Genesis (35/50)  

1. Ut li Dios quixye re laj Jacob: —Anakcuan yi̱bomak li cˈaˈru e̱re ut texxic saˈ li tenamit Bet-el ut texcana̱k aran. Ut ta̱yi̱b junak li artal re tina̱lokˈoni cuiˈ. Aˈan li naˈajej li quincˈutbesi cuiˈ cuib cha̱cuu nak cat-e̱lelic chiru laj Esaú la̱ cuas, chan li Dios.
2. Laj Jacob quixye reheb li ralal xcˈajol joˈ eb ajcuiˈ li cuanqueb rubel xtakl: —Isihomak chixjunileb li jalanil dios li cuanqueb e̱riqˈuin. Tex-ati̱nk ut texjalok chokˈ retalil nak te̱canab xba̱nunquil li ma̱usilal.
3. Ut yoˈkeb saˈ junpa̱t saˈ li naˈajej Bet-el. Aran tinyi̱b jun li artal re xlokˈoninquil li tzˈakal Dios, li Dios li quitenkˈan chak cue nak cuanquin saˈ raylal. Aˈan qui-ochbenin chak cue nak quilajinnumeˈ chak yalak bar, chan.
4. Eb aˈan queˈxkˈaxtesi saˈ rukˈ laj Jacob chixjunileb li jalanil dios. Queˈxkˈaxtesiheb ajcuiˈ chixjunileb li caˈxic li queˈxqˈue xcuanquil. Laj Jacob quixmuk li cˈaˈak re ru aˈin saˈ chˈochˈ rubel jun to̱n li cheˈ ji. Li cheˈ aˈan nachˈ cuan riqˈuin li tenamit Siquem.
5. Li Dios quixqˈue xxiuheb chixjunileb li tenamit li cuanqueb chi nachˈ riqˈuin li quicuan cuiˈ laj Jacob. Xban nak queˈxucuac, incˈaˈ queˈxta̱ke laj Jacob re teˈxpleti nak yo̱queb chi xic Bet-el.
6. Quicuulac laj Jacob saˈ li naˈajej Luz rochbeneb chixjunileb li yo̱queb chi xic chirix. Nayeman ajcuiˈ Bet-el re. Li naˈajej aˈan cuan saˈ xcue̱nt Canaán.
7. Laj Jacob quixyi̱b jun li artal ut quixqˈue El-Bet-el chokˈ xcˈabaˈ li naˈajej aˈan. Quixqˈue xcˈabaˈ chi joˈcaˈin xban nak aran quixcˈutbesi rib li Dios chiru nak yo̱ chi e̱lelic chiru li ras.
8. Ut quicam lix Débora li quicuan chokˈ xmo̱s li camenak Rebeca. Ut queˈxbec xjulel rubel jun lix to̱nal ji ut aran queˈxmuk nachˈ riqˈuin li tenamit Bet-el. Alón-bacut queˈxqˈue chokˈ xcˈabaˈ li naˈajej aˈan.
9. Nak quisukˈi chak laj Jacob Padan-aram, li Ka̱cuaˈ Dios quixcˈutbesi cuiˈchic rib chiru. Ut aran laj Jacob qui-osobtesi̱c cuiˈchic xban li Dios.
10. Li Ka̱cuaˈ Dios quixye re: —La̱at aj Jacob a̱cˈabaˈ. Abanan anakcuan ma̱cuaˈ chic aj Jacob teˈxye a̱cue. Aj Israel chic a̱cˈabaˈ, chan. Joˈcaˈin nak li Dios quixqˈue aj Israel chokˈ xcˈabaˈ.
11. Li Dios quixye re: —La̱in li Ka̱cuaˈ Dios li kˈaxal nim incuanquil. Chexqˈui̱k ut cheˈta̱mk la̱ cualal a̱cˈajol. Riqˈuineb la̱ cualal a̱cˈajol teˈcua̱nk li ni̱nki tenamit. Ut saˈ xya̱nkeb ajcuiˈ aˈan teˈcua̱nk ajcuiˈ li rey.
12. Li chˈochˈ li xinqˈue re laj Abraham joˈ ajcuiˈ re laj Isaac, anakcuan tinkˈaxtesi chokˈ a̱cue. Ut nak tatca̱mk la̱at, tinkˈaxtesi li chˈochˈ aˈin reheb la̱ cualal a̱cˈajol, chan li Dios.
