Exodus (28/40)  

1. Saˈ xya̱nkeb laj Israel ta̱sicˈ ru la̱ cuas laj Aarón joˈqueb ajcuiˈ li ralal. Aˈaneb laj Nadab, laj Abiú, laj Eleazar ut laj Itamar. Aˈaneb li ta̱xakabeb chi cˈanjelac chicuu chokˈ aj tij.
2. Ta̱yi̱b li rakˈ laj Aarón la̱ cuas chi cha̱bil xyi̱banquil. Riqˈuin li rakˈ aˈan ta̱cutu̱nk nak aˈan laj tij ut lokˈ lix cˈanjel.
3. Tat-a̱tinak riqˈuineb chixjunileb laj yi̱bom tˈicr li xinqˈueheb xnaˈleb. Ta̱ye reheb nak teˈxyi̱b li rakˈ laj Aarón xban nak aˈan li te̱kˈaxtesi chi cˈanjelac chicuu chokˈ aj tij.
4. Joˈcaˈin nak te̱yi̱b li rakˈeb: li rakˈ li nim rok li nequeˈxqˈue toj chi saˈ (túnica), ut li rakˈ jun chic li nequeˈxqˈue saˈ xbe̱n (manto)2, ut li rakˈ jun chic li kˈaxal cha̱bil xyi̱banquil li nequeˈxqˈue toj saˈ xbe̱n (efod)3. Ut teˈxyi̱b ajcuiˈ li tˈicr li nequeˈxqˈue chire xchˈo̱l (pectoral)4 joˈ ajcuiˈ lix cˈa̱mal xsaˈ (cinturón)5 ut li tˈicr li nequeˈxbacˈ saˈ xjolom (mitra)6. Joˈcan nak yi̱bomak chi cha̱bil li rakˈ la̱ cuas laj Aarón joˈ eb ajcuiˈ li ralal re nak eb aˈan teˈcˈanjelak chicuu chokˈ aj tij.
5. Li cˈaˈru ta̱cˈanjelak chiruheb li teˈyi̱ba̱nk re li rakˈeb, aˈan aˈin: li oro, li nokˈ azul, li nokˈ púrpura, li nokˈ cak ut li bakbil nokˈ lino.
6. Li efod li rakˈ li teˈxqˈue toj saˈ xbe̱n, aˈan yi̱banbilak riqˈuin oro, ut riqˈuin li nokˈ azul, li nokˈ púrpura ut li nokˈ cak ut li bakbil nokˈ lino. Teˈxqˈue lix sahob ru chi cha̱bil xyi̱banquil.
7. Cuib pere̱l ru te̱qˈue, jun pere̱l chiru ut jun pere̱l chirix. Saˈ xbe̱n xtel teˈxcˈul rib.
8. Lix bacˈbal xsaˈ te̱yi̱b juntakˈe̱t xyi̱banquil riqˈuin li efod. Te̱yi̱b riqˈuin oro ut riqˈuin li nokˈ azul, li nokˈ púrpura ut li nokˈ cak ut li bakbil nokˈ lino.
9. Ta̱sicˈ cuib li pec ónice ut chiru li pec aˈan ta̱tzˈi̱ba xcˈabaˈeb li cablaju chi ralal laj Israel.
10. Ta̱tzˈi̱ba cuakib chi cˈabaˈej chiru li junju̱nk chi pec chi tustu, aˈ yal ani quiyoˈla xbe̱n cua.
11. Nak ta̱tzˈi̱ba lix cˈabaˈeb chiru li pec aˈan, juchˈbil te̱ba̱nu joˈ nequeˈxba̱nu nak nequeˈxyi̱b li chˈi̱chˈ re li sello. Ut li pec aˈin li tzˈi̱banbil cuiˈ lix cˈabaˈeb, te̱letz chiru li oro.
12. Te̱letz li pec aˈan, saˈ xbe̱n xtel li rakˈ efod li naxcˈul cuiˈ rib li cuib pere̱l retalil li ralal xcˈajol laj Israel. Chi joˈcan li pec aˈan junelic ta̱cua̱nk saˈ xbe̱n xtel laj Aarón re xjulticanquil chiru li Ka̱cuaˈ li ralal xcˈajoleb laj Israel.
