Exodus (25/40)  

1. Li Ka̱cuaˈ quia̱tinac riqˈuin laj Moisés ut quixye re:
2. —Ye reheb laj Israel nak teˈxxoc junak li cha̱bil mayej chokˈ cue. Teˈxqˈue li joˈ qˈuial li na-ala saˈ xchˈo̱leb xqˈuebal ut teˈxqˈue chi anchaleb xchˈo̱l.
3. Li mayej li teˈxxoc, aˈaneb aˈin: li oro, li plata, li cobre,
4. li tˈicr azul, li tˈicr púrpura, li tˈicr cak, li cha̱bil tˈicr lino, joˈ ajcuiˈ li tˈicr yi̱banbil riqˈuin li rismal li chiba̱t,
5. joˈ ajcuiˈ lix tzˈu̱mal li carner bonbil riqˈuin caki bon, ut li cha̱bil tzˈu̱m rix li tzˈiˈ haˈ, joˈ ajcuiˈ li cha̱bil cheˈ acacia xcˈabaˈ,
6. ut li aceite re li candil joˈ ajcuiˈ li cˈaˈak re ru li nacˈanjelac re xyi̱banquil li aceite li naqˈueheˈ saˈ xbe̱neb li nequeˈxakaba̱c chi cˈanjelac chiru li Ka̱cuaˈ, ut nacˈanjelac ajcuiˈ re xyi̱banquil li incienso li sunu̱nc,
7. ut li terto̱quil pec ónice xcˈabaˈ joˈqueb ajcuiˈ li cha̱bil pec re xqˈuebal xsahob ru li rakˈ li xbe̱nil aj tij ut re ajcuiˈ xqˈuebal xsahob ru li naxqˈue chire xchˈo̱l.
8. Ut te̱yi̱b junak li muheba̱l re nak ta̱ru̱k tincua̱nk aran saˈ e̱ya̱nk.
9. La̱in tinye e̱re chanru nak te̱yi̱b li naˈajej li tincua̱nk cuiˈ ut tinye e̱re chanru te̱yi̱b li cˈaˈru ta̱cˈanjelak chi saˈ. Te̱yi̱b chi tzˈakal joˈ tinye e̱re.
10. Te̱yi̱b junak Lokˈlaj Ca̱x riqˈuin li cha̱bil cheˈ acacia xcˈabaˈ. Jun metro riqˈuin laje̱b centímetro xnimal li rok. Ut o̱b xca̱cˈa̱l (65) centímetro xnimal li ru ut o̱b xca̱cˈa̱l (65) centímetro xteram.
11. Ut te̱letz li tzˈakal oro chirix ut chi saˈ ut te̱qˈue ajcuiˈ lix sahob ru yi̱banbil riqˈuin oro chire li ca̱x bar ta̱hila̱nk cuiˈ lix tzˈapbal re.
12. Ut te̱yi̱b ca̱hib argolla oro ut te̱letz saˈ xxuc li ca̱x, cuib saˈ jun pacˈal ut li cuib chic saˈ li jun pacˈal chic.
13. Ut te̱yi̱b cuib li cheˈ ti̱c rix yi̱banbil riqˈuin li cha̱bil cheˈ acacia ut te̱letz ajcuiˈ oro chirix.
14. Ut te̱numsi li cheˈ aˈan saˈ li argolla li letzlo chixcˈatk li ca̱x re nak riqˈuin li cheˈ aˈan te̱pako li ca̱x.
15. Li cheˈ aˈan incˈaˈ chic te̱risi saˈ li argolla. Aran teˈcana̱k.
16. Ut saˈ li ca̱x aˈan te̱xoc li chakˈrab li tinqˈue e̱re.
17. Te̱yi̱b jun xtzˈapbal re li ca̱x riqˈuin oro jun metro riqˈuin laje̱b centímetro xnimal li rok ut o̱b xca̱cˈa̱l (65) centímetro xnimal li ru.
18. Ut te̱yi̱b cuib li querubines chanchaneb li ángel riqˈuin oro tenbil riqˈuin martillo. Ut te̱qˈue saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li ca̱x, junju̱nk saˈ li ju̱nk pacˈal.
19. Te̱qˈue li cuib chi querubines junju̱nk saˈ li ju̱nk pacˈal lix tzˈapbal re li ca̱x. Li cuib chi querubines rochben lix tzˈapbal re li ca̱x jun ajcuiˈ ru nak te̱yi̱b.
20. Eb li querubines teˈxcaˈya ribeb ut yo̱keb chi iloc saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re li ca̱x. Lix xiqˈueb teˈxhel rib ut teˈxtzˈap xbe̱n li ca̱x.
21. Te̱tzˈap li ca̱x riqˈuin lix tzˈapbal re li xeyi̱b. Ut saˈ li Lokˈlaj Ca̱x aˈan, te̱xoc li chakˈrab li tinqˈue e̱re.
22. Ut aran saˈ xbe̱n li Lokˈlaj Ca̱x saˈ xyi li cuib chi querubines li cuanqueb saˈ xbe̱n lix tzˈapbal re, la̱in tincua̱nk saˈ musikˈej. Aran tina̱tinak a̱cuiqˈuin ut tinqˈue a̱cue li chakˈrab li ta̱qˈue reheb li ralal xcˈajol laj Israel.
