Deuteronomy (30/34)  

1. Nak acak xecˈul chixjunil le̱ rosobtesinquil ut le̱ xtzˈekta̱nanquil li xinye e̱re anakcuan, te̱cˈoxla chi us saˈ li naˈajej li textakla̱k cuiˈ xban li Ka̱cuaˈ le̱ Dios saˈ xya̱nkeb li xni̱nkal ru tenamit.
2. Nak la̱ex joˈ eb ajcuiˈ le̱ ralal e̱cˈajol te̱jal e̱cˈaˈux ut texsukˈi̱k riqˈuin li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, chi anchal e̱chˈo̱l ut chi anchal e̱metzˈe̱u te̱ba̱nu li cˈaˈru naraj aˈan joˈ yo̱quin chixyebal e̱re anakcuan.
3. Nak texsukˈi̱k riqˈuin li Ka̱cuaˈ le̱ Dios texrosobtesi cuiˈchic ut ta̱ril xtokˈoba̱l e̱ru. Ut texrisi saˈ eb li jalan tenamit li quixjeqˈui cuiˈ e̱ru.
4. Usta kˈaxal najt quextakla li Ka̱cuaˈ, abanan toj aran tixchˈutub chak e̱ru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut texcˈam cuiˈchic saˈ le̱ naˈaj.
5. Texcˈam cuiˈchic saˈ li naˈajej li quiqˈueheˈ reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ ut la̱ex te̱re̱chani li naˈajej. Texrosobtesi ut kˈaxal cuiˈchic texta̱mk chiruheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ ut kˈaxal biomakex.
6. Chanchan nak te̱ba̱nu li circuncisión nak li Ka̱cuaˈ ta̱risi saˈ le̱ ra̱m li incˈaˈ us, joˈ tixba̱nu reheb le̱ ralal e̱cˈajol re nak te̱ra li Ka̱cuaˈ le̱ Dios chi anchal e̱chˈo̱l ut chi anchal le̱ ra̱m ut ta̱cua̱nk le̱ yuˈam chi junelic.
7. Ut li Ka̱cuaˈ le̱ Dios tixtakla chixjunil li raylal aˈin saˈ xbe̱neb li xicˈ nequeˈiloc e̱re, li nequeˈrahobtesin e̱re.
8. Te̱ba̱nu cuiˈchic li cˈaˈru naraj li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut te̱ba̱nu chixjunil li chakˈrab li yo̱quin chixqˈuebal e̱re saˈ li cutan aˈin.
9. Ut li Ka̱cuaˈ le̱ Dios texrosobtesi re nak us tex-e̱lk riqˈuin chixjunil li cˈaˈru te̱ba̱nu. Teˈnabalokˈ le̱ ralal e̱cˈajol ut teˈta̱mk le̱ queto̱mk. Ut nabalak ajcuiˈ li ru le̱ racui̱mk. Li Ka̱cuaˈ ta̱sahokˈ saˈ xchˈo̱l e̱riqˈuin ut texrosobtesi joˈ quixba̱nu reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ.
10. Abanan tento nak te̱ba̱nu li cˈaˈru naraj li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Te̱ba̱nu chixjunil li chakˈrab li tzˈi̱banbil saˈ li hu aˈin. Tento nak te̱sicˈ li Ka̱cuaˈ le̱ Dios chi anchal le̱ chˈo̱l ut chi anchal le̱ ra̱m.
11. Moco chˈaˈaj ta xba̱nunquil le̱ chakˈrabinquil li yo̱quin chixqˈuebal e̱re anakcuan. Naru te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye xban nak moco najt ta cuan e̱riqˈuin.
12. Moco saˈ choxa ta cuan chak. Ut incˈaˈ naru te̱ye: ¿Ani ta̱takekˈ saˈ choxa chixcˈambal chak li chakˈrab ut tixye ke cˈaˈru naxye re nak naru takaba̱nu?
13. Chi moco jun pacˈal li palau cuan chak, re nak te̱ye: ¿Ani takatakla jun pacˈal li palau re ta̱xic chixcˈambal chak li chakˈrab ut tixye ke cˈaˈru naxye re nak naru takaba̱nu?
14. Me̱ye chi joˈcan xban nak li chakˈrab cuan e̱riqˈuin. Cuan chi xtzˈu̱mal e̱re ut cuan saˈ le̱ chˈo̱l re nak ta̱ru̱k te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye.
15. Cheqˈuehak retal anakcuan li cˈaˈru yo̱quin chixyebal e̱re. Xinye e̱re chanru naru ta̱cua̱nk le̱ yuˈam ut le̱ cha̱bilal. Ut xinye ajcuiˈ e̱re chanru nacuan li ca̱mc ut li ma̱usilal. Tento te̱sicˈ ru bar cuan li te̱ba̱nu.
16. Anakcuan yo̱quin chixyebal e̱re nak te̱ra li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut te̱ba̱nu li cˈaˈru naraj aˈan. Cheba̱nu le̱ taklanquil xban ut te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ lix chakˈrab. Cui te̱ba̱nu aˈan, ta̱cua̱nk le̱ yuˈam ut teˈcua̱nk nabal le̱ ralal e̱cˈajol. Ut li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ta̱osobtesi̱nk e̱re saˈ li naˈajej li oc e̱re chire̱chaninquil anakcuan.
17. Abanan cui te̱jal e̱cˈaˈux ut incˈaˈ te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye li Ka̱cuaˈ, ut cui nequetiquib xpa̱banquil li jalanil dios ut nequecuikˈib e̱rib chiru chixlokˈoninquil,
18. relic chi ya̱l ninye e̱re nak texca̱mk. Ut incˈaˈ chic najt texcua̱nk saˈ li cha̱bil naˈajej li cuan jun pacˈal li nimaˈ Jordán li oc e̱re chire̱chaninquil anakcuan.
19. Chiru li choxa ut chiru li ruchichˈochˈ ninye e̱re nak te̱sicˈ ru li cˈaˈru te̱raj. ¿Ma te̱raj le̱ yuˈam malaj ut te̱raj li ca̱mc? ¿Ma te̱raj te̱cˈul le̱ rosobtesinquil malaj ut te̱raj le̱ tzˈekta̱nanquil? Sicˈomak ru li yuˈam re nak yoˈyo̱kex ut yoˈyo̱keb ajcuiˈ le̱ ralal e̱cˈajol.
20. Te̱ra taxak li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut te̱ba̱nu taxak li cˈaˈru naxye aˈan. Ti̱cak taxak le̱ chˈo̱l chiru ut me̱jal taxak e̱cˈaˈux. Li Ka̱cuaˈ ta̱qˈuehok re le̱ yuˈam re nak najt texcua̱nk saˈ li naˈajej li quixyechiˈi riqˈuin juramento reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ, laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob, chan laj Moisés.

  Deuteronomy (30/34)