Ezra (8/10)  

1. Laj Esdras quixye: —Aˈan aˈin lix cˈabaˈeb li queˈjolomin reheb li junju̱nk cabal ut li tzˈi̱banbileb xcˈabaˈ. Aˈaneb li queˈel Babilonia cuochben la̱in saˈ eb li cutan nak laj Artajerjes cuan chokˈ rey.
2. Laj Gersón xcomoneb li ralal xcˈajol laj Finees; laj Daniel, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Itamar; laj Hatús, xcomoneb li ralal xcˈajol laj David ut li ralal xcˈajol laj Secanías;
3. laj Zacarías xcomoneb li ralal xcˈajol laj Paros, aˈan cuanqueb jun ciento riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l (150).
4. Laj Elioenai, li ralal laj Zeraías xcomoneb li ralal xcˈajol laj Pahat-moab, aˈan cuanqueb cuib ciento (200).
5. Li ralal laj Jahaziel, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Secanías, aˈan cuanqueb oxib ciento (300).
6. Laj Ebed ralal laj Jonatán xcomoneb li ralal xcˈajol laj Adín, aˈan cuanqueb laje̱b roxcˈa̱l (50).
7. Laj Jesaías li ralal laj Atalías xcomoneb li ralal xcˈajol laj Elam, aˈan cuanqueb laje̱b xca̱cˈa̱l (70).
8. Laj Zebadías li ralal laj Micael xcomoneb li ralal xcˈajol laj Sefatías, aˈan cuanqueb ca̱cˈa̱l (80).
9. Laj Obadías li ralal laj Jehiel, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Joab, aˈan cuanqueb cuib ciento riqˈuin cuakxaklaju (218).
10. Li ralal laj Josifías, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Selomit, aˈan cuanqueb jun ciento riqˈuin oxcˈa̱l (160).
11. Laj Zacarías li ralal laj Bebai, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Bebai aˈan cuanqueb cuakxakib xcaˈcˈa̱l (28).
12. Laj Johanán li ralal laj Hacatán, xcomoneb li ralal xcˈajol laj Azgad, aˈan cuanqueb jun ciento riqˈuin laje̱b (110).
13. Laj Elifelet, laj Jeiel ut laj Semaías, aˈaneb li ralal xcˈajol laj Adonicam, li queˈcuan mokon. Aˈan cuanqueb oxcˈa̱l (60).
14. Laj Utai ut laj Zabud xcomoneb li ralal xcˈajol laj Bigvai, aˈan cuanqueb oxcˈa̱l (60).
15. Aran kachˈutub kib chire li nimaˈ Ahava. Xocana aran oxib cutan cuochbeneb li xeˈchal chicuix. Quin-oc xsiqˈuinquil laj levita saˈ xya̱nkeb ut ma̱ jun quintau.
16. Joˈcan nak quinbokeb laj Eliezer, laj Ariel, laj Semaías, laj Elnatán, laj Jarib, laj Elnatán jun chic, laj Natán, laj Zacarías ut laj Mesulam. Eb li cui̱nk aˈin, aˈaneb laj cˈamol be. Ut quinbokeb ajcuiˈ laj Joiarib ut laj Elnatán. Aˈaneb laj tzolonel.
17. Quintaklaheb riqˈuin laj Iddo, li nataklan saˈ li naˈajej Casifia. Quinye reheb cˈaˈru teˈxye re laj Iddo ut reheb ajcuiˈ li rochben li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo li cuan saˈ li naˈajej Casifia. Quintaklaheb aran re nak teˈxsicˈ ani teˈxic chi cˈanjelac saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ.
18. Ut xban nak li Dios yo̱ chi tenkˈa̱nc ke, queˈxtau chak laj Serebías re ta̱xic chi cˈanjelac. Aˈan jun cui̱nk cha̱bil xnaˈleb xcomoneb li ralal xcˈajol laj Mahli laj levita. Queˈchal rochben li ralal ut li ras. Cuakxaklajuheb (18) chixjunileb.
19. Ut queˈchal ajcuiˈ laj Hasabías rochben laj Jesaías xcomoneb li ralal xcˈajol laj Merari. Queˈchal rochben li ralal ut li ras. Junmayeb (20) chixjunileb.
20. Queˈchal ajcuiˈ cuib ciento riqˈuin junmay (220) chi cˈanjelac saˈ li templo. Aˈaneb li ralal xcˈajol li queˈxakaba̱c junxil xban laj David ut xbaneb li nequeˈtaklan re nak eb aˈan teˈcˈanjelak saˈ li templo chixtenkˈanquileb laj levita. Ut quitzˈi̱ba̱c xcˈabaˈeb li junju̱nk.
21. Aran chire li nimaˈ Ahava, la̱in quinye reheb nak to-ayuni̱k ut takacubsi kib chiru li Ka̱cuaˈ. Takatzˈa̱ma chiru nak aˈan ta̱tenkˈa̱nk ke ut ta̱ilok ke re nak ma̱cˈaˈ takacˈul la̱o, chi moco li kacocˈal chi moco li cˈaˈru cuan ke nak yo̱ko chi xic.
