Exodus (21/40)  

1. Aˈan aˈin li chakˈrab li tento teˈxba̱nu li tenamit:
2. Cui teˈxlokˈ junak xmo̱seb, cuakib chihab ajcuiˈ ta̱cˈanjelak chiruheb. Saˈ li xcuuk chihab libre chic ta̱cana̱k ut incˈaˈ tento tixtoj li relic.
3. Cui xjunes ta̱oc riqˈuineb, xjunes ajcuiˈ ta̱e̱lk. Ut cui cuan rixakil nak ta̱oc, tixcˈam chirix li rixakil joˈqueb ajcuiˈ li ralal xcˈajol.
4. Abanan cui lix patrón ta̱qˈuehok rixakil ut cui cuan xcocˈal riqˈuin li ixk aˈan, tento teˈcana̱k riqˈuin lix patrón lix cocˈal rochben li rixakil. Ut li cui̱nk ta̱xic xjunes.
5. Cui ut li lokˈbil mo̱s naxye: “La̱in ninra lin patrón ut ninra li cuixakil joˈ eb ajcuiˈ lin cocˈal. Incˈaˈ nacuaj xic”,
6. li patrón tixcˈam lix mo̱s riqˈuin laj rakol a̱tin. Aran teˈxxakab li mo̱s chiru li puerta malaj chiru li cheˈ li cuan chire li puerta. Ut tixhop lix xic riqˈuin jun li chˈi̱chˈ kˈes ruˈuj. Aˈan retalil nak ta̱cana̱k chokˈ xmo̱s chi junaj cua.
7. Ut cui ani tixcˈayi lix rabin chokˈ lokˈbil mo̱s, li xkaˈal aˈan incˈaˈ chic ta̱e̱lk libre joˈ nak nequeˈel li mo̱s cui̱nk.
8. Cui lix patrón incˈaˈ naraj tixcˈam chokˈ rixakil xban nak incˈaˈ nacuulac chiru, tento tixqˈue xlese̱ns re nak jalan ta̱lokˈok re. Abanan incˈaˈ naru tixcˈayi reheb li jalaneb xtenamit.
9. Cui ut lix patrón tixsumub li xkaˈal riqˈuin li ralal, tento nak tixra li xkaˈal joˈ nak naxra lix rabin.
10. Ut cui li cui̱nk aˈan tixcˈam jalan chic ixk chokˈ rixakil, tento nak tixqˈue rakˈ ut tixqˈue xcua li rixakil li quixcˈam xbe̱n cua, ut tento ajcuiˈ nak ta̱cua̱nk riqˈuin.
11. Cui li cui̱nk aˈan incˈaˈ tixba̱nu li oxib li naxye saˈ li chakˈrab aˈin, li ixk ta̱cana̱k libre ut ma̱ jun centavo tixtoj.
12. Li ani tixsacˈ ras ri̱tzˈin, toj retal tixcamsi, tento nak ta̱camsi̱k ajcuiˈ aˈan.
13. Li ani naxcamsi junak chi incˈaˈ yal naraj xchˈo̱l, nacam ban xban nak joˈcan naraj li Dios, li jun aˈan naru ta̱colekˈ. Abanan la̱in tinyehok re bar cuan li tenamit ta̱xic cuiˈ xcolbal rib.
14. Cui cuan junak yo̱ xjoskˈil saˈ xbe̱n li ras ri̱tzˈin ut cui tixcamsi chi yal ta̱raj xchˈo̱l, li jun aˈan ta̱siqˈuekˈ toj retal teˈxtau. Usta cuan chak saˈ lin artal, teˈrisi chak ut teˈxcamsi.
15. Li ani tixsacˈ xnaˈ xyucuaˈ, aˈan tento ta̱camsi̱k.
16. Joˈcan ajcuiˈ li ani ta̱relkˈa junak ras ri̱tzˈin, usta ac xcˈayi jalan aj e, malaj ut toj cua̱nk riqˈuin, aˈan tento ajcuiˈ ta̱camsi̱k.
17. Ut li ani tixmajecua xnaˈ xyucuaˈ, aˈan tento ta̱camsi̱k.
18. Cui cuanqueb cuib li cui̱nk yo̱keb chi pletic ut ma̱re li jun tixqˈue chi pec li jun chic, malaj ut chi rukˈ, abanan incˈaˈ ta̱ca̱mk li ta̱saqˈuekˈ, ta̱yaje̱rk ban xban li saqˈuecˈ.
19. Cui ta̱cuacli̱k ut ta̱be̱k cuiˈchic, usta riqˈuin xukˈ, ta̱cana̱k libre li quisacˈoc re. Abanan tento tixtoj lix banbal li quixsacˈ ut tixtoj ajcuiˈ jarub cutan incˈaˈ xcˈanjelac.
20. Cui junak patrón tixsacˈ riqˈuin cheˈ lix lokˈbil mo̱s cui̱nk malaj lix lokˈbil mo̱s ixk, ut ta̱ca̱mk saˈ rukˈ, tento nak li patrón tixtoj xma̱c.
