Genesis (25/50)  

1. Laj Abraham quixcˈam cuiˈchic jun rixakil xCetura xcˈabaˈ.
2. Ut queˈcuan xcocˈal riqˈuin. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb. Laj Zimram, laj Jocsán, laj Medán, laj Madián, laj Isbac, ut laj Súa.
3. Laj Jocsán, aˈan xyucuaˈeb laj Seba ut laj Dedán. Ut laj Dedán, aˈan xyucuaˈeb laj Asurim, laj Letusim ut laj Leumim.
4. Laj Madián, aˈan xyucuaˈeb laj Efa, laj Efer, laj Hanoc, laj Abida ut laj Elda. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Abraham li queˈcuan riqˈuin lix Cetura.
5. Chixjunil li cˈaˈru cuan re laj Abraham, laj Isaac quie̱chanin re.
6. Nak toj yoˈyo laj Abraham, quixqˈueheb xma̱tan li ralal xcˈajol li queˈcuan riqˈuineb jalan ixk. Quixtaklaheb saˈ jun cˈaleba̱l najt riqˈuin li naˈajej li cuan cuiˈ laj Isaac. Li naˈajej li queˈco̱eb cuiˈ, aˈan cuan saˈ xjayal li na-el cuiˈ chak li sakˈe.
7. Jun ciento riqˈuin oˈlaju xca̱cˈa̱l (175) chihab quiyoˈyo laj Abraham.
8. Nak ac ti̱x chic chi us laj Abraham quicam ut co̱ chixtaubaleb lix xeˈto̱nil yucuaˈ li ac camenakeb.
9. Laj Isaac ut laj Ismael queˈxmuk lix yucuaˈeb saˈ li ochoch pec li cuan saˈ li naˈajej Macpela. Li mukleba̱l aˈan cuan chi xcˈatk lix chˈochˈ laj Efrón li ralal laj Zohar laj hitita. Li naˈajej aˈan cuan chak jun pacˈal li naˈajej Mamre.
10. Laj Abraham quimukeˈ saˈ li naˈajej li queˈxmuk cuiˈ lix Sara li rixakil. Aˈan li chˈochˈ li quixlokˈ junxil laj Abraham riqˈuineb laj hititas.
11. Nak camenak chic laj Abraham, laj Isaac qui-osobtesi̱c xban li Dios. Laj Isaac quicuan saˈ li naˈajej cuan cuiˈ li yuˈam haˈ “Li yoˈyo̱quil Dios li na-iloc cue” xcˈabaˈ.
12. Aˈaneb aˈin chixjunileb li ralal xcˈajol laj Ismael, li ralal laj Abraham. Lix naˈ laj Ismael, aˈan lix Agar li chalenak chak Egipto. Aˈan li quicuan chokˈ xmo̱s lix Sara.
13. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal xcˈajol laj Ismael. Li xbe̱n, aˈan laj Nebaiot. Chirix chic aˈan queˈcuan laj Cedar, laj Adbeel ut laj Mibsam,
14. ut queˈcuan ajcuiˈ laj Misma, laj Duma ut laj Massa,
15. joˈ eb ajcuiˈ laj Hadar, laj Tema, laj Jetur, laj Nafis, ut laj Cedema. Laj Cedema, aˈan li i̱tzˈinbej.
16. Aˈaneb aˈin li cablaju chi ralal laj Ismael. Ac xtenamiteb li junju̱nk ut aˈaneb ajcuiˈ queˈcuan chokˈ rey saˈ lix tenamiteb.
17. Jun ciento riqˈuin cuuklaju xcaˈcˈa̱l (137) chihab cuan re laj Ismael nak quicam. Ut coxtauheb lix xeˈto̱nil yucuaˈ li ac camenakeb.
18. Eb li ralal laj Ismael queˈcuan saˈ li chˈochˈ li naticla saˈ li tenamit Havila ut naxic toj saˈ li tenamit Shur ut nacuulac toj saˈ li nuba̱l re li tenamit Asiria. Li naˈajej aˈin cuan saˈ xcaˈyaba̱l Egipto. Ut aran queˈxyi̱b lix naˈajeb laj Ismael usta incˈaˈ queˈraj lix comoneb.
19. Aˈaneb aˈin chixjunileb li ralal xcˈajol laj Isaac, li ralal laj Abraham.
20. Caˈcˈa̱l (40) chihab cuan re laj Isaac nak quixcˈam lix Rebeca chokˈ rixakil. Lix Rebeca, aˈan lix rabin laj Betuel aj arameo re li tenamit Padan-aram. Li ras lix Rebeca, aˈan laj Labán.
