Exodus (6/40)  

1. Ut li Ka̱cuaˈ Dios quixye re laj Moisés: —Anakcuan ta̱cuil cˈaˈru tinba̱nu re laj Faraón. Moco caˈaj cuiˈ ta tixcanabeb chi xic laj Israel. Saˈ joskˈil ban tixyolesiheb nak ta̱risiheb saˈ lix tenamit, chan li Dios.
2. Li Dios quixye ajcuiˈ re laj Moisés, —La̱in li nimajcual Dios.
3. La̱in quincˈutbesi chiruheb laj Abraham, laj Isaac joˈ ajcuiˈ laj Jacob nak la̱in li nimajcual Dios. Aban incˈaˈ quincˈutbesi chiruheb nak la̱in li Dios li nacoloc.
4. La̱in quinba̱nu lin contrato riqˈuineb ut quinyechiˈi reheb li naˈajej Canaán. Yal aj numeleb nak queˈhilan aran.
5. Ut la̱in xcuabi nak yo̱queb chi ya̱bac laj Israel, li yo̱queb xrahobtesinquil xbaneb laj Egipto. Xjulticoˈ cue li usilal quinyechiˈi chak reheb.
6. Ta̱ye reheb laj Israel li tinye a̱cue anakcuan. La̱in li nimajcual Dios ut la̱in ajcuiˈ tin-isi̱nk reheb saˈ li cacuil trabaj saˈ rukˈeb laj Egipto. La̱in tincolok reheb saˈ xya̱lal nak tinrahobtesiheb laj Egipto nak tincˈut lin cuanquil chiruheb.
7. La̱in texinqˈue chokˈ intenamit. La̱inak le̱ Dios. La̱ex te̱nau nak la̱in li nimajcual Dios li ta̱isi̱nk e̱re saˈ li cacuil trabaj saˈ rukˈeb laj Egipto.
8. La̱in texincˈam saˈ li naˈajej li quinyechiˈi reheb laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob. Relic chi ya̱l te̱re̱chani li naˈajej saˈ incˈabaˈ la̱in. La̱in li nimajcual Dios li nacoloc e̱re, chan li Dios.
9. Laj Moisés quia̱tinac riqˈuineb laj Israel joˈ quiyeheˈ re xban li Dios. Ut eb aˈan incˈaˈ queˈrabi li ra̱tin xban nak ac xeˈchˈinan xchˈo̱leb ut tacuajenakeb xban lix cacuil trabaj.
10. Ut li Ka̱cuaˈ Dios quixye re laj Moisés:
11. —Tatxic cuiˈchic chi a̱tinac riqˈuin laj Faraón lix reyeb laj Egipto. Ta̱ye re nak tixcanabeb chi e̱lc laj Israel saˈ lix tenamit, chan li Dios.
12. Laj Moisés quixye re li Ka̱cuaˈ Dios: —La̱at nacanau nak eb laj Israel incˈaˈ nequeˈxpa̱b li cua̱tin. Cui eb aˈan incˈaˈ nequeˈabin chicuu, ¿ma tojaˈ ta chic laj Faraón ta̱abi̱nk chicuu? La̱in incˈaˈ ninnau a̱tinac chi us, chan laj Moisés.
13. Ut li Ka̱cuaˈ Dios quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut laj Aarón. Quixqˈue li chakˈrab reheb laj Israel joˈ ajcuiˈ laj Faraón re nak teˈisi̱k laj Israel saˈ li tenamit Egipto.
14. Aˈaneb aˈin li yucuaˈbej saˈ xya̱nkeb li ralal xcˈajol laj Israel. Li xbe̱n ralal laj Israel, aˈan laj Rubén. Ut eb li ralal laj Rubén, aˈaneb aˈin: laj Hanoc, laj Falú, laj Hezrón, ut laj Carmi. Aˈaneb li ralal laj Rubén.
15. Aˈaneb aˈin li ralal laj Simeón: laj Jemuel, laj Jamín, laj Ohad, laj Jaquín, laj Zohar, ut laj Saúl li quicuan riqˈuin jun ixk aj cananea. Aˈaneb li ralal laj Simeón.
16. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈeb li ralal laj Leví: laj Gersón, laj Coat, ut laj Merari. Aˈaneb li ralal xcˈajol laj Leví. Jun ciento riqˈuin cuuklaju xcaˈcˈa̱l (137) chihab cuan re laj Leví nak quicam.
17. Aˈaneb aˈin li ralal laj Gersón: laj Libni ut laj Simei. Aˈaneb li ralal laj Gersón.
18. Aˈaneb aˈin li ralal laj Coat: laj Amram, laj Izhar, laj Hebrón ut laj Uziel. Jun ciento riqˈuin oxlaju xcaˈcˈa̱l (133) chihab cuan re laj Coat nak quicam.
19. Aˈaneb aˈin li ralal laj Merari: laj Mahli ut laj Musi. Aˈaneb li ralal laj Leví.
20. Laj Amram quixcˈam chokˈ rixakil li ri̱tzˈin lix yucuaˈ lix Jocabed xcˈabaˈ. Quicuan cuib li ralal riqˈuin. Laj Aarón ut aj Moisés xcˈabaˈeb. Jun ciento riqˈuin cuuklaju xcaˈcˈa̱l (137) chihab cuan re nak quicam.
21. Aˈaneb aˈin li ralal laj Izhar: laj Coré, laj Nefeg ut laj Zicri.
22. Aˈaneb aˈin li ralal laj Uziel, laj Misael, laj Elzafán ut laj Sitri.
23. Laj Aarón quixcˈam chokˈ rixakil lix Elisabet lix coˈ lix Aminadab li ri̱tzˈin laj Naasón. Laj Aarón quicuan ca̱hib li ralal riqˈuin. Aˈaneb aˈin lix cˈabaˈ: laj Nadab, laj Abiú, laj Eleazar ut laj Itamar.
24. Aˈaneb aˈin li ralal laj Coré: laj Asir, laj Elcana ut laj Abiasaf. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajoleb laj coreítas.
25. Laj Eleazar li ralal laj Aarón, quixcˈam chokˈ rixakil jun lix rabin laj Futiel. Ut quicuan li ralal riqˈuin aj Finees xcˈabaˈ. Aˈaneb li queˈtaklan reheb li yucuaˈbej saˈ xya̱nkeb laj levitas. Aˈaneb aˈin li ralal xcˈajol laj Eleazar.
26. Aˈ laj Aarón ut laj Moisés aˈaneb li queˈa̱tina̱c xban li Ka̱cuaˈ Dios ut quixye reheb nak teˈrisiheb laj Israel saˈ li tenamit Egipto chi tzoltzo.
27. Laj Moisés ut laj Aarón aˈaneb li queˈa̱tinac riqˈuin li rey Faraón re nak ta̱risiheb laj Israel saˈ li tenamit Egipto.
28. (-29) Saˈ li cutan nak li Ka̱cuaˈ Dios quia̱tinac riqˈuin laj Moisés aran saˈ li tenamit Egipto, quixye re: —La̱in li Ka̱cuaˈ Dios. Chixjunil li tinye a̱cue, la̱at ta̱ye re laj Faraón lix reyeb laj Egipto, chan.
30. Ut laj Moisés quixye: —La̱in incˈaˈ ninnau a̱tinac chi us. ¿Chanru nak laj Faraón tixpa̱b li cˈaˈru tinye la̱in? chan.

  Exodus (6/40)