13. Te̱letz li pec chiru li oro,
14. ut te̱yi̱b cuib lix cˈamal riqˈuin tzˈakal oro. Tzˈulbil ru te̱qˈue. Ut riqˈuin lix cˈa̱mal aˈan, te̱chap li pec li tzˈi̱banbil cuiˈ lix cˈabaˈeb li ralal xcˈajol laj Israel.
15. Ut te̱yi̱b ajcuiˈ li pectoral li nequeˈxqˈue chire xchˈo̱l retalil li ti̱quilal. Te̱yi̱b chi cha̱bil xyi̱banquil joˈ nak te̱yi̱b li efod. Yi̱banbilak riqˈuin oro, ut riqˈuin li nokˈ azul, li nokˈ púrpura ut li nokˈ cak ut li bakbil nokˈ lino.
16. Te̱yi̱b chi ca̱ xucu̱t, cuib xcaˈcˈa̱l centímetro saˈ xca̱ pacˈalil. Basbo li re te̱qˈue.
17. Ut ca̱hib tzol li terto̱quil pec te̱letz chiru. Saˈ li xbe̱n tzol li cha̱bil pec li te̱qˈue, aˈan jun li sárdica, jun li topacio ut jun li carbunclo.
18. Saˈ li xcab tzol te̱qˈue li cha̱bil pec esmeralda, zafiro ut diamante.
19. Ut saˈ li rox tzol te̱qˈue li cha̱bil pec jacinto, ágata ut amatista.
20. Ut saˈ li xca̱ tzol te̱qˈue li cha̱bil pec berilo, ónice ut jaspe. Chixjunileb li pec aˈin te̱letz chiru li oro.
21. Tento nak te̱qˈue cablaju li pec xban nak cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel. Chiru li junju̱nk chi pec aˈan te̱tzˈi̱ba lix cˈabaˈ chixju̱nkaleb li ralal xcˈajol laj Israel. Juchˈbil te̱ba̱nu joˈ nak nequeˈxyi̱b jun li chˈi̱chˈ re xyi̱banquil li sello.
22. Ut te̱yi̱b ajcuiˈ cuib lix cˈa̱mal li pectoral riqˈuin tzˈakal oro tzˈulbil ru.
23. Te̱yi̱b cuib li argollas riqˈuin oro ut te̱letz saˈ xuc saˈ xcaˈ pacˈalil li nacana takecˈ.
24. Ut te̱numsi lix cˈa̱mal oro saˈ li argollas li cuan saˈ xuc saˈ xcaˈ pacˈalil li pectoral.
25. Lix cˈa̱mal li pectoral teˈxchap rib riqˈuin li ónice li cuan saˈ xbe̱n xtel li efod saˈ li jun pere̱l li nacana chiru.
26. Te̱yi̱b cuib chic li argollas riqˈuin oro ut te̱letz saˈ xxuc li pectoral xcaˈ pacˈalil li nacana takˈa. Te̱letz chirix li pectoral re nak chiru li efod ta̱cana̱k.
27. Te̱yi̱b cuib chic li argollas oro ut te̱letz chiru li efod takecˈ caˈchˈin saˈ xbe̱n xcˈa̱mal xsaˈ.
28. Ut te̱bacˈ riqˈuin jun cˈam azul saˈ li argollas re xchapbal li pectoral riqˈuin li efod re nak li pectoral tixchap rib chi us riqˈuin li efod ut incˈaˈ ta̱ecˈa̱nk saˈ xnaˈaj.
29. Chi joˈcaˈin tixcˈam chire xchˈo̱l laj Aarón li pectoral retalil li ti̱quilal, li tzˈi̱banbil cuiˈ lix cˈabaˈeb li cablaju xte̱paleb li ralal xcˈajol laj Israel. Tixcˈam chire xchˈo̱l li pectoral rajlal nak ta̱oc saˈ li Santil Naˈajej ut laj Aarón junelic tixjultica chiru li Ka̱cuaˈ eb li ralal xcˈajol laj Israel.
30. Ut te̱qˈue li Urim ut li Tumim saˈ li pectoral re nak cua̱nk chire xchˈo̱l laj Aarón nak ta̱oc saˈ li tabernáculo chiru li Ka̱cuaˈ. Joˈcan nak laj Aarón junelic tixcˈam chire xchˈo̱l li Urim ut li Tumim nak ta̱oc chiru li Ka̱cuaˈ re nak ta̱ru̱k ta̱tzˈilok a̱tin chirixeb laj Israel.