23. Te̱yi̱b ajcuiˈ junak me̱x riqˈuin li cheˈ acacia xcˈabaˈ. Laje̱b roˈcˈa̱l (90) centímetro lix nimal rok ut o̱b roxcˈa̱l (45) centímetro lix nimal ru. O̱b xca̱cˈa̱l (65) centímetro xnajtil xteram.
24. Ut te̱letz li tzˈakal oro chiru li me̱x ut te̱yi̱b ajcuiˈ lix sahob ru chire yi̱banbil riqˈuin oro.
25. Saˈ xca̱ pacˈalil li me̱x te̱letz li cheˈ cuukub centímetro xnimal ru. Ut te̱qˈue li tzˈakal oro chokˈ xsahob ru chire li cheˈ aˈan li te̱letz saˈ li me̱x.
26. Te̱yi̱b ca̱hib li argolla oro ut te̱letz saˈ xca̱ xucu̱til li me̱x bar cuanqueb cuiˈ li rok li me̱x.
27. Te̱letz li argollas saˈ xca̱ xucu̱til li me̱x chixcˈatk li cheˈ li cuukub centímetro ru re nak teˈxnumsi li cheˈ li ti̱c rix saˈ li argollas re xpakonquil li me̱x.
28. Te̱yi̱b riqˈuin li cheˈ acacia li cuib chi cheˈ ti̱c rix ut te̱letz li tzˈakal oro chiru. Riqˈuin li cheˈ aˈan te̱pako li me̱x.
29. Te̱yi̱b ajcuiˈ riqˈuin tzˈakal oro li secˈ li ta̱cˈanjelak saˈ li tabernáculo. Te̱yi̱b li xar ut li cuchara ut li plato joˈ ajcuiˈ li ni̱nki secˈ li ta̱cˈanjelak re li mayejac.
30. Ut rajlal te̱qˈue li caxlan cua saˈ xbe̱n li me̱x. Junelic cua̱nk li mayejanbil caxlan cua aran.
31. Te̱yi̱b ajcuiˈ jun li candelero riqˈuin tzˈakal oro, tenbil riqˈuin martillo. Te̱yi̱b li rok ut li xakxo saˈ xyi joˈ ajcuiˈ lix naˈajeb lix xamlel. Lix sahob ru li te̱yi̱b chanchan utzˈuˈuj ut xak.
32. Saˈ li candelero aˈan, te̱yi̱b cuukub xnaˈaj li candil. Jun xnaˈaj candil cua̱nk saˈ xyi ut ox ox saˈ xcaˈ pacˈalil.
33. Li junju̱nk chi xnaˈaj li candil chanchan rukˈ li cheˈ almendro nak te̱yi̱b. Ta̱cua̱nk oxib lix sahob ru joˈ rutzˈuˈujil li almendro. Joˈcan nak te̱yi̱b li cuakib xnaˈaj li candil.
34. Ut li xnaˈaj candil li cua̱nk saˈ xyi ta̱cua̱nk ca̱hib lix sahob ru joˈ rutzˈuˈujil li almendro.
35. Rubel li xbe̱n cuib chi rukˈeb li candelero saˈ li rok te̱yi̱b jun li utzˈuˈuj li toj ma̱jiˈ napuqˈueˈ. Rubel li cuib chic te̱yi̱b jun chic li utzˈuˈuj li toj ma̱jiˈ napuqˈueˈ. Ut rubel li cuib chic joˈcan cuiˈchic te̱ba̱nu. Joˈcan nak te̱yi̱b li cuakib chi xnaˈajeb li candil.
36. Chixjunil li candelero rochben lix sahob ru, junaj ru nak te̱yi̱b riqˈuin tzˈakal oro tenbil riqˈuin martillo.
37. Ut nak acak xya̱loˈ li candelero, te̱yi̱b ajcuiˈ cuukub li candil ut te̱qˈue saˈ xnaˈaj saˈ li candelero re nak lix xamlel tixcutanobresi li naˈajej cua̱nk cuiˈ.
38. Te̱yi̱b ajcuiˈ riqˈuin tzˈakal oro li chˈi̱chˈ li ta̱cˈanjelak re xsetbal lix mechil ut joˈ ajcuiˈ li plato li naxocman cuiˈ li te̱set saˈ lix mechil.
39. Numenak ca̱laju xca̱cˈa̱l libra li tzˈakal oro li ta̱cˈanjelak e̱re re xyi̱banquil li candelero joˈqueb ajcuiˈ li chˈi̱chˈ li ta̱cˈanjelak re xyi̱banquil lix mechil li candil.
40. Qˈue retal chi us re nak te̱yi̱b chi tzˈakal re ru joˈ xincˈut cha̱cuu arin saˈ li tzu̱l aˈin.

  Exodus (25/40)