Deuteronomy (16/34)  

1. Saˈ li po Abib te̱ba̱nu li ninkˈe Pascua re xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ le̱ Dios xban nak chiru li po Abib quexrisi chak li Ka̱cuaˈ saˈ li naˈajej Egipto chiru kˈojyi̱n.
2. Nak te̱ba̱nu li ninkˈe Pascua re xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, texxic saˈ li naˈajej li tixsicˈ ru li Ka̱cuaˈ re te̱lokˈoni cuiˈ. Ut aran te̱camsi jun li xul li te̱sicˈ ru saˈ xya̱nkeb le̱ queto̱mk chokˈ re le̱ mayej chiru li Ka̱cuaˈ.
3. Incˈaˈ te̱tzaca tib riqˈuin li caxlan cua cuan xchˈamal. Chiru cuukub cutan te̱cuaˈ li caxlan cua ma̱cˈaˈ xchˈamal, li caxlan cua re rahil chˈo̱lej. Te̱ba̱nu chi joˈcan re nak junelic ta̱julticokˈ e̱re chanru nak quex-el chak Egipto saˈ junpa̱t, li bar quexrahobtesi̱c cuiˈ.
4. Chiru cuukub cutan incˈaˈ ta̱cua̱nk li cˈaˈru nachˈamobresin saˈ le̱ naˈaj. Tento nak te̱choy xtzacanquil saˈ li kˈojyi̱n aˈan lix tibel li xul li te̱mayeja saˈ li ecuu re li xbe̱n cutan. Incˈaˈ te̱canab li relaˈ re cuulaj.
5. Incˈaˈ naru te̱mayeja li xul re li ninkˈe Pascua yalak bar saˈ eb le̱ tenamit li tixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
6. Te̱mayeja ban saˈ li naˈajej li tixsicˈ ru li Dios re te̱lokˈoni cuiˈ. Aran texmayejak re li ninkˈe Pascua saˈ li ecuu nak oc re li sakˈe, saˈ li ho̱nal nak quex-el chak aran Egipto.
7. Te̱pom li tib ut te̱tzaca saˈ li naˈajej li tixsicˈ ru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Ut cuulajak chic texsukˈi̱k saˈ le̱ muheba̱l.
8. Chiru cuakib cutan te̱cuaˈ li caxlan cua li ma̱cˈaˈ xchˈamal. Saˈ xcuuk li cutan te̱chˈutub e̱rib chixlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, ut ma̱ jun li cˈanjel te̱ba̱nu.
9. Cuukub xama̱n xtiquibanquil xxocbal li ru le̱ trigo nak texninkˈei̱k.
10. Li ninkˈe li te̱ba̱nu, aˈan re xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Ut li mayej li te̱qˈue, aˈan li joˈ qˈuial na-ala saˈ e̱chˈo̱l xqˈuebal, aˈ yal chanru le̱ rosobtesinquil xban li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
11. Ut ta̱sahokˈ saˈ e̱chˈo̱l chiru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios saˈ li naˈajej li quixsicˈ ru re te̱lokˈoni cuiˈ. Ta̱sahokˈ saˈ e̱chˈo̱l la̱ex e̱rochben le̱ ralal e̱cˈajol joˈ eb ajcuiˈ le̱ mo̱s ixk ut le̱ mo̱s cui̱nk. Ut ta̱sahokˈ ajcuiˈ saˈ xchˈo̱leb laj levita ut eb li jalaneb xtenamit li cuanqueb saˈ e̱ya̱nk ut eb li ma̱cˈaˈ xnaˈ xyucuaˈ joˈ eb ajcuiˈ li xma̱lcaˈan li cuanqueb saˈ e̱ya̱nk.
12. Julticak e̱re nak junxil la̱ex chak rahobtesinbil mo̱s aran Egipto. Joˈcan nak qˈuehomak le̱ chˈo̱l chixba̱nunquil chixjunil li chakˈrab aˈin.
13. Nak ac xesicˈ ru le̱ racui̱mk trigo ut nak ac xesicˈ ru le̱ uvas, te̱yi̱b le̱ cocˈ muheba̱l riqˈuin rukˈ cheˈ ut te̱ba̱nu le̱ ninkˈe.
14. Ta̱sahokˈ saˈ e̱chˈo̱l la̱ex e̱rochben le̱ ralal e̱cˈajol, eb le̱ mo̱s ixk ut eb le̱ mo̱s cui̱nk. Ut ta̱sahokˈ ajcuiˈ saˈ xchˈo̱leb laj levita, eb li jalaneb xtenamit li cuanqueb saˈ le̱ naˈaj, ut eb li ma̱cˈaˈ xnaˈ xyucuaˈ joˈ eb ajcuiˈ li xma̱lcaˈan li cuanqueb saˈ le̱ tenamit.
15. Cuukub cutan texninkˈei̱k re xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ le̱ Dios saˈ li naˈajej li tixsicˈ ru. Li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ta̱osobtesi̱nk e̱re ut tixqˈue e̱re nabal li ru le̱ racui̱mk. Ta̱rosobtesi chixjunil li cˈaˈru te̱ba̱nu. Relic chi ya̱l ta̱sahokˈ saˈ e̱chˈo̱l.
16. Oxib sut chiru li chihab chixjunileb li cui̱nk teˈxic chiru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios saˈ li naˈajej li tixsicˈ ru. Aˈaneb aˈin li oxib sut: li ninkˈe nak nequecuaˈ li caxlan cua li ma̱cˈaˈ xchˈamal, li ninkˈe nak nequemayeja li xbe̱n ru le̱ racui̱mk, ut li ninkˈe nak nequeyi̱b le̱ cocˈ muheba̱l riqˈuin rukˈ cheˈ. Ma̱ ani tixcˈut rib chiru li Ka̱cuaˈ chi ma̱cˈaˈ li tixcˈam chokˈ xmayej.
17. Li junju̱nk tixqˈue lix mayej aˈ yal chanru li rosobtesinquil quiqˈueheˈ xban li Ka̱cuaˈ.
18. Te̱xakab laj rakol a̱tin ut eb li teˈtakla̱nk saˈ xbe̱neb li junju̱nk xte̱paleb saˈ eb le̱ tenamit li tixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Ut eb aˈan teˈrakok a̱tin saˈ xbe̱neb le̱ tenamit saˈ ti̱quilal.
19. Laj rakol a̱tin li te̱xakab incˈaˈ teˈrisi xcuanquil li ti̱quilal ut incˈaˈ teˈxsicˈ ru li ani teˈxba̱nu usilal re. Incˈaˈ cheˈtumina̱k ruheb xban nak li ani naxcˈul xtumin incˈaˈ chic naxtau xya̱lal ut incˈaˈ narakoc a̱tin saˈ ti̱quilal.
20. Chesicˈak li rakba a̱tin saˈ ti̱quilal re nak ta̱najtokˈ rok le̱ yuˈam ut te̱re̱chani li naˈajej li tixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
21. Me̱rau li cheˈ re xlokˈoninquil li jalanil dios lix Asera, chi moco te̱qˈue chixcˈatk lix artal li Ka̱cuaˈ le̱ Dios.
22. Ut micuan e̱jalam u̱ch re te̱lokˈoni, xban nak li Ka̱cuaˈ le̱ Dios xicˈ naril eb aˈan.

  Deuteronomy (16/34)