21. Abanan cui toj yoˈyo̱k jun malaj cuib cutan chic li mo̱s, li patrón incˈaˈ ta̱qˈuehekˈ chixtojbal lix ma̱c xban nak xmo̱s ajcuiˈ li quixsacˈ.
22. Cui cuanqueb cuib li cui̱nk yo̱keb chi pletic ut teˈxtochˈ junak yaj aj ixk, ut li ixk aˈan ta̱numekˈ lix yajel xban nak quitochˈeˈ, abanan incˈaˈ ta̱ca̱mk li ixk, tento nak teˈxtoj li joˈ nimal li tixpatzˈ li be̱lomej rochben laj rakol a̱tin.
23. Abanan cui li ixk ta̱ca̱mk, tento nak teˈcamsi̱k ajcuiˈ li queˈtochˈoc re.
24. Li ani ta̱risi xnakˈ ru li ras ri̱tzˈin, ta̱isi̱k ajcuiˈ li xnakˈ ru aˈan. Ut li ani ta̱risi ruch re li ras ri̱tzˈin, ta̱isi̱k ajcuiˈ li ruch re aˈan. Ut li ani ta̱risi li rukˈ li ras ri̱tzˈin, ta̱isi̱k ajcuiˈ li rukˈ aˈan. Ut li ani ta̱risi li rok li ras ri̱tzˈin, ta̱isi̱k ajcuiˈ li rok aˈan.
25. Li ani tixcˈat ras ri̱tzˈin, ta̱cˈatekˈ ajcuiˈ aˈan. Ut li ani tixyocˈ ras ri̱tzˈin, ta̱yoqˈuekˈ ajcuiˈ aˈan. Ut li ani tixsacˈ ras ri̱tzˈin, ta̱saqˈuekˈ ajcuiˈ aˈan.
26. Cui junak patrón tixsacˈ xnakˈ ru lix lokˈbil mo̱s cui̱nk malaj ut lix lokˈbil mo̱s ixk ut cui tixsach junak lix nakˈ ru li mo̱s xban, tento nak li patrón ta̱risi libre li mo̱s aˈan yal xban nak quixsach jun li xnakˈ ru.
27. Cui junak patrón tixsacˈ saˈ re lix lokˈbil mo̱s cui̱nk malaj ut lix lokˈbil mo̱s ixk, ut cui ta̱risi junak li ruch re xban, tento nak li patrón ta̱risi libre li mo̱s aˈan yal xban nak quirisi jun li ruch re.
28. Cui junak bo̱yx tixxekˈ junak cui̱nk malaj ut junak ixk ut xban aˈan ta̱ca̱mk, li bo̱yx aˈan tento ta̱camsi̱k chi pec ut lix tibel incˈaˈ ta̱tiˈekˈ. Laj e̱chal re libre ta̱cana̱k.
29. Abanan cui ac cˈaynak chi xekˈoc li bo̱yx ut ac quiyeheˈ resil re laj e̱chal re abanan incˈaˈ naxbacˈ, cui li bo̱yx aˈan naxcamsi junak cui̱nk malaj junak ixk, li bo̱yx ta̱camsi̱k chi pec ut ta̱camsi̱k ajcuiˈ laj e̱chal re.
30. Cui laj rakol a̱tin tixye nak naru tixtoj re nak incˈaˈ ta̱camsi̱k, tento nak tixtoj li joˈ nimal ta̱patzˈekˈ re, re xcolbal rix lix yuˈam.
31. Ut joˈcan ajcuiˈ ta̱uxma̱nk cui li bo̱yx naxxekˈ junak ralal malaj ut junak xrabin laj e̱chal re.
32. Ut cui li bo̱yx tixxekˈ junak lokˈbil mo̱s cui̱nk malaj ut jun lokˈbil mo̱s ixk, tento nak laj e̱chal re li bo̱yx tixtoj laje̱b xcaˈcˈa̱l (30) chi tumin plata re lix patrón li mo̱s li ta̱xekˈekˈ. Ut li bo̱yx ta̱camsi̱k chi pec.
33. Li ani naxbec junak li jul ut incˈaˈ naxtzˈap, malaj ut naxcanab chi teto li ac becbil, ut cui junak li bu̱r malaj junak li bo̱yx ta̱tˈanekˈ chi saˈ,
34. tento nak laj e̱chal re li jul ta̱tojok re li xul li xtˈaneˈ saˈ jul. Ut li xul camenak ta̱cana̱k chokˈ re.
35. Cui junak bo̱yx tixxekˈ xbo̱yx jalan chic ut tixcamsi, tento nak ta̱cˈayi̱k li bo̱yx li xxekˈoc ut teˈxjach saˈ xyi lix tzˈak. Ut teˈxjach ajcuiˈ saˈ xyi li bo̱yx li quicamsi̱c.
36. Abanan cui nanauman nak ac cˈaynak chi xekˈoc li bo̱yx ut laj e̱chal re incˈaˈ naxbacˈ, tento nak laj e̱chal re tixqˈue junak re̱kaj yoˈyo ut li bo̱yx camenak ta̱cana̱k chokˈ re.

  Exodus (21/40)