Deuteronomy (28/34)  

1. Cui la̱ex tex-abi̱nk chiru li Ka̱cuaˈ ut te̱ba̱nu chi anchal e̱chˈo̱l li cˈaˈru naxye ut cui te̱ba̱nu lix chakˈrab li yo̱quin chixyebal e̱re anakcuan, kˈaxal cuiˈchic tixnimobresi le̱ cuanquil saˈ xya̱nkeb chixjunileb li tenamit saˈ ruchichˈochˈ.
2. Cui te̱ba̱nu li cˈaˈru xye li Ka̱cuaˈ, aˈan ta̱osobtesi̱nk e̱re.
3. Li Ka̱cuaˈ texrosobtesi saˈ le̱ tenamit ut texrosobtesi ajcuiˈ saˈ le̱ cˈaleba̱l.
4. Li Ka̱cuaˈ texrosobtesi ut tixqˈue nabal e̱ralal e̱cˈajol. Tixqˈue nabal li ru le̱ racui̱mk ut tixqˈue ajcuiˈ nabal li ral le̱ cuacax ut le̱ carner.
5. Osobtesinbilak li naˈajej li nequexoc cuiˈ li ru le̱ racui̱mk ut osobtesinbilak ajcuiˈ li nequeyi̱b cuiˈ lix kˈemal le̱ tzacae̱mk.
6. Ut osobtesinbilak ajcuiˈ chixjunil li cˈanjel li te̱ba̱nu.
7. Li Ka̱cuaˈ tixkˈaxtesiheb saˈ e̱rukˈ li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Tzololnakeb nak teˈcha̱lk chi pletic e̱riqˈuin, abanan sachso̱keb chic xnaˈleb nak teˈe̱lelik che̱ru ut teˈxchaˈchaˈi ribeb.
8. Li Ka̱cuaˈ ta̱rosobtesi le̱ cˈanjel ut ta̱rosobtesi le̱ racui̱mk ut junelic cua̱nk chi nujenak li naˈajej li nequexoc cuiˈ li ru le̱ racui̱mk. Li Ka̱cuaˈ le̱ Dios texrosobtesi saˈ li naˈajej li tixqˈue e̱re.
9. Cui la̱ex te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut incˈaˈ te̱kˈet lix chakˈrab, li Ka̱cuaˈ texxakab chokˈ jun xsantil tenamit joˈ quixye e̱re.
10. Ut chixjunileb li tenamit li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ teˈxqˈue retal nak li Ka̱cuaˈ quisicˈoc chak e̱ru chokˈ ralal xcˈajol ut teˈxucuak e̱ban.
11. Li Ka̱cuaˈ tixqˈue nabal le̱ ralal e̱cˈajol ut nabal le̱ queto̱mk ut nabal le̱ racui̱mk saˈ li naˈajej li tixqˈue e̱re joˈ quixyechiˈi riqˈuin juramento reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ.
12. Li Ka̱cuaˈ toj saˈ choxa tixtakla chak li hab saˈ xkˈehil ut ta̱rosobtesi le̱ cˈanjel. Eb li xni̱nkal ru tenamit teˈxpatzˈ chi toˈ cˈaˈruheb re e̱riqˈuin, abanan la̱ex incˈaˈ te̱patzˈ cˈaˈru e̱re chi toˈ riqˈuineb aˈan.
13. Li Ka̱cuaˈ tixqˈue e̱cuanquil saˈ xbe̱neb li jun chˈol chic. Cui te̱ba̱nu le̱ chakˈrabinquil xban li Ka̱cuaˈ le̱ Dios li yo̱quin chixyebal e̱re anakcuan, la̱ex junelic texcˈamok be ut incˈaˈ texcana̱k chi ixbej.
14. Me̱canab xba̱nunquil li chakˈrab li yo̱quin chixqˈuebal e̱re anakcuan. Ut me̱lokˈoni li jalanil dios chi moco texcˈanjelak chiruheb.
