Ezekiel (45/48)  

1. Nak ta̱jeqˈui li chˈochˈ riqˈuin bu̱lic re xqˈuebal reheb laj Israel li joˈ qˈuial teˈtzˈak, jun jachal ta̱kˈaxtesi̱k re li Ka̱cuaˈ. Lix bisbal, aˈan cablaju kilómetro riqˈuin media xnimal rok ut laje̱b kilómetro xnimal ru. Chixjunil li naˈajej aˈin santobresinbilak.
2. Saˈ li naˈajej aˈan ta̱xocma̱nk jun li naˈajej ca̱ xucu̱t chokˈ xnaˈaj li templo. Cuib ciento metro riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l metro xnimal ru, ut cuib ciento metro riqˈuin laje̱b roxcˈa̱l metro xnimal rok. Chixjun sutam li naˈajej aˈan ta̱cua̱nk li pachˈayaˈ o̱b xcaˈcˈa̱l metro xnimal ru.
3. Saˈ li naˈajej li kˈaxtesinbil re li Ka̱cuaˈ ta̱canab jun li naˈajej cablaju kilómetro xnimal rok ut o̱b kilómetro xnimal ru. Aˈanak li naˈajej li kˈaxal lokˈ xban nak aran ta̱yi̱ba̱k li templo.
4. Li chˈochˈ aˈin kˈaxtesinbil re li Dios. Ut aran teˈxyi̱b lix naˈajeb laj tij li nequeˈcˈanjelac chiru li Ka̱cuaˈ saˈ li templo. Ut ta̱cˈanjelak ajcuiˈ li naˈajej aˈin chokˈ xnaˈaj li templo.
5. Ut ta̱canab ajcuiˈ jun chic li naˈajej reheb laj levita li nequeˈcˈanjelac saˈ li templo. Li naˈajej aˈan cablaju kilómetro riqˈuin media xnimal rok ut o̱b kilómetro xnimal ru. Aran teˈxyi̱b lix cocˈ tenamiteb re teˈcua̱nk cuiˈ.
6. Chixcˈatk lix naˈaj li templo ta̱canaba̱k jun chic li chˈochˈ. Aˈan cablaju kilómetro riqˈuin media lix nimal rok ut cuib kilómetro riqˈuin media lix nimal ru. Aˈan ta̱cˈanjelak chokˈ xnaˈaj lix tenamiteb laj Israel.
7. Ut ta̱canaba̱k ajcuiˈ jun li chˈochˈ chokˈ re li rey chixcˈatk lix naˈaj li templo. Li naˈajej aˈan ta̱cuulak toj saˈ li nuba̱l saˈ li oeste ut ta̱cuulak toj saˈ li nuba̱l saˈ li este. Li naˈajej aˈan cua̱nk chixcˈatk li tenamit Jerusalén. Lix nimal juntakˈe̱t riqˈuin xnimal li teˈxcˈul lix te̱paleb laj Israel.
8. Li chˈochˈ aˈin re li ta̱takla̱nk saˈ xbe̱neb laj Israel re nak incˈaˈ chic tixrahobtesiheb lin tenamit riqˈuin xmakˈbal lix naˈajeb. Tixcanab ban lix chˈochˈeb lix te̱paleb laj Israel aˈ yal chanru lix qˈuialeb.
9. Li nimajcual Dios quixye: —La̱ex li nequextaklan saˈ xbe̱neb lin tenamit Israel, tzˈakal li rahobtesi̱nc li xeba̱nu. Canabomak xba̱nunquil li ma̱usilal. Cheba̱nu ban li us ut chexcua̱nk saˈ ti̱quilal. Canabomak xmakˈbal lix chˈochˈeb lin tenamit, chan.
10. Nak texbisok, chexbisok chi tzˈakal aˈ yal cˈaˈru li te̱bis.
11. Li bisleb bato li nequebis cuiˈ li haˈ ut li bisleb efa li nequebis cuiˈ li chaki, juntakˈe̱t nequeˈbisoc. Eb aˈan jun saˈ xlaje̱tkil li bisleb homer. La̱ex texbisok riqˈuineb li bisleb aˈin.
12. Junmay geras, aˈan jun siclo. Jun siclo, aˈan junlaju gramos. Oxcˈa̱l siclos, aˈan jun mina.
13. Nak te̱qˈue le̱ mayej re li ru le̱ trigo ut le̱ cebada, oxcˈa̱l jachal te̱risi. Jun jachal reheb aˈan te̱qˈue chokˈ e̱mayej.