13. Nak li Dios quirakeˈ chi a̱tinac riqˈuin laj Jacob, qui-el saˈ li naˈajej aˈan.
14. Ut laj Jacob quixchap jun li pec ut quixxakab saˈ li naˈajej aˈan chokˈ retalil nak aran quia̱tinac li Dios riqˈuin. Ut laj Jacob quixqˈue li aceite joˈ ajcuiˈ li vino saˈ xbe̱n li pec chokˈ retalil nak li naˈajej aˈan osobtesinbil.
15. Laj Jacob quixqˈue cuiˈchic Bet-el chokˈ xcˈabaˈ li naˈajej aˈan xban nak aˈan li naˈajej li quia̱tina̱c cuiˈ xban li Dios.
16. Eb aˈan queˈel saˈ li naˈajej Bet-el. Toj cuan ma̱ nequeˈcuulac saˈ li tenamit Efrata nak quicuulac xcutanquil nak ta̱qˈuira̱k lix Raquel. Abanan quicuan chˈaˈajquilal saˈ xyoˈlajic li cˈulaˈal.
17. Nak yo̱ chi yoˈla̱c li cˈulaˈal, li ixk li yo̱ chi iloc re quixye: —Matcˈoxlac. Te̱lom la̱ cˈulaˈal li xyoˈla, chan.
18. Ut nak ac ca̱mc re, lix Raquel quixye: —Aj Benoni te̱qˈue chokˈ xcˈabaˈ li cˈulaˈal aˈin, chan ut quicam. Abanan li yucuaˈbej quixqˈue aj Benjamín chokˈ xcˈabaˈ.
19. Joˈcaˈin nak quicam lix Raquel ut quimukeˈ saˈ li be li naxic Efrata. Anakcuan Belén nayeman re li tenamit aˈan.
20. Laj Jacob quixxakab jun li nimla pec saˈ xbe̱n li camenak Raquel chokˈ retalil. Ut li pec aˈan toj cuan aran anakcuan.
21. Laj Israel qui-el aran ut quixyi̱b lix muheba̱l jun pacˈal li naˈajej Migdal-edar xcˈabaˈ.
22. Nak ac cuanqueb chic saˈ li naˈajej aˈan, laj Rubén quixchˈic rib riqˈuin lix Bilha li quicuan riqˈuin lix yucuaˈ joˈ rixakil. Cˈajoˈ nak quijoskˈoˈ laj Israel nak quirabi cˈaˈru quixba̱nu li ralal. Cablaju eb li ralal laj Jacob queˈcuan, li nayeman ajcuiˈ aj Israel re.
23. Aˈaneb aˈin li ralal li quicuan riqˈuin lix Lea. Laj Rubén, aˈan li asbej. Chirix chic aˈan quicuan laj Simeón, laj Leví, laj Judá, laj Isacar ut laj Zabulón.
24. Riqˈuin lix Raquel queˈcuan cuib li ralal laj Jacob. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj José ut laj Benjamín.
25. Ut quicuan ajcuiˈ cuib li ralal riqˈuin lix Bilha, lix mo̱s lix Raquel. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Dan ut laj Neftalí.
26. Ut quicuan ajcuiˈ cuib li ralal riqˈuin lix Zilpa, lix mo̱s lix Lea. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb: laj Gad ut laj Aser. Aˈaneb aˈin li ralal laj Jacob, li queˈyoˈla saˈ li naˈajej Padan-aram.
27. Laj Jacob co̱ saˈ li tenamit Mamre chirilbal laj Isaac lix yucuaˈ. Arba ut Hebrón nequeˈxye re li tenamit aˈan. Saˈ ajcuiˈ li naˈajej aˈan quicuan laj Abraham nak toj yoˈyo̱k.
28. Jun ciento riqˈuin ca̱cˈa̱l (180) chihab cuan re laj Isaac.
29. Nak ac ti̱x chic chi us, laj Isaac quicam ut coxtauheb lix xeˈto̱nil yucuaˈ. Laj Esaú ut laj Jacob queˈxmuk lix yucuaˈeb nak quicam.

  Genesis (35/50)