15. Abanan cui incˈaˈ te̱ba̱nu li cˈaˈru naraj li Dios, ut cui incˈaˈ nequeba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ lix chakˈrab ut le̱ taklanquil xban joˈ yo̱quin chixyebal e̱re anakcuan, ta̱cha̱lk li raylal aˈin saˈ e̱be̱n:
16. Tzˈekta̱nanbilakex saˈ le̱ tenamit ut saˈ ajcuiˈ le̱ cˈaleba̱l.
17. Tzˈekta̱nanbilakeb li nequexoc cuiˈ li ru le̱ racui̱mk ut tzˈekta̱nanbilak ajcuiˈ li nequeyi̱b cuiˈ lix kˈemal le̱ tzacae̱mk.
18. Incˈaˈ chic ta̱cua̱nk le̱ ralal e̱cˈajol ut incˈaˈ chic ta̱e̱lk le̱ racui̱mk chi moco teˈcua̱nk chic raleb le̱ queto̱mk.
19. Ut incˈaˈ us tex-e̱lk riqˈuin li cˈanjel te̱ba̱nu xban nak moco osobtesinbilakex ta chic.
20. Li Ka̱cuaˈ tixtakla li raylal saˈ e̱be̱n ut textzˈekta̱na xban chixjunil li cˈaˈru te̱ba̱nu. Sachso e̱chˈo̱l texcana̱k ut texsachekˈ chi junpa̱t xban li ma̱usilal te̱ba̱nu nak te̱tzˈekta̱na li Ka̱cuaˈ.
21. Li Ka̱cuaˈ tixqˈue li caki yajel saˈ e̱be̱n toj retal texsachekˈ saˈ li naˈajej li tex-oc cuiˈ.
22. Tixtakla nabal pa̱y ru li yajel saˈ e̱be̱n joˈ li caki yajel. Texsipokˈ ut cˈajoˈak le̱ tik. Incˈaˈ chic tixqˈue li hab saˈ xbe̱n le̱ racui̱mk ut cˈajoˈ xtikcual. Ta̱moˈo̱nk le̱ racui̱mk. Cˈajoˈ li raylal te̱cˈul toj retal texca̱mk.
23. Li choxa ta̱kˈanokˈ ru joˈ li kˈan chˈi̱chˈ bronce xban xtikcual ut li chˈochˈ ta̱cacuu̱k ru joˈ li cacuil chˈi̱chˈ hierro.
24. Li Ka̱cuaˈ toj saˈ choxa tixtakla chak li poks ut li samaib saˈ e̱be̱n chokˈ re̱kaj li hab toj retal tex-osokˈ.
25. Li Ka̱cuaˈ texcanab saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re. Tzololnakex nak texxic chi pletic, abanan sachso chic e̱naˈleb nak tex-e̱lelik ut te̱chaˈchaˈi e̱rib. Ut chixjunileb li cuanqueb saˈ ruchichˈochˈ teˈsachk xchˈo̱leb che̱rilbal xban nak ma̱cˈaˈ chic le̱ cuanquil.
26. Eb laj xicˈanel xul ut eb li joskˈ aj xul teˈxtiu le̱ tibel nak camenakex chic ut ma̱ ani ta̱chikˈok reheb.
27. Li Ka̱cuaˈ tixtakla li xox che̱rix joˈ xeˈxcˈul eb laj Egipto. Ta̱cua̱nk li raylal saˈ chixjunil le̱ tibel ut tixpati rib le̱ raylal ut cˈajoˈ nak ta̱cuotzˈocokˈ ut ma̱cˈaˈak xbanol.
28. Li Ka̱cuaˈ texcanab chi lo̱cocˈ ut texmutzˈi̱rk ut sachso̱k le̱ naˈleb texcana̱k.
29. Yal te̱chˈeˈ aj chic le̱ be nak yo̱kex chi be̱c joˈ nequeˈxba̱nu li mutzˈ nak nequeˈxchˈeˈ lix be, usta chi cutan yo̱kex chi be̱c. Ut incˈaˈ te̱tau li be li texxic raj cuiˈ. Incˈaˈ tex-e̱lk chi us riqˈuin li cˈaˈru te̱ba̱nu. Junelic rahobtesinbilakex ut ta̱e̱lkˈa̱k li cˈaˈru e̱re. Ma̱ ani ta̱tenkˈa̱nk e̱re.
