Genesis (30/50)  

1. Lix Raquel quixcakali lix Lea xban nak ma̱ jun lix cocˈal nacuan riqˈuin laj Jacob. Lix Raquel quixye re lix be̱lom: —La̱in tincuaj nak teˈcua̱nk incocˈal. Cui incˈaˈ teˈcua̱nk incocˈal, ¿cˈaˈru aj e nak yoˈyo̱kin? chan.
2. Laj Jacob quichal xjoskˈil saˈ xbe̱n lix Raquel ut quixye re: —¿Cˈaˈut nak nacaye chi joˈcan? ¿Ma la̱in ta biˈ Dios la̱in nak tinqˈueheb a̱cocˈal? chan.
3. Ut lix Raquel quixye re laj Jacob: —Tinqˈue a̱cue lix Bilha lin mo̱s re tatcua̱nk riqˈuin. Nak ta̱yoˈla̱k xcˈulaˈal, la̱in tinxoc chokˈ cue. Chi joˈcaˈin ta̱cua̱nk incocˈal, chan.
4. Lix Raquel quixqˈue lix mo̱s re laj Jacob re ta̱cua̱nk riqˈuin.
5. Ut lix Bilha quicana chi yaj aj ixk. Laj Jacob quicuan li ralal riqˈuin lix Bilha.
6. Tojoˈnak lix Raquel quixye: —Anakcuan aj Dan tinqˈue chokˈ xcˈabaˈ li cˈulaˈal aˈin xban nak li Ka̱cuaˈ Dios xrabi li cˈaˈru xintzˈa̱ma chiru. Xinrisi saˈ raylal ut quixqˈue cue jun lin cˈulaˈal, chan lix Raquel.
7. Laj Jacob quicuan jun chic li ralal riqˈuin lix Bilha.
8. Lix Raquel quixye: —Anakcuan aj Neftalí tinqˈue chokˈ xcˈabaˈ li cˈulaˈal aˈin xban nak xinyal inkˈe riqˈuin li cuas ut anakcuan cuan incocˈal, chan.
9. Chirix chic aˈin, lix Lea quixqˈue retal nak ma̱jiˈ chic nacuan junak lix cˈulaˈal. Lix Lea quixkˈaxtesi lix mo̱s, xZilpa xcˈabaˈ, saˈ rukˈ laj Jacob re nak ta̱cua̱nk riqˈuin.
10. Ut laj Jacob quicuan jun li ralal riqˈuin lix Zilpa.
11. Ut lix Lea quixxoc li cˈulaˈal chokˈ re ut quixye: —Us xak cue. Xcuan chic jun lin cˈulaˈal, chan. Ut aj Gad quixqˈue chokˈ xcˈabaˈ.
12. Ut laj Jacob quicuan cuiˈchic jun li ralal riqˈuin lix Zilpa.
13. Ut lix Lea quixye: —Cˈajoˈ xsahil saˈ inchˈo̱l. Anakcuan eb li ixk teˈxye nak us xak re chaˈkeb cue, chan. Ut aj Aser quixqˈue chokˈ xcˈabaˈ li cˈulaˈal.
14. Saˈ jun li cutan nak yo̱queb chi sicˈoc trigo saˈ cˈaleba̱l, laj Rubén quixtau aran li ixki kˈe̱n mandrágoras xcˈabaˈ, ut coxkˈaxtesi li ixki kˈe̱n saˈ rukˈ lix naˈ. Lix Raquel quiril nak cuan li ixki kˈe̱n riqˈuin lix Lea ut quixye re: —Ba̱nu usilal, qˈue chokˈ cue li ixki kˈe̱n li xcˈam chak la̱ yum, chan.
15. Lix Lea quixye re lix Raquel: —¿Cˈaˈ chic ru ta̱cuaj anakcuan? Ac xamakˈ lin be̱lom chicuu ut anakcuan ta̱cuaj ta̱makˈ cuiˈchic lin ixki kˈe̱n li xcˈam chak inyum, chan. Ut lix Raquel quichakˈoc ut quixye re, —Cui ta̱qˈue cue li ixki kˈe̱n, laj Jacob naru ta̱xic jun kˈojyi̱nak a̱cuiqˈuin, chan.
