ajcuiˈ a̱cuanquilal saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue. Eb la̱ cuas ut eb la̱ cui̱tzˈin teˈxqˈue a̱cuanquil.
9. La̱at, Judá, la̱at joˈ ral jun li cakcoj li cau rib chiru chixjunileb li xul. Joˈcan nak nacatinjuntakˈe̱ta riqˈuin li cakcoj xban nak cau a̱cuib. Li cakcoj naxchap li xul ut naxtiu ut natakeˈ saˈ li tzu̱l, ut aran nabuchla chak ut ma̱ ani naru nachˈeˈoc re.
10. La̱at, Judá, ma̱ ani ta̱ru̱k ta̱isi̱nk re saˈ la̱ cuukˈ li xukˈ li retalil la̱ cuanquil joˈ ajcuiˈ saˈ rukˈeb la̱ cualal a̱cˈajol. Ma̱ ani ta̱isi̱nk re le̱ cuanquilal toj tol-e̱lk laj e̱chal re li xukˈ, li jun li yechiˈinbil chak xban li Dios. Ut aˈan chic ta̱pa̱ba̱k xbaneb chixjunileb li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ.
11. La̱at, Judá, kˈaxal cuiˈchic ta̱nabalokˈ la̱ biomal la̱at, joˈ ajcuiˈ reheb la̱ cualal a̱cˈajol. Xban aˈan naru te̱bacˈ le̱ bu̱r saˈ junak xto̱nal li quiˈil kˈe̱n uvas xcˈabaˈ. Te̱bacˈ ajcuiˈ li ral le̱ bu̱r saˈ lix to̱nal li uvas li kˈaxal cha̱bil. Xban nak numtajenak le̱ biomal, naru te̱puchˈ le̱ tˈicr saˈ li vino ut naru te̱puchˈ le̱ rakˈ saˈ xyaˈal li uvas.
12. La̱at, Judá, lix nakˈ e̱ru chanchan rilbal xcakil li vino. Ut li ruch e̱re sak sak chanchan xsakil li leche. Aˈin ninye a̱cue xban nak sa textzaca̱nk riqˈuin li cˈaˈak re ru li ta̱e̱lk saˈ le̱ chˈochˈ.
13. Ut la̱at, at Zabulón, la̱at joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol texcua̱nk nachˈ chire li palau. Telajeˈhila̱nk eb li ni̱nki jucub chire li palau li cua̱nkex cuiˈ la̱ex. Li naˈajej li texcua̱nk cuiˈ, aˈan cuan saˈ xjayal li tenamit Sidón.
14. La̱at, Isacar, nacatinjuntakˈe̱ta riqˈuin jun li bu̱r li kˈaxal cau rib li nabuchla saˈ xnaˈajeb li queto̱mk.
15. Li bu̱r nacuulac chiru li hila̱nc ut naxsicˈ li cha̱bil naˈajej re ta̱hila̱nk cuiˈ. Abanan naxqˈue rib re nak ta̱ri̱ka li cˈaˈak re ru chˈaˈaj ri̱kanquil. Joˈcan ajcuiˈ la̱at, usta ta̱cua̱nk la̱ cha̱bil naˈaj, la̱at joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol te̱qˈue e̱rib chi trabajic chi cau joˈ eb li lokˈbil mo̱s.
16. La̱at, Dan, la̱at tatrakok a̱tin saˈ xbe̱neb la̱ cualal a̱cˈajol ut tatcˈamok be chiruheb saˈ xya̱nkeb laj Israel.
17. La̱at, Dan, nacatinjuntakˈe̱ta riqˈuin jun li cˈantiˈ li naxmuk rib saˈ be. Li cˈantiˈ aˈan naxtiu li rok li cacua̱y re nak li cristian li cuan chirix ta̱tˈanekˈ saˈ chˈochˈ. Ninye chi joˈcan a̱cue xban nak incˈaˈ qˈuiheb la̱ cualal a̱cˈajol teˈcua̱nk. Abanan la̱ex te̱sicˈ chanru nak te̱col e̱rib chiruheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re joˈ nak naxcol rib li cˈantiˈ.
18. Ut laj Jacob quixye re li Ka̱cuaˈ Dios: —At inDios, la̱in yo̱quin cha̱cuoybeninquil nak tatcha̱lk chincolbal, chan re li Dios.
19. Ut laj Jacob quixye re laj Gad: —La̱at, Gad, joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol, cauhak e̱rib chiruheb li xicˈ teˈilok e̱re ut incˈaˈ textˈanekˈ saˈ rukˈ eb aˈan nak tateˈxpleti. Aban la̱at chic ta̱pleti eb aˈan.
20. La̱at, Aser, joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol, texcua̱nk saˈ li cha̱bil chˈochˈ. Ut kˈaxal cuiˈchic nabalak le̱ tzacae̱mk. Ut la̱ex texqˈuehok xtzacae̱mk li acuabej.
21. La̱at, Neftalí, tatinjuntakˈe̱ta riqˈuin junak li quej li yal nara̱lina rib saˈ qˈuicheˈ. Ut cˈajoˈ xchakˈal ru li cocˈ ral. La̱at, joˈ eb ajcuiˈ la̱ cualal a̱cˈajol, ma̱cˈaˈak ra xi̱cˈ saˈ e̱ya̱nk.
