Deuteronomy (11/34)  

1. Cherahak biˈ li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ li chakˈrab ut le̱ taklanquil xban. Junelic te̱ba̱nu li cˈaˈru naxye ut li cˈaˈru tenebanbil saˈ e̱be̱n xba̱nunquil.
2. Anakcuan cheqˈuehak retal nak eb le̱ cocˈal incˈaˈ queˈril nak li Ka̱cuaˈ quexkˈus. La̱ex ban quex-iloc re lix lokˈal, lix cuanquilal ut li sachba chˈo̱lej,
3. ut li milagros li quixba̱nu. La̱ex queril cˈaˈru quixba̱nu re lix reyeb laj Egipto ut reheb chixjunileb lix tenamit.
4. La̱ex queril chanru nak li Ka̱cuaˈ quixsach ruheb chixjunileb li soldado aj Egipto ut quixsach ajcuiˈ eb lix cacua̱y ut lix carruaje. Queˈosoˈ saˈ li Caki Palau nak yo̱queb che̱ra̱linanquil.
5. Ut la̱ex nequenau chanru nak li Ka̱cuaˈ quextenkˈa chak saˈ li chaki chˈochˈ nak toj ma̱jiˈ nequexcˈulun saˈ li naˈajej aˈin.
6. La̱ex nequenau cˈaˈru quixba̱nu li Ka̱cuaˈ re laj Datán ut laj Abiram, eb li ralal laj Eliab li ralal laj Rubén. Chixjunileb laj Israel yo̱queb chirilbal nak quixjach rib li chˈochˈ ut laj Datán ut laj Abiram queˈtˈaneˈ toj chi saˈ rochbeneb lix jun cablal, lix muheba̱leb, ut chixjunil lix queto̱mk.
7. La̱ex queril riqˈuin xnakˈ e̱ru chixjunil li quilajxba̱nu li Ka̱cuaˈ riqˈuin lix nimal xcuanquilal.
8. Joˈcan nak cheba̱nu chi tzˈakal re ru chixjunil li naxye saˈ lix chakˈrab li Dios li yo̱quin chixkˈaxtesinquil e̱re anakcuan re nak cauhak e̱chˈo̱l chire̱chaninquil li naˈajej aˈan li yechiˈinbil e̱re.
9. Cui te̱ba̱nu li naxye li chakˈrab, ta̱najtokˈ rok le̱ yuˈam saˈ li naˈajej li quiyechiˈi̱c reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ joˈ ajcuiˈ e̱re la̱ex li ralal xcˈajolex. Saˈ li naˈajej aˈan natauman li cha̱bil echej joˈ li leche ut li xyaˈal cab.
10. Li naˈajej li xic e̱re chire̱chaninquil, aˈan moco joˈ ta li naˈajej Egipto li quex-el cuiˈ chak. Nak quexcuan chak saˈ li naˈajej aˈan, la̱ex nequex-au. Abanan toj nequetacuasi e̱rib xtˈakresinquil.
11. Abanan li naˈajej li xic cuiˈ e̱re, aˈan jun cha̱bil naˈajej. Cuan tzu̱l ut cuan ru takˈa ut tˈakresinbil xban li hab li naxqˈue chak li Dios.
12. Li naˈajej aˈan lokˈ chiru li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Aˈan na-iloc re junelic chalen saˈ xticlajic li chihab junju̱nk toj saˈ rosoˈjic.
13. Joˈcan nak cheba̱nu li cˈaˈru naxye saˈ li chakˈrab li xinqˈue e̱re anakcuan. Te̱ra li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut texcˈanjelak chiru chi anchal le̱ chˈo̱l ut chi anchal le̱ ra̱m.
14. Cui te̱ba̱nu chi joˈcan, li Dios tixqˈue li hab saˈ xbe̱n le̱ chˈochˈ saˈ xkˈehil. Tixqˈue saˈ sakˈehil ut tixqˈue saˈ habalkˈe re nak ta̱e̱lk chi cha̱bil li ru le̱ racui̱mk. Ta̱cua̱nk nabal le̱ trigo, le̱ vino ut le̱ aceite.
15. Ut tixqˈue ajcuiˈ chi qˈui̱c li rax pim saˈ le̱ cˈaleba̱l re nak ta̱cua̱nk xtzacae̱mkeb le̱ cuacax. Ut re ajcuiˈ nak ta̱cua̱nk chi nabal le̱ tzacae̱mk la̱ex toj retal ta̱cˈojla̱k e̱chˈo̱l.
16. Joˈcan nak cheba̱nuhak cue̱nt re nak incˈaˈ te̱qˈue e̱rib chi balakˈic. Ut incˈaˈ te̱canab xlokˈoninquil li Ka̱cuaˈ xban xlokˈoninquil li jalanil dios chi moco te̱cuikˈib e̱rib chiruheb.