22. Quinxuta̱nac xtzˈa̱manquil chiru li rey nak tixtaklaheb lix soldado ut lix carruaje chikacolbal chiruheb li xicˈ nequeˈiloc ke nak yo̱ko chi xic. Ac xinye re li rey chi joˈcaˈin: —Li Ka̱cuaˈ li kaDios cuan riqˈuineb li ani nequeˈqˈuehoc xlokˈal ut aˈan ta̱tenkˈa̱nk reheb. Abanan najoskˈoˈ saˈ xbe̱neb li ani natzˈekta̱nan re, chanquin.
23. Joˈcan nak co-ayunic ut katzˈa̱ma katenkˈanquil chiru li Dios. Ut li Dios quirabi li katij.
24. Ut quinsicˈ ruheb cablaju laj tij. Aˈaneb laj Serebías, ut laj Hasabías rochbeneb laje̱b chic laj tij.
25. Ut quinbis chiruheb li plata, li oro ut li secˈ li queˈxqˈue chokˈ xmayej re li Ka̱cuaˈ li kaDios li rey, ut eb laj qˈuehol naˈleb li rey, ut eb li nequeˈcˈanjelac chiru li rey, joˈqueb ajcuiˈ laj Israel li cuanqueb aran.
26. Aˈan aˈin xqˈuial li quinbis ut quinkˈaxtesi reheb: jun xcaˈcˈa̱l mil riqˈuin ca̱hib ciento riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l (21,450) bis li plata, jun ciento li secˈ plata, ut oxib mil riqˈuin oxib ciento (3,300) bis li oro.
27. Ut quinkˈaxtesi ajcuiˈ reheb junmay li secˈ oro, cuaklaju libra ra̱lal, ut cuib li cha̱bil secˈ bronce jiˈbil chi us ut nalemtzˈun, kˈaxal terto xtzˈak joˈ li oro.
28. Ut quinye reheb: —La̱ex kˈaxtesinbilex saˈ rukˈ li Ka̱cuaˈ. Joˈcan ajcuiˈ li secˈ aˈin ut li plata ut li oro. Qui-ala saˈ xchˈo̱leb li kaxeˈto̱nil yucuaˈ xqˈuebal chokˈ xmayejeb re li Ka̱cuaˈ Dios.
29. Te̱ril ut te̱xoc chi us re nak ma̱cˈaˈ teˈxcˈul chalen toj te̱bis chiruheb li nequeˈtaklan saˈ xbe̱neb laj judío ut chiruheb laj tij. Ut te̱bis chiruheb laj levita ut chiruheb li nequeˈjolomin re li junju̱nk cabal li cuanqueb Jerusalén. Te̱bis aran saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ, chanquin reheb.
30. Eb laj tij ut eb laj levita queˈxcˈul li plata ut li oro ut li secˈ li quibiseˈ chiruheb re teˈxcˈam Jerusalén saˈ lix templo li Ka̱cuaˈ li kaDios.
31. Cablaju xbe li xbe̱n po co-el aran cuan cuiˈ li nimaˈ Ahava ut co̱o Jerusalén. Li Ka̱cuaˈ cuan kiqˈuin ut aˈan quicoloc ke chiruheb li xicˈ nequeˈiloc ke joˈqueb ajcuiˈ chiruheb laj e̱lkˈ li cuanqueb saˈ li be li co̱o cuiˈ.
32. Cocuulac Jerusalén ut aran cohilan oxib cutan.
33. Ut saˈ xca̱ li cutan kabis li oro, li plata ut li secˈ li kacˈam saˈ rochoch li Dios ut kakˈaxtesi re laj Meremot laj tij li ralal laj Urías. Rochben aˈan cuan laj Eleazar ralal laj Finees, ut cuanqueb ajcuiˈ rochbeneb laj levita, laj Jozabad ralal laj Jesúa ut laj Noadías ralal laj Binúi.
34. Chiru ajcuiˈ li cutan aˈan quibiseˈ ut qui-ajla̱c ut quikˈaxtesi̱c ajcuiˈ li queˈxcˈam. Ut quitzˈi̱ba̱c retalil joˈ qˈuial qui-el chixjunil.
35. Chirix aˈan, chixjunileb li queˈsukˈi Jerusalén queˈxmayeja li cˈatbil xul chiru li Ka̱cuaˈ, lix Dioseb laj Israel. Queˈxmayeja cablaju li toro reheb li cablaju xte̱paleb laj Israel. Queˈxmayeja ajcuiˈ cuaklaju roˈcˈa̱l (96) li te̱lom carner ut cuuklaju xca̱cˈa̱l (77) li cocˈ carner ut queˈxmayeja ajcuiˈ cablaju li te̱lom chiba̱t re xpatzˈbal xcuybal xma̱queb. Chixjunil aˈin queˈxcˈat chiru li Ka̱cuaˈ chokˈ xmayejeb.
36. Ut queˈxkˈaxtesi li chakˈrab li quixqˈue li rey reheb li cuanqueb saˈ xcuanquil ut reheb ajcuiˈ li nequeˈtaklan saˈ eb li tenamit li cuanqueb jun pacˈal li nimaˈ Eufrates. Ut eb aˈan queˈxtenkˈaheb li tenamit ut queˈoquen ajcuiˈ chixyi̱banquil lix templo li Dios.

  Ezra (8/10)