22. Ut la̱at, José, tatinjuntakˈe̱ta riqˈuin jun to̱n li cheˈ li nacuan chire li haˈ. Ut li rukˈ nequelajeˈxchapi rib saˈ xbe̱n li tzˈac li cuan chire li haˈ. Ut aˈan cˈajoˈ nak nau̱chin.
23. Eb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue, tateˈxcuti riqˈuin lix tzimaj. Kˈesnal cheˈ tateˈxcut cuiˈ. Ut cˈajoˈ li raylal ta̱cˈul saˈ rukˈ eb li xicˈ nequeˈiloc a̱cue.
24. Ut ta̱cuy chak xcolbal a̱cuib saˈ rukˈ eb aˈan. Li Ka̱cuaˈ Dios xqˈuehoc xcacuilal a̱cuok a̱cuukˈ. Bantiox re li Ka̱cuaˈ Dios li naqˈuehoc re lin metzˈe̱u. Bantiox re li Ka̱cuaˈ Dios li na-iloc ke joˈ naxba̱nu junak laj ilol queto̱mk. Li Ka̱cuaˈ Dios, aˈan joˈ jun sako̱nac ut ma̱ ani naru natˈanoc re. Ut aˈan naxqˈue li kacuanquilal.
25. Li Ka̱cuaˈ Dios, li ninlokˈoni la̱in, aˈan ta̱tenkˈa̱nk a̱cue. Li Ka̱cuaˈ Dios li kˈaxal nim xcuanquil, aˈan ta̱osobtesi̱nk a̱cue. Aˈan ta̱qˈuehok a̱cue chixjunil li usilal li nachal saˈ choxa, joˈ li hab ut li sakˈe. Aˈan ta̱qˈuehok a̱cue chixjunil li usilal li nacuan saˈ ruchichˈochˈ, joˈ li haˈ li na-el saˈ chˈochˈ. Aˈan tixqˈue chi qˈuia̱nc nabaleb la̱ cualal a̱cˈajol.
26. Kˈaxal nim li usilal li yo̱quin chixtzˈa̱manquil chiru li Ka̱cuaˈ Dios chokˈ a̱cue la̱at. Moco joˈ ta li queˈxtzˈa̱ma chak chokˈ cue lin yucuaˈ camenak. Numtajenak cuiˈchic xqˈuial li yo̱quin chixtzˈa̱manquil chokˈ a̱cue. Joˈ nak li tzu̱l incˈaˈ nequeˈosoˈ, joˈcan ajcuiˈ nak incˈaˈ ta̱osokˈ la̱ cuosobtesinquil li yo̱quin chixtzˈa̱manquil chokˈ a̱cue. La̱at, José, chixjunil li usilal aˈin ta̱cana̱k saˈ a̱be̱n. La̱at li quisiqˈueˈ a̱cuu saˈ xya̱nkeb la̱ cuas.
27. Ut la̱at, Benjamín, tatinjuntakˈe̱ta riqˈuin li joskˈ aj xoj xban nak la̱at joˈ eb la̱ cualal a̱cˈajol nabal li pletic te̱ba̱nu riqˈuineb li xicˈ teˈilok e̱re. Ekˈela texxic chi pletic ut ecuu te̱jeqˈui li cˈaˈru te̱makˈ chak chiruheb nak texpletik, chan laj Israel.
28. Aˈaneb aˈin li cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel. Tzˈi̱banbil arin li cˈaˈru queˈyeheˈ reheb xban lix yucuaˈeb nak quixtzˈa̱ma chiru li Ka̱cuaˈ Dios li rosobtesinquil li junju̱nk. Jalan jala̱nk li rosobtesinquileb.
29. Joˈcaˈin quixye laj Jacob reheb: —Xcuulac xkˈehil lin camic. Xic cue anakcuan. Aran tine̱muk saˈ li ochoch pec li mukbileb cuiˈ lin xeˈto̱nil yucuaˈ. Li ochoch pec aˈan cuan saˈ lix chˈochˈ laj Efrón aj hitita.
30. Li mukleba̱l aˈan cuan saˈ li naˈajej Macpela. Li naˈajej aˈan laj Abraham quilokˈoc re junxil riqˈuin laj Efrón laj hitita. Li naˈajej aˈan cuan xcue̱nt Canaán ut cuan saˈ xcaˈyaba̱l Mamre.
31. Saˈ li naˈajej aˈan quimukeˈ laj Abraham joˈ ajcuiˈ lix Sara li rixakil. Aran ajcuiˈ quimukeˈ laj Isaac joˈ ajcuiˈ lix Rebeca li rixakil. Ut aran ajcuiˈ quinmuk lix Lea.
32. Li chˈochˈ aˈan joˈ ajcuiˈ li ochoch pec lokˈbil riqˈuineb laj hitita, chan laj Jacob.
33. Nak laj Jacob quirakeˈ chixchakˈrabinquileb li ralal, quixtaksi li rok chiru lix chˈa̱t, quixyocob rib ut quicam. Ut co̱ riqˈuineb lix xeˈto̱nil yucuaˈ li camenakeb.

  Genesis (49/50)