30. Usta tzˈa̱manbilak junak xkaˈal e̱ban, abanan jalan ta̱cˈamok re. Texcablak, abanan incˈaˈ texcua̱nk saˈ li cab li te̱yi̱b. Te̱rau le̱ racui̱mk uvas, abanan incˈaˈ te̱yal xsahil li ru li tixqˈue.
31. Teˈcamsi̱k le̱ bo̱yx che̱ru, abanan la̱ex incˈaˈ te̱yal xtibel. Yo̱kex chi iloc nak teˈmakˈekˈ che̱ru le̱ bu̱r ut incˈaˈ chic ta̱kˈaxtesi̱k e̱re. Eb le̱ carner teˈqˈuehekˈ reheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re ut ma̱ ani ta̱tenkˈa̱nk e̱re re xcolbaleb.
32. Eb le̱ ralal e̱cˈajol teˈcˈamekˈ chokˈ rahobtesinbil mo̱seb saˈ jalan tenamit. Cuulaj cuulaj te̱siqˈuiheb le̱ ralal e̱cˈajol, abanan incˈaˈ chic te̱tauheb.
33. Ut li jalaneb xtenamit tixmakˈ che̱ru le̱ racui̱mk li xetacuasi e̱rib xcˈanjelanquil. Xicˈ chic tex-ilekˈ ut junes raylal chic te̱cˈul.
34. Ta̱sachekˈ le̱ naˈleb xban li raylal li yo̱kex chixcˈulbal.
35. Li Ka̱cuaˈ tixcanab chi xoxi̱rc le̱ tibel. Ta̱ticla̱k chak che̱rok ut ta̱cuulak toj le̱ jolom. Kˈaxal ra te̱cˈul ut ma̱cˈaˈak xbanbal le̱ yajel.
36. Li Ka̱cuaˈ texqˈue chi cˈamecˈ la̱ex joˈ ajcuiˈ le̱ rey saˈ jalan tenamit li incˈaˈ nequenau ru, chi moco le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ queˈxnau ru. Ut aran te̱lokˈoni li jalanil dios li yi̱banbileb riqˈuin cheˈ ut riqˈuin pec.
37. Ut chixjunileb li tenamit teˈsachk xchˈo̱leb che̱rilbal. Xicˈ tex-ilekˈ ut texseˈe̱k ut tex-etzˈu̱k saˈ li naˈajej li textakla̱k cuiˈ xban li Dios.
38. Nabal li iyaj li te̱rau, abanan caˈchˈin ajcuiˈ li ru li te̱xoc xban nak eb laj sa̱cˈ teˈxcuaˈ le̱ racui̱mk.
39. Te̱rau le̱ uvas ut te̱sabesi, abanan incˈaˈ te̱rucˈ li xyaˈal le̱ uvas, chi moco te̱sicˈ li ru xban nak eb li motzoˈ teˈxcuaˈ.
40. Cua̱nk li cheˈ olivo saˈ chixjunil le̱ naˈaj. Abanan ma̱cˈaˈak le̱ aceite re te̱yul che̱rix xban nak ta̱tˈanekˈ li ru.
41. Teˈcua̱nk le̱ ralal e̱cˈajol, abanan incˈaˈ teˈcua̱nk e̱riqˈuin xban nak teˈchapekˈ ut teˈcˈamekˈ saˈ jalan tenamit.
42. Eb le̱ cheˈ ut eb le̱ racui̱mk teˈsachekˈ chi junaj cua xbaneb laj sa̱cˈ.
43. Ta̱nima̱nk xcuanquileb li jalaneb xtenamit li cuanqueb saˈ e̱ya̱nk, ut la̱ex ta̱sachk le̱ cuanquil chi timil timil.
44. Ta̱cua̱nk xtumineb li jalan xtenamit re teˈxqˈue chi toˈ e̱re, abanan la̱ex ma̱cˈaˈak le̱ tumin re te̱qˈue chi toˈ. Ta̱nima̱k xcuanquileb toj retal teˈtakla̱nk saˈ e̱be̱n. Eb aˈan teˈxic chi ubej ut la̱ex texcana̱k chi ixbej.
