Deuteronomy (34/34)    

1. Laj Moisés qui-el saˈ li ru takˈa aran Moab ut quitakeˈ chiru li tzu̱l Nebo ut co̱ saˈ xbe̱n li tzu̱l Pisga li cuan saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Jericó. Ut li Ka̱cuaˈ quixcˈut chiru chixjunil li nimla naˈajej li cuan Galaad toj saˈ li naˈajej li teˈre̱chani li ralal xcˈajol laj Dan.
2. Quixcˈut ajcuiˈ chiru li naˈajej li teˈre̱chani li ralal xcˈajol laj Neftalí, laj Efraín, ut laj Manasés joˈ ajcuiˈ li naˈajej li teˈre̱chani li ralal xcˈajol laj Judá. Li chˈochˈ li quixcˈut chiru quicuulac cuan cuiˈ li palau Mediterráneo.
3. Quixcˈut ajcuiˈ chiru li naˈajej Neguev ut eb li ru takˈa Jordán ut Jericó, li tenamit li cuanqueb cuiˈ li cheˈ palmera toj saˈ li naˈajej Zoar.
4. Ut li Ka̱cuaˈ quixye re laj Moisés: —Aˈan aˈin li naˈajej li quinyechiˈi reheb laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob. Quinye riqˈuin juramento nak tinqˈue reheb li ralal xcˈajoleb. La̱in nacuaj nak ta̱cuil, usta incˈaˈ naru tat-oc saˈ li naˈajej aˈan, chan li Ka̱cuaˈ.
5. Ut laj Moisés, laj cˈanjel chiru li Dios, quicam saˈ li naˈajej Moab joˈ yebil xban li Ka̱cuaˈ.
6. Ut aran ajcuiˈ quimukeˈ xban li Dios saˈ li ru takˈa li cuan Moab saˈ xcaˈyaba̱l li tenamit Bet-peor. Ut ma̱ ani nanaˈoc re li naˈajej li quimukeˈ cuiˈ toj chalen anakcuan.
7. Cuakcˈa̱l (120) chihab cuan re laj Moisés nak quicam. Toj saken na-iloc ut toj cau rib chi us.
8. Laje̱b xcaˈcˈa̱l cutan queˈrahoˈ saˈ xchˈo̱leb laj Israel ut queˈxya̱ba lix camic laj Moisés saˈ li naˈajej Moab. Joˈcaˈin nak queˈxnumsiheb li cutan re rahil chˈo̱lejil ut ya̱bac xban lix camic.
9. Ut laj Josué li ralal laj Nun quiqˈueheˈ xnaˈleb xban nak laj Moisés quixqˈue li rukˈ saˈ xbe̱n retalil nak aˈan chic ta̱cˈamok be chiruheb laj Israel. Joˈcan nak eb laj Israel queˈabin chiru ut queˈxba̱nu joˈ quiyeheˈ re laj Moisés xban li Ka̱cuaˈ Dios.
10. Chalen saˈ li cutan aˈan, ma̱ jun chic profeta quicuan saˈ xya̱nkeb laj Israel joˈ laj Moisés queˈril ta ru li Dios chi tzˈakal joˈ quixba̱nu aˈan.
11. Ma̱ ani chic quiru xba̱nunquil li sachba chˈo̱lej ut li milagros li quixba̱nu laj Moisés aran Egipto chiru laj Faraón, ut chiruheb laj cˈanjel chiru, joˈqueb ajcuiˈ chixjunileb li tenamit. Quixba̱nu joˈ quitakla̱c cuiˈ xban li Dios.
12. Ma̱ ani chic quiru xba̱nunquil li sachba chˈo̱lej ut li milagros joˈ li quixba̱nu laj Moisés chiruheb chixjunileb laj Israel, chi moco quicuan xcuanquileb joˈ li xcuanquil laj Moisés.

  Deuteronomy (34/34)