31. Li rakˈ li naxqˈue saˈ xbe̱n li saki túnica, te̱yi̱b riqˈuin tˈicr azul.
32. Te̱canab xnaˈaj lix cux chi teto, ut te̱quem jun li tˈicr chokˈ xta lix cux re nak incˈaˈ ta̱pejekˈ nak ta̱rocsi saˈ xjolom.
33. Te̱qˈue li granada chire chokˈ xsahob ru yi̱banbil riqˈuin nokˈ azul, nokˈ púrpura ut nokˈ cak. Ut te̱qˈue li cocˈ campana yi̱banbil riqˈuin oro.
34. Te̱qˈue jun li granada, jun li campana, ut jun chic li granada ut jun chic li campana. Joˈcaˈin te̱ba̱nu chire li rakˈ.
35. Laj Aarón tento nak tixqˈue li rakˈ aˈin chirix nak ta̱oc chi cˈanjelac saˈ li tabernáculo re nak incˈaˈ ta̱ca̱mk. Rajlal nak ta̱oc ut nak ta̱e̱lk saˈ li tabernáculo ta̱abi̱k nak ta̱ecˈa̱nk li cocˈ campana.
36. Ut te̱yi̱b ajcuiˈ jun chˈina pere̱l tzˈakal oro ut juchˈbil te̱ba̱nu joˈ nak nequeˈxyi̱b li sello nak te̱tzˈi̱ba chiru li a̱tin li naxye “Santilal Chiru li Ka̱cuaˈ.”
37. Ut riqˈuin jun li cˈam azul te̱bacˈ li oro chiru li mitra li tixbacˈ saˈ xjolom.
38. Li mitra junelic cua̱nk saˈ xjolom laj Aarón nak tixkˈaxtesi chiru li Dios lix mayejeb li tenamit. Ut cui teˈpaltok laj Israel riqˈuin li mayej teˈxqˈue, lix ma̱queb ta̱cana̱k saˈ xbe̱n laj Aarón. Abanan li Dios tixcˈul lix mayejeb xban nak li jun chˈina pere̱l chi oro tzˈi̱banbil cuiˈ li a̱tin junelic cua̱nk saˈ xjolom laj Aarón.
39. Li túnica te̱yi̱b riqˈuin li cha̱bil nokˈ lino. Joˈcan ajcuiˈ li mitra te̱yi̱b riqˈuin lino. Ut te̱yi̱b ajcuiˈ lix bacˈbal xsaˈ ut te̱qˈue xsahob ru cha̱bil xyi̱banquil.
40. Ut te̱yi̱b ajcuiˈ li túnica ut lix bacˈbal saˈ joˈ ajcuiˈ li mitra reheb li ralal laj Aarón re xcˈutbal xlokˈal li cˈanjel teˈxba̱nu.
41. Ta̱qˈue li rakˈ chirix laj Aarón la̱ cuas joˈqueb ajcuiˈ li ralal. Ut ta̱qˈue li aceite saˈ xjolomeb re xxakabanquileb chokˈ aj tij. Ta̱kˈaxtesiheb chicuu re nak santobresinbilakeb re teˈcˈanjelak chicuu.
42. Te̱yi̱b ajcuiˈ riqˈuin li nokˈ lino lix cue̱xeb li teˈrocsi chokˈ xta rakˈeb. Ta̱cuulak saˈ xcˈa̱mal xsaˈeb ut ta̱cuulak toj saˈ xbe̱n rakeb.
43. Rajlal teˈxqˈue li rakˈeb aˈan chirixeb nak teˈoc saˈ li tabernáculo ut nak teˈoc chi cˈanjelac saˈ li artal li cuan saˈ li Santil Naˈajej re nak incˈaˈ teˈpaltok chicuu la̱in li Ka̱cuaˈ. Tento teˈxba̱nu aˈan re nak incˈaˈ teˈca̱mk laj Aarón rochbeneb li ralal. Li chakˈrab aˈan tenebanbil chi junelic saˈ xbe̱neb laj Aarón ut eb li ralal xcˈajol li teˈcua̱nk mokon.

  Exodus (28/40)