21. Laj Isaac quitijoc chiru li Ka̱cuaˈ Dios. Quitijoc chirix li rixakil xban nak ma̱ jun lix cocˈal nequeˈcuan. Li Ka̱cuaˈ Dios quirabi xtij laj Isaac. Ut lix Rebeca quicana chi yaj aj ixk.
22. Saˈ jun li cutan nak ma̱jiˈ nacuulac xcutanquil xyoˈlajic lix cˈulaˈal, lix Rebeca quirecˈa nak cˈajoˈ nak yo̱ chi ecˈa̱nc lix cˈulaˈal. Ut qui-oc xcˈaˈux riqˈuin li cˈaˈru quirecˈa. Lix Rebeca quixye saˈ xchˈo̱l: —¿Cˈaˈut nak yo̱quin chixcˈulbal chi joˈcaˈin? chan. Ut quitijoc chiru li Dios ut quixye: —¿Cˈaˈut nak yo̱quin chixcˈulbal chi joˈcaˈin? chan re li Dios.
23. Li Ka̱cuaˈ Dios quixye re lix Rebeca: —Li cocˈal li teˈyoˈla̱k, luteb. Li asbej ta̱cˈanjelak chiru li i̱tzˈinbej. Riqˈuin li cuib li cocˈal aˈin teˈcua̱nk cuib li ni̱nki tenamit. Jun li tenamit kˈaxal nimak xcuanquil chiru li tenamit jun chic. Ut incˈaˈ teˈxcˈam rib saˈ usilal, chan li Dios.
24. Ut luteb lix cocˈal lix Rebeca li queˈyoˈla.
25. Li xbe̱n li quiyoˈla kˈan xjolom ut kˈol is rix. Aj Esaú queˈxqˈue chokˈ xcˈabaˈ.
26. Nak quiyoˈla li i̱tzˈinbej, chapcho lix cux rok li asbej xban. Ut queˈxqˈue chokˈ xcˈabaˈ li i̱tzˈinbej aj Jacob. Oxcˈa̱l (60) chihab cuan re laj Isaac nak queˈyoˈla li ralal riqˈuin lix Rebeca.
27. Eb li cocˈal queˈqˈui. Nak ac nim chic laj Esaú, aˈan jun cha̱bil aj yo. Ut nacuulac chiru li cua̱nc saˈ qˈuicheˈ. Laj Jacob, aˈan jun cui̱nk kˈun xchˈo̱l ut nacuulac chiru li cua̱nc saˈ cab.
28. Laj Isaac kˈaxal naxra laj Esaú xban nak aˈan naxtiu li xul li naxyo chak. Ut laj Jacob, aˈan li kˈaxal raro xban lix Rebeca.
29. Saˈ jun li cutan laj Jacob yo̱ chixchikbal xtibel xcua nak quisukˈi chak laj Esaú chi yohoc. Laj Esaú lublu chi us.
30. Quixye re laj Jacob: —Qˈue bayak cue li tibel cua li cak ru li yo̱cat chixyi̱banquil. Numtajenak lin tzˈocajic, chan. Xban aˈin queˈxqˈue jun chic xcˈabaˈ laj Esaú. Aj Edom queˈxqˈue chokˈ xcab xcˈabaˈ.
31. Ut laj Jacob quixye re laj Esaú: —Tinqˈue a̱cue li cua cui ta̱cˈayi chokˈ cue la̱ primogenitura, li ta̱cue̱chani joˈ xbe̱n alalbej, chan.
32. Laj Esaú quixye re laj Jacob: —Cui tinca̱mk xban intzˈocajic, cˈaˈ ta cuiˈ ru ta̱oc cuiˈ cue li ma̱tan aˈan, chan.
33. Laj Jacob quixye re laj Esaú: —Ye cue anakcuan chiru li Dios nak ta̱cˈayi chokˈ cue, chan. Ut laj Esaú quixcˈayi chokˈ re laj Jacob li cˈaˈru quire̱chani raj joˈ jun xbe̱n alalbej.
34. Ut laj Jacob quixqˈue lix tibel xcua laj Esaú. Ut laj Esaú quicuaˈac chi us. Nak quirakeˈ chi cuaˈac co̱. Joˈcan nak laj Esaú quixtzˈekta̱na lix primogenitura, lix ma̱tan li quire̱chani raj xban nak aˈan li xbe̱n alalbej.

  Genesis (25/50)