Genesis (47/50)  

1. Laj José quicuulac riqˈuin laj faraón ut quixye re: —Lin yucuaˈ joˈ eb ajcuiˈ li cuas xeˈel chak saˈ li tenamit Canaán ut anakcuan ac xeˈcˈulun saˈ li naˈajej Gosén. Xeˈxcˈam chak chixjunileb lix queto̱mk chirix joˈ eb ajcuiˈ chixjunil li cˈaˈru cuan reheb, chan.
2. Laj José quixcˈam o̱b li ras chirix ut quixcˈuteb aˈan chiru laj faraón re nak tixnauheb ru.
3. Ut laj faraón quixye reheb: —¿Cˈaˈru cˈanjelil nequeba̱nu la̱ex? chan. Eb aˈan queˈchakˈoc ut queˈxye re: —Chacuy taxak kama̱c, at Ka̱cuaˈ. Anakcuan cuanco cha̱cuu re nak la̱at tattakla̱nk ke. La̱o aj ilol xul joˈ eb ajcuiˈ li kaxeˈto̱nil yucuaˈ najter, chanqueb.
4. Ut queˈxye ajcuiˈ re laj faraón: —La̱o xochal chi cua̱nc arin xban nak kˈaxal numtajenak li cueˈej aran Canaán, yal ta li pachˈayaˈ cuan re teˈxcuaˈ li kaqueto̱mk. Aˈan aj e nak xochal chixtzˈa̱manquil a̱cue nak ta̱ba̱nu usilal, toa̱canab chi cua̱nc saˈ li naˈajej Gosén, chanqueb re.
5. Ut laj faraón quixye re laj José: —La̱ yucuaˈ joˈ eb ajcuiˈ la̱ cuas xeˈcˈulun a̱cuiqˈuin.
6. Chixjunil li tenamit Egipto cuan rubel a̱takl. Canabeb chi cua̱nc saˈ li naˈajej Gosén xban nak li chˈochˈ aˈan cha̱bil. Ut cui cuanqueb saˈ e̱ya̱nk li nequeˈxba̱nu chi us li cˈanjel, ta̱kˈaxtesiheb inqueto̱mk reheb re nak eb aˈan teˈilok re, chan laj faraón.
7. Ut laj José quirocsi lix yucuaˈ re nak laj faraón tixnau ru. Ut laj Jacob quixtzˈa̱ma re li Ka̱cuaˈ Dios nak aˈan taxak chi-osobtesi̱nk re laj faraón.
8. Laj faraón quixpatzˈ re laj Jacob: —¿Jarub chihab cuan a̱cue la̱at, Jacob? chan re.
9. Ut laj Jacob quichakˈoc ut quixye re: —Jun ciento riqˈuin laje̱b xcaˈcˈa̱l (130) chihab cuoquic chi be̱c la̱in yalak bar. Nabal li raylal xincˈul saˈ ruchichˈochˈ ut incˈaˈ qˈui lin chihab joˈ lix chihab eb lin xeˈto̱nil yucuaˈ nak queˈcuan saˈ ruchichˈochˈ, chan laj Jacob.
10. Ut laj Jacob quixtzˈa̱ma re li Ka̱cuaˈ Dios nak aˈan taxak ta̱osobtesi̱nk re laj faraón. Nak quixchakˈrabi laj faraón, laj Jacob qui-el riqˈuin.
11. Ut laj José quixqˈue chi cua̱nc lix yucuaˈ saˈ li tenamit Egipto, joˈeb ajcuiˈ li ras. Ut quixsi reheb li chˈochˈ li kˈaxal cha̱bil. Li naˈajej aˈan Gosén xcˈabaˈ. Ramesés ajcuiˈ nayeman re li naˈajej aˈan. Laj José quixba̱nu joˈ quiyeheˈ re xban laj faraón.
12. Laj José quixqˈue xtzacae̱mk lix yucuaˈ joˈ eb ajcuiˈ li ras ut chixjunileb li rechˈalal. Aˈ yal chanru xqˈuialeb lix cocˈal, chixjunileb queˈxcˈul lix tzacae̱mk.
13. Nak quinumta li cueˈej aran, ma̱cˈaˈ chic li tzacae̱mk saˈ li tenamit Egipto. Ca̱mqueb re chixjunileb laj Egipto joˈeb ajcuiˈ laj Canaán xban lix tzˈocajiqueb.
14. Chixjunil li tumin li queˈxtoj cuiˈ lix trigo eb laj cananeo joˈ eb ajcuiˈ laj Egipto, laj José quicˈuluc re ut quixkˈaxtesi saˈ rochoch laj faraón.
15. Chi joˈcaˈin quilaj chixjunil li tumin re li tenamit Canaán joˈ ajcuiˈ Egipto. Ut chixjunileb laj Egipto queˈcuulac riqˈuin laj José ut queˈxye re: —Ba̱nu usilal, qˈue bayak katzacae̱mk. ¿Ma naru ta biˈ toa̱qˈue chi ca̱mc xban nak anakcuan xlaj li katumin? chanqueb re laj José.
16. Laj José quixye reheb: —La̱ex cuan le̱ cuacax. Naru te̱qˈue le̱ cuacax chokˈ xtzˈak le̱ trigo, chan.
17. Eb aˈan queˈxkˈaxtesi lix cuacaxeb riqˈuin laj José, joˈ eb ajcuiˈ lix cacua̱y, lix carner ut eb lix bu̱r. Ut laj José quixqˈue lix tzacae̱mk aˈ yal chanru xqˈuialeb lix cuacaxeb. Ut chiru li chihab aˈan queˈxqˈueheb lix cuacax chokˈ xtzˈakeb lix trigo.