17. Cui te̱lokˈoni li jalanil Dios, li Ka̱cuaˈ ta̱joskˈok saˈ e̱be̱n ut incˈaˈ chic tixqˈue chak li hab saˈ xbe̱n li chˈochˈ. Ut incˈaˈ chic ta̱e̱lk chi cha̱bil li ru le̱ racui̱mk. Ut la̱ex texca̱mk chi junpa̱t saˈ li cha̱bil chˈochˈ li tixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ.
18. Joˈcan ut nak ninye e̱re nak checˈu̱la li ra̱tin li Dios saˈ le̱ chˈo̱l ut saˈ le̱ ra̱m. Te̱bacˈ chiru le̱ rukˈ ut saˈ le̱ pe̱quem re nak incˈaˈ ta̱sachk saˈ e̱chˈo̱l xba̱nunquil li naxye.
19. Ut te̱cˈut ajcuiˈ li ra̱tin li Dios chiruheb le̱ ralal e̱cˈajol. Junelic te̱serakˈi reheb nak cua̱nkex saˈ le̱ rochoch ut nak yo̱kex chi be̱c, nak oc e̱re chi cua̱rc, ut joˈcan ajcuiˈ nak texcuacli̱k.
20. Ut te̱tzˈi̱ba ajcuiˈ chiru li rokechal le̱ rochoch, joˈ ajcuiˈ chire le̱ be chiru li oqueba̱l.
21. Cui te̱ba̱nu li yo̱quin chixyebal e̱re, ta̱najtokˈ rok le̱ yuˈam ut ta̱najtokˈ rok lix yuˈameb le̱ cocˈal saˈ li naˈajej li quixqˈue li Ka̱cuaˈ reheb le̱ xeˈto̱nil yucuaˈ. Texcua̱nk aran joˈ najtil ta̱cua̱nk li choxa saˈ xbe̱n li ruchichˈochˈ.
22. Cheba̱nu chi anchal e̱chˈo̱l chixjunil li chakˈrab li xinye e̱re. Ut cherahak li Ka̱cuaˈ le̱ Dios ut cheba̱nu chixjunil le̱ taklanquil xban. Te̱ba̱nu chi anchal e̱chˈo̱l li cˈaˈru naxye e̱re.
23. Cui te̱ba̱nu chi joˈcan, li Ka̱cuaˈ ta̱risiheb li tenamit che̱ru nak yo̱kex chi oc saˈ li naˈajej aˈan. La̱ex texnumta̱k saˈ xbe̱neb li tenamit ni̱nkeb xcuanquil ut kˈaxal cauheb rib che̱ru.
24. Chixjunil li naˈajej li texnumekˈ cuiˈ, e̱rehak la̱ex. Naticla chak saˈ li chaki chˈochˈ nacuulac Líbano. Naticla cuan cuiˈ li nimaˈ Eufrates ut nacuulac toj cuan cuiˈ li palau Mediterráneo. Chixjunil li naˈajej li texbe̱k cuiˈ, e̱rehak.
25. Ma̱ ani tixcuy e̱sumenquil. Li Ka̱cuaˈ le̱ Dios tixba̱nu joˈ quixye e̱re. Tixqˈueheb xxiuheb chixjunileb ut teˈxucuak e̱ban yalak bar texxic.
26. Anakcuan oc cue chixyebal e̱re chanru nak naru tex-osobtesi̱k ut chanru nak naru textzˈekta̱na̱k.
27. Tex-osobtesi̱k cui te̱ba̱nu li naxye saˈ li chakˈrab li quixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios, li chakˈrab li yo̱quin chixchˈolobanquil che̱ru anakcuan.
28. Ut textzˈekta̱na̱k cui incˈaˈ te̱ba̱nu li chakˈrab li quixqˈue e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Textzˈekta̱na̱k cui te̱tzˈekta̱na le̱ taklanquil li xinye e̱re ut cui te̱lokˈoni li jalanil dios li incˈaˈ xenau ru junxil.
29. Nak li Ka̱cuaˈ texcˈam saˈ li naˈajej li te̱re̱chani, te̱ye resilal le̱ rosobtesinquil saˈ li tzu̱l Gerizim. Ut saˈ li tzu̱l Ebal te̱ye resilal le̱ tzˈekta̱nanquil.
30. Eb li tzu̱l aˈin cuanqueb jun pacˈal li nimaˈ Jordán saˈ xjayal li na-oc cuiˈ li sakˈe saˈ li ru takˈa Arabá li cuanqueb cuiˈ eb laj cananeo. Nachˈ cuanqueb riqˈuineb li ni̱nki ji re More chiru li tenamit Gilgal.
31. Chi se̱b texxic jun pacˈal li nimaˈ Jordán chire̱chaninquil li naˈajej li quixyechiˈi e̱re li Ka̱cuaˈ le̱ Dios. Te̱re̱chani ut texcua̱nk aran.
32. Nak ac xere̱chani li naˈajej ut nak cua̱nkex chic aran, te̱ba̱nu chixjunil li chakˈrab ut le̱ taklanquil li yo̱quin chixchˈolobanquil che̱ru anakcuan.

  Deuteronomy (11/34)