45. Chixjunil li raylal aˈin ta̱cha̱lk saˈ e̱be̱n toj retal nak ta̱sachekˈ e̱ru xban nak incˈaˈ te̱ba̱nu li cˈaˈru quixye li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Incˈaˈ te̱ba̱nu li chakˈrab li quixqˈue e̱re.
46. Aˈanak jun retalil chokˈ e̱re ut reheb le̱ ralal e̱cˈajol li teˈcua̱nk mokon nak li Ka̱cuaˈ quirakoc a̱tin saˈ e̱be̱n.
47. Li Ka̱cuaˈ qui-osobtesin e̱re riqˈuin chixjunil. Abanan la̱ex incˈaˈ quexcˈanjelac chiru chi anchal e̱chˈo̱l, chi moco chi sa saˈ e̱chˈo̱l, riqˈuin chixjunil li quixqˈue e̱re.
48. Joˈcan nak la̱ex texcˈanjelak chiruheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re li tixtakla chak li Ka̱cuaˈ. Textzˈoca̱k ut ta̱chakik e̱re ut ma̱cˈaˈak le̱ rakˈ. Ut ma̱cˈaˈak chic cˈaˈru e̱re. Li Ka̱cuaˈ texqˈue chi cˈanjelac chokˈ rahobtesinbil mo̱s chiruheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re toj retal nak tex-osokˈ.
49. Li Ka̱cuaˈ tixcˈameb chak chi najt eb li jalan xtenamit. La̱ex incˈaˈ te̱tau ru li ra̱tinoba̱leb. Chanchanakeb li xul tˈiu nak teˈcha̱lk chi junpa̱t chixsachbal e̱ru.
50. Kˈaxal joskˈeb. Incˈaˈ teˈril xtokˈoba̱l e̱ru, chi moco li cocˈal, chi moco li ac ti̱xeb.
51. Eb aˈan teˈxtzacaheb li ral le̱ queto̱mk joˈ ajcuiˈ li ru le̱ racui̱mk. Ma̱cˈaˈak chic le̱ trigo, chi moco le̱ vino, chi moco le̱ aceite. Ut ma̱cˈaˈak chic le̱ cuacax chi moco le̱ carner toj retal tex-osokˈ xban cueˈej.
52. Teˈpletik riqˈuin chixjunileb li tenamit li cuanqueb saˈ li naˈajej li tixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Ut eb li tzˈac li najt xteram li cˈojcˈo̱k cuiˈ le̱ chˈo̱l telajeˈtˈanekˈ chixjunileb.
53. Xban li raylal li te̱cˈul saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re nak yo̱keb chixsutinquil le̱ tenamit, textzˈoca̱k toj retal te̱tiu xtibeleb le̱ ralal e̱cˈajol li xqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
54. Chi moco li cui̱nk li kˈaxal tu̱lan ut kˈun xchˈo̱l li cuan saˈ e̱ya̱nk ta̱ril xtokˈoba̱l ruheb li ras ri̱tzˈin, chi moco li rixakil li raro xban, chi moco lix cocˈal.
55. Incˈaˈ tixsi reheb caˈchˈinak xtibel lix cocˈal li yo̱k chixtzacanquil. Caˈaj cuiˈ aˈan ta̱tiˈok re xban li raylal li yo̱k chixcˈulbal saˈ rukˈeb li xicˈ nequeˈiloc e̱re nak yo̱keb chi numta̱c saˈ xbe̱neb le̱ tenamit.
56. Ut li ixakilbej li kˈaxal kˈun xchˈo̱l ut ma̱ jun sut quixyal be̱c chi ma̱cˈaˈ xxa̱b, xicˈ chic ta̱ril lix be̱lom joˈ eb ajcuiˈ lix cocˈal, li raro̱queb raj xban, ut incˈaˈ chic tixqˈue xtzacae̱mkeb.