18. Nak quirakeˈ li chihab aˈan, queˈcuulac cuiˈchic riqˈuin laj José ut queˈxye re: —La̱o incˈaˈ takamuk cha̱cuu nak quilaj li katumin joˈ eb ajcuiˈ li cuacax. Chixjunil li cˈaˈru ke la̱o, ac xkakˈaxtesi re laj faraón. Caˈaj chic la̱o cuanco ut li kachˈochˈ.
19. Incˈaˈ naru toca̱mk cha̱cuu. Anakcuan la̱o ma̱cˈaˈ chic naru nakaba̱nu. Us raj toa̱lokˈ chokˈ a̱mo̱s ut ta̱lokˈ ajcuiˈ li kachˈochˈ re nak ta̱qˈue bayak katzacae̱mk. Ut la̱o joˈ ajcuiˈ li kachˈochˈ aˈan ta̱cˈanjelak chokˈ xtzˈak li katzacae̱mk. La̱o chic xlokˈbil mo̱s laj faraón. Ut ta̱qˈue li kiyaj re nak toa̱uk ut riqˈuin aˈan incˈaˈ toca̱mk, chanqueb re laj José.
20. Ut laj José quixlokˈ chixjunil lix chˈochˈeb chokˈ re laj faraón. Eb laj Egipto quilajeˈxcˈayi chixjunil lix chˈochˈeb xban nak numtajenak li cueˈej. Ut chixjunil li chˈochˈ quicana chokˈ re laj faraón.
21. Chixjunileb li cuanqueb saˈ cˈaleba̱l queˈchal saˈ li nimla tenamit re teˈcˈanjelak.
22. Caˈaj cuiˈ eb laj cˈamol be re tijoc incˈaˈ queˈxcˈayi lix chˈochˈeb riqˈuin laj José xban nak junelic nequeˈqˈueheˈ xtzacae̱mk xban laj faraón. Joˈcan nak incˈaˈ queˈxcˈayi lix chˈochˈ.
23. Tojoˈnak laj José quixye reheb li tenamit: —Anakcuan la̱ex lokˈbilex che̱junilex inban chokˈ re laj faraón joˈ eb ajcuiˈ le̱ chˈochˈ. Cueˈ le̱ riyaj ut ayukex chi a̱uc.
24. Nak te̱sicˈ ru le̱ racui̱mk, te̱qˈue li roˈ jachal re laj faraón. Ut li ca̱hib jachal chic ta̱cana̱k chokˈ e̱re. Aˈan ta̱cˈanjelak che̱ru chokˈ re e̱riyaj nak tex-a̱uk saˈ li chihab jun. Ut ta̱cˈanjelak ajcuiˈ chokˈ xtzacae̱mk le̱ ralal e̱cˈajol joˈ ajcuiˈ chixjunileb li cuanqueb saˈ le̱ rochoch, chan laj José.
25. Eb aˈan queˈchakˈoc ut queˈxye re: —La̱o xocoleˈ a̱ban. Chixcˈul taxak a̱chˈo̱l la̱at nak la̱o to-oc chokˈ xmo̱s laj faraón, chanqueb.
26. Tojoˈnak laj José quixqˈue jun li chakˈrab saˈ li tenamit Egipto re nak laj faraón junelic tixcˈul li roˈ jachal li acui̱mk li ta̱e̱lk aran. Caˈaj chic laj cˈamol be re tijoc incˈaˈ queˈxqˈue li roˈ jachal li racui̱mk xban nak eb lix chˈochˈ moco lokˈbil ta xban laj faraón. Toj chalen anakcuan cuan li chakˈrab aˈan.
27. Ut eb laj Israel queˈcana aran Egipto saˈ li naˈajej Gosén. Ut queˈtam li cˈaˈru reheb aˈan. Ut queˈqˈuian ajcuiˈ eb li ralal xcˈajol.
28. Cuuklaju chihab tzˈakal quicuan laj Jacob saˈ li tenamit Egipto. Jun ciento riqˈuin cuukub roxcˈa̱l (147) chihab quixba̱nu laj Jacob saˈ ruchichˈochˈ.
29. Nak yo̱ chi cuulac xkˈehil lix camic, laj Israel quixbok laj José riqˈuin ut quixye re: —Anakcuan la̱in tincuaj ta̱ba̱nu junak usilal cue. Qˈue la̱ cuukˈ rubel cuaˈ joˈ cˈaynakeb chixba̱nunquil li katenamit nak nequeˈxba̱nu li juramento. Tintzˈa̱ma cha̱cuu nak incˈaˈ tina̱muk arin Egipto.
30. Nak tinca̱mk, tine̱risi Egipto ut tine̱cˈam aran Canaán ut tine̱muk chixcˈatk li naˈajej li queˈmukeˈ cuiˈ lin yucuaˈ camenak joˈ ajcuiˈ lin yucuaˈchin, chan laj Jacob. Ut laj José quixye re: —Us. Matcˈoxlac. Tinba̱nu li cˈaˈru yo̱cat chixyebal cue, chan.
31. Ut lix yucuaˈ quixye re: —Ye cue ma relic chi ya̱l nak ta̱ba̱nu chi joˈcan, chan. Ut laj José quixye re: —Relic chi ya̱l tinye a̱cue nak la̱in tinba̱nu chi joˈcan, chan. Ut laj Jacob quix-anab rib chiru xjolom lix chˈa̱t ut quixlokˈoni li Ka̱cuaˈ Dios.

  Genesis (47/50)