14. Joˈcan ajcuiˈ te̱ba̱nu riqˈuin le̱ aceite. Juntakˈe̱t te̱risi li jun ciento jachal. Jun jachal reheb aˈan te̱qˈue chokˈ e̱mayej.
15. Li caˈcab ciento le̱ carner te̱qˈue junju̱nk chokˈ e̱mayej. Te̱qˈue li ni̱nk xtibel li xeˈqˈuiresi̱c Israel. Te̱kˈaxtesiheb chokˈ e̱cˈatbil mayej ut re xcˈambal e̱rib saˈ usilal riqˈuin li Dios ut re ajcuiˈ xtzˈa̱manquil xcuybal le̱ ma̱c, chan li nimajcual Dios.
16. Tento nak chixjunileb laj Israel teˈxcˈam lix mayej ut teˈxkˈaxtesi re li rey li nataklan saˈ xbe̱neb.
17. Ta̱cana̱k saˈ xbe̱n li rey xkˈaxtesinquil li xul re li cˈatbil mayej. Ut aˈan ajcuiˈ ta̱kˈaxtesi̱nk re li ru li acui̱mk ut li vino li nequeˈxmayeja. Tixqˈue li cˈatbil mayej ut li mayej re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb ut re xcˈambaleb rib saˈ usilal riqˈuin li Dios. Tixba̱nu aˈan nak nequeˈxninkˈei lix yoˈlajic li po ut nak nequeˈxninkˈei li hiloba̱l cutan ut nak nequeˈxba̱nu li ninkˈe jun chˈol chic. Li rey ta̱mayejak saˈ xcˈabaˈeb chixjunileb laj Israel.
18. Li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios quixye: —Saˈ li xbe̱n cutan re li xbe̱n po te̱mayeja jun li toro li tzˈakalak re ru. Te̱ba̱nu aˈan re xsantobresinquil li templo.
19. Laj tij tixcˈam lix quiqˈuel li xul li quimayeja̱c re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb. Tixqˈue li quicˈ saˈ li rokechal li templo. Tixqˈue ajcuiˈ saˈ lix xuc li artal saˈ xca̱ pacˈalil. Ut tixqˈue ajcuiˈ saˈ li okech re li oqueba̱l re li neba̱l li cuan chi saˈ.
20. Saˈ li xcuuk li cutan re li po ta̱qˈue cuiˈchic li mayej re xtzˈa̱manquil xcuybal lix ma̱queb li teˈma̱cobk chi incˈaˈ xeˈxqˈue retal ut chi incˈaˈ yal queˈraj xchˈo̱l. Riqˈuin aˈin santobresinbilak li templo.
21. Saˈ li ca̱laju xbe li xbe̱n po te̱tiquib xninkˈeinquil li pascua. Chiru cuukub cutan te̱cuaˈ li caxlan cua li ma̱cˈaˈ xchˈamal.
22. Saˈ li xbe̱n cutan re li ninkˈe li rey tixqˈue jun li toro li ta̱mayeja̱k re xtzˈa̱manquil xcuybal xma̱c aˈan ut re ajcuiˈ xtzˈa̱manquil xcuybal xma̱queb li tenamit.
23. Rajlal cutan chiru li cuukub cutan nak yo̱k li ninkˈe, li rey tixqˈue chokˈ cˈatbil mayej chiru li Ka̱cuaˈ cuukub li toro, ut cuukub li carner te̱lom li ma̱cˈaˈ re̱qˈueb. Ut rajlal cutan tixmayeja junju̱nk li chiba̱t te̱lom re xpatzˈbal xcuybaleb xma̱c. Tzˈakalakeb re ru li xul li tixmayeja.
24. Ut tixmayeja ajcuiˈ ru li racui̱mk riqˈuin li cˈatbil mayej. Tixmayeja junmay litro li ru li acui̱mk trigo ut oxib litro riqˈuin media litro li aceite rochbeneb li junju̱nk chi xul.
25. Ut tixqˈue ajcuiˈ li mayej re li ninkˈe nak nequeˈxyi̱b li cocˈ muheba̱l. Li ninkˈe aˈan naticla saˈ li oˈlaju xbe li xcuuk po. Chiru cuukub cutan nak yo̱k li ninkˈe li rey tixqˈue li mayej joˈ naxba̱nu rajlal re xtzˈa̱manquil xcuybal xma̱queb, ut tixqˈue ajcuiˈ li mayej li nacˈatman, joˈ ajcuiˈ li ru li acui̱mk ut li aceite.

  Ezekiel (45/48)