16. Nak laj Jacob quisukˈi chak chi sicˈoc trigo, lix Lea ticto qui-el chixcˈulbal ut quixye re: —Anakcuan tatcua̱nk jun kˈojyi̱nak cuiqˈuin. Aˈan aj e nak xinqˈue li ixki kˈe̱n re lix Raquel. Li ixki kˈe̱n aˈan, laj Rubén xcˈamoc chak re, chan. Ut saˈ li kˈojyi̱n aˈan laj Jacob quicuan riqˈuin lix Lea.
17. Lix Lea quicana chi yaj aj ixk. Ut quiyoˈla roˈ lix cˈulaˈal lix Lea xban nak li Dios quirabi lix tij.
18. Lix Lea quixye: —Anakcuan aj Isacar tinqˈue chokˈ xcˈabaˈ lin cˈulaˈal. Li Dios xqˈue jun chic lin ra̱bal xban nak la̱in junxilaj quinkˈaxtesi lin mo̱s re laj Jacob re nak ta̱cua̱nk riqˈuin, chan.
19. Laj Jacob quicuan xcuak li ralal riqˈuin lix Lea.
20. Ut lix Lea quixye: —Li Dios xqˈue jun chic lin ma̱tan. Anakcuan raro̱kin chic xban lin be̱lom xban nak cuakib li ralal ac xeˈyoˈla cuiqˈuin. Anakcuan aj Zabulón tinqˈue chokˈ xcˈabaˈ li cˈulaˈal aˈin, chan.
21. Chirix chic aˈan, quiyoˈla jun lix coˈ lix Lea ut xDina quixqˈue chokˈ xcˈabaˈ.
22. Li Dios quiril xtokˈoba̱l ru lix Raquel ut quirabi lix tij. Xban aˈan, li Dios quixqˈue chi cua̱nc xcocˈal.
23. Lix Raquel quicana chi yaj aj ixk. Ut quiyoˈla jun lix cˈulaˈal te̱lom. Quixye: —La̱in xinxuta̱nac xban nak ma̱ jun incocˈal cuan. Anakcuan li Dios xrisi inxuta̱n, chan.
24. Lix Raquel quixqˈue aj José chokˈ xcˈabaˈ lix cˈulaˈal. Quixye: —Aˈ taxak li Ka̱cuaˈ Dios chi-osobtesi̱nk cue ut tixqˈue ta chic junak incˈulaˈal te̱lom, chan.
25. Chirix lix yoˈlajic laj José, laj Jacob quia̱tinac riqˈuin laj Labán ut quixye re: —Anakcuan nacuaj nak tina̱canab chi xic saˈ lin tenamit li xinchal cuiˈ chak.
26. Tincˈameb li cuixakil chicuix, joˈ eb ajcuiˈ lin cocˈal. Xtzˈakloc li trabaj xinba̱nu a̱cuiqˈuin chirixeb la̱ rabin. La̱at cutan saken cha̱cuu cˈaˈru li trabaj xinba̱nu a̱cuiqˈuin. China̱canab chi xic anakcuan, chan.
27. Ut laj Labán quixye: —Ba̱nu usilal, cana̱kat cuiqˈuin. Xinqˈue retal nak saˈ a̱cˈabaˈ la̱at ninrosobtesi li Ka̱cuaˈ Dios.
28. Anakcuan ta̱ye cue joˈ nimal la̱ tojbal ta̱cuaj ut la̱in tatintoj, chan laj Labán.
29. Laj Jacob quixye re: —La̱at cutan saken cha̱cuu chanru nak xintrabajic a̱cuiqˈuin. Nacanau ajcuiˈ chanru nak xinchˈolaniheb la̱ queto̱mk, chan.
30. Julticak a̱cue nak xincˈulun a̱cuiqˈuin, incˈaˈ qˈui li cˈaˈru a̱cue. Ut anakcuan numtajenakeb xqˈuial li cˈaˈru a̱cue. Chalen cuoquic a̱cuiqˈuin, li Ka̱cuaˈ Dios xatrosobtesi inban. Ut anakcuan ¿jokˈe naru tintiquib trabajic re nak eb li cualal incˈajol ta̱cua̱nk cˈaˈru reheb? chan.
31. Laj Labán quixye re: —¿Joˈ nimal ta̱ru̱k tatintoj cuiˈ? chan. Laj Jacob quixye re: —Ma̱ joˈ nimal. Anakcuan cuan jun naˈleb tincuaj xyebal a̱cue. Incˈaˈ ninnau ma ta̱cuulak ta cha̱cuu. Cui tixcˈul a̱chˈo̱l, la̱in tincana̱k cuiˈchic chirilbaleb la̱ queto̱mk, chan.