57. Xban tzˈocajic tixmuk lix cˈulaˈal li tojeˈ xyoˈla re tixtzaca xjunes chi mukmu xban nak ma̱cˈaˈak re teˈxtzaca nak eb li xicˈ nequeˈiloc reheb yo̱keb chi numta̱c saˈ xbe̱neb le̱ tenamit.
58. Cui incˈaˈ te̱ba̱nu chi anchal e̱chˈo̱l chixjunil li chakˈrab li tzˈi̱banbil saˈ li hu aˈin, ut cui incˈaˈ te̱xucua ru li Ka̱cuaˈ li nimajcual Dios li kˈaxal lokˈ,
59. li Ka̱cuaˈ le̱ Dios tixqˈue xtzˈakob li raylal saˈ e̱be̱n. Tixqˈue li caki yajel saˈ e̱be̱n ut incˈaˈ chic ta̱e̱lk. Kˈaxal yibru li yajel li tixqˈue saˈ e̱be̱n ut saˈ xbe̱neb ajcuiˈ le̱ ralal e̱cˈajol.
60. Tixqˈue saˈ e̱be̱n eb li yajel li quixqˈue saˈ xbe̱neb laj Egipto, li kˈaxal xiu xiu, ut incˈaˈ chic tex-usa̱k.
61. Tixtakla ajcuiˈ saˈ e̱be̱n qˈuila pa̱y ru li yajel li incˈaˈ tzˈi̱banbil retalil saˈ li hu aˈin, li tzˈi̱banbil cuiˈ lix chakˈrab li Dios. Tixtakla li raylal saˈ e̱be̱n toj retal ta̱sachekˈ e̱ru.
62. Incˈaˈ chic qˈuihex texcana̱k, usta kˈaxal nabalex nak quexcuan chak joˈ xqˈuial li chahim chiru li choxa, xban nak incˈaˈ xeba̱nu li naxye li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
63. Joˈ nak quisahoˈ xchˈo̱l li Ka̱cuaˈ nak quexqˈue chi nabalocˈ, joˈcan ajcuiˈ nak ta̱sahokˈ xchˈo̱l nak texqˈue chi sachecˈ. Tex-isi̱k saˈ li naˈajej li oc e̱re chire̱chaninquil.
64. Li Ka̱cuaˈ tixchaˈchaˈi e̱ru yalak bar saˈ ruchichˈochˈ. Ut saˈ eb li naˈajej aˈan te̱lokˈoni li jalanil dios li yi̱banbil riqˈuin cheˈ ut pec, chi moco la̱ex chi moco le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ queˈxlokˈoniheb junxil.
65. Incˈaˈ texcua̱nk saˈ tuktu̱quil usilal saˈ eb li jalan tenamit. Ma̱cˈaˈak chic le̱ naˈaj. Li Ka̱cuaˈ ta̱ba̱nu̱nk re nak xiu xiu cua̱nkex ut incˈaˈ chic sahak saˈ e̱chˈo̱l. Ta̱chˈina̱nk le̱ chˈo̱l xban li raylal li tixqˈue saˈ e̱be̱n li Ka̱cuaˈ.
66. Yo̱k le̱ cˈaˈux chi kˈek chi cutan ut yo̱kex chixcˈoxlanquil nak ma̱re texcamsi̱k xban nak junelic xiu xiu cua̱nkex.
67. Nak ta̱sake̱uk te̱ye, “Us raj ac ta x-oc li kˈojyi̱n,” ut nak ta̱kˈojyi̱nokˈ, te̱ye, “Us raj ac ta xsake̱u,” chaˈkex xban le̱ xiu ut xban li raylal li yo̱quex chixcˈulbal.
68. Li Ka̱cuaˈ textakla cuiˈchic Egipto saˈ eb li ni̱nki jucub usta quixye e̱re nak ma̱ jaruj chic texsukˈi̱k aran. Nak cua̱nkex aran texcˈayi̱k raj chokˈ rahobtesinbil mo̱s reheb li xicˈ nequeˈiloc e̱re, abanan ma̱ ani ta̱ajok lokˈoc e̱re.

  Deuteronomy (28/34)