32. Laj Jacob quixye re laj Labán: —La̱in tinxic saˈ xya̱nkeb la̱ queto̱mk. Ut tinsicˈ chokˈ cue li chiba̱t li repex rixeb ut li tzˈi̱b saˈ rixeb. Teˈcana̱k ajcuiˈ li carner li repex rixeb ut li tzˈi̱b saˈ rixeb joˈ eb ajcuiˈ li kˈek rixeb. Li queto̱mk aˈin tincˈam chokˈ cue chokˈ re̱kaj intojbal, chan.
33. Ut laj Jacob quixye ajcuiˈ: —Ma̱re mokon chic nak tatxic chirilbaleb lin queto̱mk, la̱at ta̱qˈue retal nak saˈ xya̱lal xinba̱nu. Cui ta̱tau li carner li moco kˈek ta rixeb ut li chiba̱t moco repex ta rixeb, naru ta̱ye nak la̱in xcuelkˈa eb aˈan a̱cuiqˈuin, chan.
34. Ut laj Labán quixye re: —Us. Xcˈul inchˈo̱l li cˈaˈru xaye, chan.
35. Chiru ajcuiˈ li cutan aˈan, co̱ laj Labán saˈ lix naˈajeb lix queto̱mk. Quirisiheb chixjunil li chiba̱t li repex rixeb joˈ ixk joˈ te̱lom. Quirisiheb ajcuiˈ li carner li kˈek rixeb. Laj Labán quixkˈaxtesiheb li queto̱mk aˈan saˈ rukˈeb li ralal re nak aˈan eb chic teˈilok re.
36. Ut laj Labán co̱ saˈ jun li naˈajej oxib cutan xnajtil riqˈuin laj Jacob. Ut laj Jacob quicana chirilbaleb lix queto̱mk laj Labán.
37. Laj Jacob quixsicˈ oxib pa̱y ru li cheˈ, aˈ li álamo, li avellano ut li castaño xcˈabaˈeb. Quixyocˈ eb li rukˈ li cheˈ li toj rax. Quixmichˈ caˈchˈin rixeb li cheˈ re nak teˈcˈutu̱nk chi repex rixeb li rukˈ cheˈ.
38. Laj Jacob quixqˈue retal nak eb li queto̱mk nequeˈbatzˈun chire li haˈ nak nequeˈcuulac chi ucˈac. Xban aˈan nak quixtususi li rukˈ cheˈ saˈ li haˈ re nak teˈril li cheˈ nak yo̱queb chi batzˈu̱nc.
39. Li queto̱mk queˈbatzˈun aran saˈ xcaˈyaba̱l eb li cheˈ li repex rixeb. Ut eb li cocˈ ral li queˈyoˈla repex rixeb.
40. Laj Jacob quixsicˈ ruheb li carner li repex rixeb ut li tzˈi̱b saˈ rixeb ut quixqˈue saˈ xya̱nkeb li re. Joˈ ajcuiˈ chixjunileb li kˈek rixeb li cuanqueb saˈ xya̱nkeb li re laj Labán, quixqˈue ajcuiˈ saˈ xya̱nkeb li re. Chi joˈcaˈin laj Jacob quirisi lix queto̱mk saˈ xya̱nkeb li re laj Labán.
41. Rajlal nak nequeˈcuulac li xul li ni̱nkeb xtibel ut cauheb rib chi batzˈu̱nc chire li haˈ, laj Jacob naxqˈue li cheˈ saˈ li haˈ re nak teˈril nak yo̱queb chi batzˈu̱nc.
42. Nak nequeˈcuulac li xul li incˈaˈ cauheb rib chi batzˈu̱nc, laj Jacob incˈaˈ naxqˈue li cheˈ saˈ li haˈ. Nak nequeˈyoˈla li raleb li xul li incˈaˈ cauheb rib queˈcana re laj Labán. Ut li raleb li xul li cauheb rib queˈcana chokˈ re laj Jacob.
43. Chi joˈcaˈin laj Jacob quinumta xbiomal. Quicuan nabaleb lix queto̱mk. Quicuan ajcuiˈ nabal lix camellos joˈ ajcuiˈ lix burros. Ut queˈcuan ajcuiˈ nabal lix mo̱s joˈ cui̱nk joˈ ixk.

  Genesis (30/50)